Na říčanské čistírně se začíná stavět. Rozšíření kapacity se blíží

2. 10. 2019

Stavební práce na rozšíření kapacity čistírny odpadních vod v Říčanech startují. Dlouho očekávanou investici za 104,5 milionů korun podpořily evropské fondy. Operační program životní prostředí poskytne částku zhruba 76 milionů korun. Ve veřejné zakázce na stavbu uspěla Společnost pro Intenzifikace ČOV, Říčany, která nabídla nejvýhodnější cenovou nabídku a měla dostatečné reference z podobných staveb. Na výstavbu má 20 měsíců od předání staveniště. Současná kapacita říčanské ČOV by měla být navýšena zhruba o 4 440 ekvivalentních obyvatel. Na rozšíření kapacity čističky odpadních vod čekají majitelé dosud nenapojených nemovitostí, ale i stavebníci.

 

 

 

 

 

EIS CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007199, Operační program Životní prostředí (OPŽP) 2014-2020.

 

„Začíná stavební část projektu, na kterém se pracuje od roku 2016. Vytvořit projektovou dokumentaci, získat veškerá povolení a zajistit financování na akci přesahující 100 milionů korun, to se nedá udělat mávnutím kouzelného proutku,“ vysvětluje složitost přípravy starosta Vladimír Kořen (Klidné město) a dodává: „I samotná stavba potrvá rok a půl. Staví se v území složitých geologických podmínek s vysokou hladinou podzemní vody a za plného provozu. Rozsah stavby dokládá i finanční náročnost.“

V létě 2018 získala říčanská radnice příslib na spolufinancování rozšíření kapacity čistírny odpadních vod v Říčanech z Operačního programu Životní prostředí. V březnu 2019 vyhlásilo město podlimitní veřejnou zakázku formou otevřeného řízení na kompletní realizaci stavby nazvané Intenzifikace ČOV Říčany. Sešlo se šest nabídek, z nichž nejvýhodnější nabídkovou cenu předložil účastník Společnost pro Intenzifikaci ČOV, Říčany, kterou tvoří vedoucí společník IMOS Brno, a.s. a T4 Building s.r.o. Kompletní dodávku stavby by měla společnost realizovat za 104 521 628 Kč bez DPH. Realizace je možná díky finanční podpoře z fondů EU ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů po odečtení příjmů projektu. „Tady musím poděkovat OPŽP a jeho lidem za příkladný přístup. Evropské peníze rozdělují rychle, efektivně a přitom spravedlivě, s potřebnou přísností,“ doplňuje starosta Kořen.

Dokumentaci pro provedení stavby vypracovala projekční kanceláří SWECO Hydroprojekt a.s.

Krátká rekapitulace:  Zahájení stavby 9/2019

                                     Dokončení stavby 4/2021

                                     Kolaudace po zkušebním provozu 4/2022

Základním cílem projektu je dostavba biologického stupně a dalších potřebných objektů tak, aby se mohla navýšit kapacita ČOV Říčany ze stávajících 16 157 EO na kapacitu 20 600 EO. Tato kapacita by měla být dostatečná pro připojení všech dosud nenapojených nemovitostí ve stávající zástavbě města. „Musíme ale zabezpečit, aby se neopakovala situace z roku 2005. Tehdy se také rozšířila kapacita, ale vyčerpaly ji ve velmi krátké době velké stavební projekty na úkor majitelů či stavebníků rodinných domů. Nějaké cesty už hledáme,“ zakončuje starosta Kořen.

Koncepční řešení navýšení kapacity ČOV Říčany v jejím původním areálu na 20 600 EO navrhla studie zpracovaná společnosti AQUA CONTACT Praha v.o.s. Současná kapacita říčanské ČOV je již několik let na hraně své kapacity a její provozovatel společnost 1. SčV zájemce o kanalizaci nepřipojuje.

 

Kateřina Lauerová

Tisková zpráva města

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál