Mizí billboardy na příjezdu do Říčan

14. 3. 2017

Příjezdová komunikace z dálničního přivaděče do Říčan byla do nedávna lemována reklamními billboardy. Tyto mnohdy graficky ne zcela povedené a nebezpečné „odvaděče pozornosti“ byly na základě rozhodnutí vedení města odstraněny. Důvodem byla nejen větší bezpečnost, ale právě i estetické hledisko.

Odstraňování billboardů je trend vyspělých států, kterým se inspirovala i naši legislativa. V roce 2012 byl schválen zákon, který by měl v praxi od 1. září letošního roku zcela zakázat reklamní billboardy podél dálnic a silnic I. třídy. Zákaz platí jak pro pozemky patřící ŘSD, tak na soukromých pozemcích v ochranném pásmu komunikací. Obecně je označeno ochranné pásmo pro dálnici 100 metrů, pro silnici první třídy 50 metrů a u silnice druhé a třetí třídy 15 metrů od osy vozovky, to platí mimo obec.

Reklamou na billboardech v Česku protečou miliardy korun ročně. Firmy provozující venkovní reklamu se proto začaly více soustředit na reklamu ve městech. „V Říčanech chceme tomuto narůstajícímu trendu zabránit. I do budoucna chceme venkovní reklamu omezovat a zároveň se zaměříme na důraznější kontrolu“ řekl David Michalička radní (Klidné město) a dodává:Chtěli bychom tímto vyzvat majitele nepovolených poutačů k jejich odstranění, neboť se i nadále hodláme věnovat jejích odstraňování a postihu těch, které jsou umístěny v rozporu se zákonem“.

Postup ukazuje i shodu mezi vedením radnice a opozicí. Jedním z hlavních a dlouhodobých odpůrců reklam u silnic je zastupitel Ladislav Musil (Pro Říčany), který pravidelně v rámci diskuze zastupitelů problém řeší a snaží se na něj upozorňovat. Komentovat současný stav zatím nechce, nicméně by rád uvítal ještě další kroky na vymístění poutačů u silnic.

 „V průběhu několika měsíců jsme nechali odstranit 12 kusů velkoplošných reklamních poutačů podél komunikace 101 od Modletic po Větrník, majitelem byla pouze jedna společnost“ informuje odbor správních agend, oddělení dopravy MěÚ. „Po rozhodnutí vedené radnice nepovolovat další umísťování billboardů jsme nechali doběhnout stávající smlouvy a dále se již neprodloužily. Postupně se budou odstraňovat další, jak z důvodu bezpečnosti, tak s termínem ukončení platnosti povolením“.

Problematika reklamních poutačů je řešena dvěma právními rámci a to Zákonem o pozemních komunikacích a Stavebním zákonem, rozhodující je umístění plochy dle územního plánu. Umístění reklamních poutačů podél komunikace v ochranném pásmu, spadá do odboru správních agend oddělení dopravy MěÚ a podléhá posouzení Policie. Tento úřad také provádí kontrolu, případně nařizuje odstranění a může udělit i pokutu až 200 tisíc korun. Odbor správních agend v minulosti již několikrát nařídil odstranění billboardu z důvodu bezpečnosti, příkladem může být kruhový objezd u mostu přes D1. Nařízení odstranění se také provádí v případě, že poutač evokuje dopravní značení.

Reklamní poutače umístěné mimo ochranné pásmo komunikace, pak povoluje místní stavební úřad a umístění musí být v souladu s územním plánem. „Územní plán města Říčany, který je platný od roku 2014, řeší tuto oblast lépe než předchozí ÚP“, říká vedoucí stavebního úřadu v Říčanech Jan Pillvein a dodává „ Je patrná snaha vyloučit reklamu mimo zastavěná území“. Stavební úřad povoluje takové reklamní poutače, které mají formu stavby a jsou mimo ochranné pásmo komunikací. Může též udělovat pokutu při zjištění nepovolených staveb.

Proč reklamní poutače nemizí všude?

Bigboardy, na které nemá Městský úřad v Říčanech vliv, se nacházejí třeba na ulici Černokostelecká do Říčan až po Lidl, ty jsou v kompetenci pražského magistrátu resp. TSK Praha – místní komunikace. Na silnici I/2 v Říčanech směr Kutná Hora povoluje reklamní zařízení ŘSD a Středočeský kraj. Zde je rozhodnutí na těchto subjektech.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál