Městské lesy ničí kůrovec. Správa lesa důsledně kácí napadené stromy a vysazuje nové

4. 4. 2019

Vichřice a kůrovec řádili v lesích po celé republice. Škody se nevyhnuly ani říčanským městským lesům. V loňském roce v důsledku nepřízně počasí a kůrovce muselo být vytěženo na dva tisíce kubíků dřeva. Správci lesa chystají na jaře k výsadbě několika tisíc dubů a jedlí. V další výsadbě chtějí pokračovat s buky, javory, jedlemi, modříny, smrky a douglaskami. Na místě zvaném „U Obrázku“ vzniklo tisoviště.

 

Lesy v majetku města jsou zhruba o rozloze 241 hektarů. V městských lesích bylo v loňském roce vytěženo celkem 2.096 m/3. Z čehož v důsledku několika vichřic na jaře loňského roku odtěžili těžaři zhruba 700 kubíků především modřínů. Polomy se podařilo zlikvidovat již v polovině minulého roku. Správa městských lesů odtěžené dřevo plnohodnotně prodala prostřednictvím aukce. Především vyvrácené stromy byly převážně jednotlivě v porostu což si nevyžádalo následné zalesnění. Velké kácení proběhlo zejména na podzim od září do prosince 2018 z důvodu kůrovcové kalamity. V důsledku umírání stromů bylo vytěženo na 1.380 kubíků dřeva. Správci lesa si ale pochvalují úspěšný prodej přes internetové aukce: „Přes složitou situaci na trhu se podařilo dřevo prodat prostřednictvím aukce za dobrou cenu na trhu.“ Trh se dřevem je zahlcený a chybí zpracovatelé. Vzhledem k vývoji trhu se dřevo ve velkém prodává do Číny.

Část náhradní výsadby lesníci vysadili, především po těžbě v mladých porostech, zejména u světické hájenky. Zde se přesazuje jedle z přirozeného zmlazení. Objednáno k výsadbě je několik tisíc sazenic dubu. Ty vysadí zejména na třech velkých plochách pokácených v důsledku kůrovcové kalamity. Duby by měly plnit funkci větrolamů a porostou zejména v okrajových pásmech vykácených lokalit u hájenky, U Obrázku a u bosonohé stezky nad Olivovnou.

„Pokračujeme v úpravě druhové skladby lesa. Jednak musíme přizpůsobit lesní ekosystém klimatické změně, která nás podle vědců zcela určitě čeká,“ vysvětluje starosta Vladimír Kořen (Klidné město) a dodává: „Lesy druhově pestré jsou ale hlavně mnohem stabilnější v případě škůdců. V rámci debat se také zabýváme otázkou, zda neudělat několik hektarů jako bezzásahovou oblast, kde příroda dostane úplnou volnost v přirozeném vývoji. Ale je to jen debata a nevím, jak by takový nápad veřejnost přijala.“ 

Další výsadba proběhne až na podzim po vyklizení pasek od těžebních zbytků. Pokud se podaří sehnat sazenice budou se sázet buky, duby, javory, jedle, modříny, smrky, douglasky. Snahou je zajistit různorodost budoucího porostu. V lokalitě U Obrázku už lesníci vysadili několik druhů tisů.

Kromě bedlivého sledování stavu stromů, důsledného kácení a rychlého odvozu napadeného dřeva, jsou pro omezení šíření škůdců používány i lapače a lapáky. Je nutné poznamenat, že i zelený strom vypadající na první pohled zdravě, může být napaden kůrovcem a musí být včas pokácen. Kácení provádějí zkušené firmy vybavené profesionální technikou na vymezeném prostoru. „Poněkud zbytečně si lidé stěžují a volají na firmy zpracovávající kůrovcovou hmotu městskou policii nebo informují správce lesa o špatném postupu firmy. Jsou to na první pohled profesionálové, a vědí co dělají“ povzdechl si Jiří Dvořák správce městských lesů. Kvůli kůrovcové kalamitě je takzvaná úmyslná těžba zdravých stromů zakázána. Těží se pouze z důvodu asanace kůrovcového dříví.

Vzhledem k průběhu zimních měsíců je předpoklad, že kůrovcová kalamita bude nejspíše pokračovat. Rozměry kůrovcové kalamity jsou patrné po celé republice. Množení kůrovce napomáhá suché počasí. Nezbývá než si přát dostatek srážek pro nově vysazené stromy i pro zlepšení přirozené rovnováhy, aby mohla příroda eliminovat škůdce sama.

Kateřina Lauerová

Tisková zpráva města

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál