Nákup vozidel s alternativním pohonem pro město Říčany

Fond: Státní fond životního prostředí
Program: Národní program životní prostředí
Rok podání:  březen 2017
Zpracovatel dotace: Mgr. Jana Vavřinová (město Říčany)
Fyzické zahájení: 25. 4. 2017
Konec realizace: 12. 10. 2017 (fyzické předání druhého vozidla)

Závěrečné vyhodnocení akce - březen 2018

Celkové schválené náklady projektu v Kč

1 296 388

Výše schválené podpory v Kč

250 000

Skutečně vyčerpaná podpora v Kč

250 000

Výše vlastních prostředků v Kč

1 046 388

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“ www.sfzp.cz a www.mzp.cz,

Předmětem dotace je příspěvek Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky na nákup vozidel s alternativním pohonem pro město Říčany ve výši 50 000,- Kč na vozdilo CNG a 200 000 Kč na vozidlo Plug-in hybrid. V rámci dotace byly nakoupeny: vozidlo CNG pro Mětskou policii Říčany a vozidlo plug-in hybrid pro Městský úřad

Jezdíme s podporou pro zdravější ovzduší

22. 3. 2018

Ministerstvo životního prostředí v loňském roce vyhlásilo výzvu na podporu nákupu vozů s alternativními pohony cílenou na kraje, obce a jejich příspěvkové organizace. Jejím cílem je snížení negativních vlivů dopravy, zejména emisí a hluku, na zdraví obyvatel a životní prostředí.

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)