Narození

Zápis do knihy narození se provádí na základě hlášení o narození dítěte od zdravotnického zařízení. Případně matrika přijme toto hlášení od jednoho z rodičů, a to do 3 pracovních dnů od narození dítěte.

Doklady:

1. Dítě narozené z manželství:

Matrice jeden z manželů doloží:

a)      oddací list

b)      občanský průkaz či pas (ten, co se dostavil na matriku, nemusí dokládat průkaz totožnosti druhého   manžela)

c)      souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte (je možné vyplnit i v porodnici, kde jsou též k dostání příslušné formuláře)

 

2. Dítě narozené mimo manželství, k němuž bylo určeno otcovství:

Matrice jeden z rodičů doloží:

a)      občanský průkaz nebo pas

b)      souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte (je možné vyplnit i v porodnici, kde jsou též k dostání příslušné formuláře)

c)      souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, popřípadě rozhodnutí soudu o určení otcovství s dohodou o určení příjmení dítěte

 

3. Dítě narozené mimo manželství, k němuž nebylo určeno otcovství

Matrice matka dítěte doloží:

a)      svůj rodný list

b)      svůj občanský průkaz nebo pas

c)      prohlášení o jménu dítěte

d)      pokud by matka dítěte byla rozvedená, pak rozsudek soudu o rozvodu manželství s doložkou právní moci, pokud by byla matka ovdovělá, pak úmrtní list zemřelého manžela matky

 

Kontakty pro další informace:

KONTAKTY

JménoTelefonE-mail
Odbor, funkce
Hostinská Markéta Mgr.323 618 101marketa.hostinska@ricany.cz
Matrika, matrika
Nováková Lucie323 618 101lucie.novakova@ricany.cz
Matrika, matrika

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál