Návštěva pracovnic OSVZ Říčany v partnerském městě Opatówku

8. 6. 2018

Pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ) přijaly pozvání kolegyň z partnerského města Opatówek a odjely 23.5.2018 na čtyřdenní návštěvu polského města.

Sociální pracovnice z Opatówku (GOPS) připravily zajímavý a pestrý program, který byl zaměřen na sociální oblast, místní školství, ale i na prohlídku samotného města Opatówek  a jeho okolí.  V rámci této návštěvy pracovnice OSVZ měly možnost navštívit denní stacionář pro klienty s mentálním postižením, dětský domov, který je koncipován spolu s domovem pro seniory nebo zařízení, které pomáhá lidem s psychickými problémy a závislostmi.

Příjemné setkání proběhlo v zařízení, které se věnuje dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, kde děti projevily svou bezprostřednost a s pracovnicemi OSVZ hrály několik her. Nezapomenutelné bylo i setkání s místními seniory na Dnu seniorů, kde si všichni zazpívali písničku „Malovaný džbánku“, která byla pro pracovnice OSVZ velkým překvapením. Během návštěvy proběhlo několik setkání přímo na pracovišti místního sociálního odboru, kde se vyměňovaly zajímavé zkušenosti z praxe. Velmi podnětné bylo i setkání s vedením místního úřadu v čele s panem starostou.

Celá návštěva partnerského města Opatówek proběhla ve velmi přátelské a příjemné atmosféře a všichni se těší na další společné setkání, které je plánováno v Říčanech.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál