Nedbalova ulice

Obsah prací:

  • Opravili jsme a dobudovali inženýrské sítě – vodovod, dešťovou a splaškovou kanalizaci
  • Komunikace dostala asfaltový povrch
  • Nový chodník ze zámkové dlažby
  • Nové veřejné osvětlení

 

Začátek stavby: červenec 2021
Konec stavby: leden 2022
Zhotovitel: HES stavební s.r.o.
Cena: cca 9 000 000 Kč

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)