Navštivte kančí stezku v říčanském lese! Jaké další úpravy zde chystá město v roce 2015?

15. 1. 2015

Na začátku roku vznikla podél cesty od Olivovny směrem k Tehovu naučná stezka o černé zvěři s pěti informativními tabulemi a dubovou sochou divočáka. V letošním roce plánuje Odbor životního prostředí - správa městských lesů opravit další lesní komunikace nebo zřídit hippostezky. Kompletní rekonstrukce by se tak mohla dočkat i zničená cesta od Starého koupadla, která částečně vede přes Lesy ČR.

Od začátku nového roku zdobí říčanský les nová naučná stezka o černé zvěři. Nachází se v místě u rybníčku na cestě od Olivovny k Tehovu. Tvoří ji pět informačních tabulí s ilustracemi, které zábavnou formou mapují způsob života divokých prasat, jejich nemoci nebo informují, jak se při setkání s nimi správně chovat. "Informace na tabulích mají i trochu úsměvnou formou přiblížit život černé zvěře. Místo nebylo vybráno náhodně, nýbrž z toho důvodu, že je zde opravdová možnost živou černou zvěř potkat," podotýká vedoucí odboru životního prostředí Radek Smetánka.

Kančí stezku doplňují i další zábavné prvky jako dřevěná socha divočáka. Tuto dominantu vysochal z dubu řezbář Josef Cipryán z Podhradí u Lichnice. Celkové náklady na výrobu a instalaci sochy a informačních tabulí se odhadují na cca 50 tisíc korun s tím, že tato částka se uvolní z rozpočtu správců lesa. Až počasí dovolí, vybuduje se zde i pozorovatelna.

Podél této komunikace vznikla loni v létě i bosonová stezka. Je dlouhá asi 30 metrů a skládá se z přírodních materiálů jako kámen nebo dřevo. Lidé si bosou nohou můžou vyzkoušet různé povrchy, procvičit rovnováhu a hlavně si užít legraci.

Kromě těchto projektů se v lese minulý rok zvládly opravit i kritické úseky cest, které byly nejvíce postiženy povodní v červnu 2013. Komunikace směrem od Olivovny k Tehovu, od Olivovny do Světic a v okolí Starého koupadla podél Rokytky jsou zpevněné, širší a v zamokřených částech zcela odvodněné.

Rekonstrukce obslužných komunikací v roce 2015

V rámci hospodaření s vodou v lese a následnými problémy způsobené erozí je v plánu umístit další malé vodní plochy (tůně), které by zadržely její přebytečné množství a byly novým domovem pro drobné vodní živočichy.

Vylepšení by se mohla dočkat i část cesty od Starého koupadla vedoucí dále proti proudu Rokytky. Nyní probíhají jednání mezi městem a zástupci Lesů ČR, kteří spravují les v místě vedení cesty, o možnostech technického řešení. S opravou se začne nejdříve na jaře, kdy jsou avizované výzvy do programů týkajících se lesa a hospodaření v něm.

LČR, s.p., Lesní závod Konopiště, který obhospodařuje lesy v okolí Říčan, s opravou cesty souhlasí a počítá s její realizací v roce 2015. "Myslím, že nejjednodušší by bylo zpracovat projekt na celou cestu, který by projektant rozdělil do dvou částí v majetku Říčan a Lesů ČR. Každá strana by si hradila svůj podíl projektu i stavby. To by zjednodušilo celé schvalovací řízení," říká Miroslav Jankovský, ředitel LZ Konopiště. Říčanský starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ k tomu dodává: „Spolupráce s Lesním závodem Konopiště se rozvíjí dobrým směrem, pravidelně se potkáváme a postupně stav v lese vylepšujeme. Myslím, že pokroky už vnímá i veřejnost.“

Mezi další projekty, které město připravuje v říčanském lese, patří hippostezky - vymezené cesty pro koně. Také se hledá vhodné místo pro lesní pastvu, která má specifické nároky. "Na lesní pastvu nejsou v Říčanském lese příliš vhodná stanoviště. Můžeme zkusit vytipovat plochu i mimo les, kde by pastva na les mohla navazovat," podotýká Radek Smetánka. Objevil se i nápad umístit do lesa tzv. venkovní posilovnu. Nadále většinou na jaře a v létě také probíhá drobný prodej dřeva pro přímé zákazníky, především z řad říčanských občanů.

Adéla Ambrožová
Tisková zpráva města Říčany

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)