MŠ Kuří

Rok podání: listopad 2017

Datum ukončení realizace: srpen 2020

Celkové způsobilé výdaje: 21 711 022,79 Kč

Výše dotace: 19 539 920,51 Kč

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_041/0005121

Zhotovitel: Stavební firma Pazdera s.r.o..

Technický dozor investora a BOZP: NDCON s.r.o


Město Říčany, se vyrovnává s vlivy migračního vývoje, kdy díky dobré dostupnosti do Prahy a současně i přírody, dochází k bytové a vilové výstavbě a ke stěhování rodin s malými dětmi.

Výstavba s sebou přináší požadavky na zajištění sociální infrastruktury, kterou zahrnuje především školství, zdravotnictví, sociální péči, sport a volnočasové aktivity.

Cílem projektu je rekonstrukcí nevyužívané budovy původní základní školy v Kuří, což je okrajová část Říčan, navýšit kapacitu mateřského školství v Říčanech a okolí o 46 míst. V nově zřízené bezbariérové mateřské škole se budou nacházet 2 třídy. Bude vybudován prostor pro hraní a odpočinek.

Odpovědný technik z Oddělení investic: Ing. Štěpánka Šritrová

Projektový manažer dotace: Ing. Lenka Holoubková

 

Město Říčany navyšuje kapacitu mateřských škol

7. 10. 2020

Říčany 1. září otevřely novou školku v místní části Kuří s maximální kapacitou pro 46 dětí. Další školku pro 96 dětí začalo město stavět v srpnu v ulici Bílá. O tom, jak velká je v Říčanech poptávka jak po předškolním, tak školním vzdělávání svědčí fakt, že v roce 2015 otevřelo město MŠ Zahrádka s kapacitou 112 dětí. Po pěti letech otevřelo další mateřskou školu v Kuří a zahájilo stavbu další. Celková kapacita městských školek nyní činí 565 míst, přičemž většina městských MŠ má výjimku na 25 dětí ve třídě. Demografická studie věkové struktury obyvatelstva potvrzuje, že v Říčanech žijí mladší lidé než v jiných částech ČR. To klade velké nároky na kapacitu školských zařízení.

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)