Nejvíce financí v Říčanech poteče opět do vodohospodářské infrastruktury, nových školských zařízení a dalších dopravních staveb

9. 1. 2020

Rozpočet města na rok 2020 počítá s investičními výdaji v celkové výši 356 milionů korun. Pokračovat budou velké investiční akce zejména v oblasti vodohospodářské infrastruktury. Říčanskou kasu vyjdou v tomto roce na zhruba 100 milionů korun. Poté, co v loňském roce radnice investovala do opravy stoky A, provedla rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulici Politických vězňů a postavila vodovodní řad na Strašín a Pacov, bude pokračovat se započatými stavbami Intenzifikace ČOV Říčany a ve Voděrádkách stavbou vodovodu a kanalizace

Dalších cca 100 milionů půjde v roce 2020 do oblasti školství. Kromě zahájení plánované výstavby budovy 1. ZŠ na Komenského náměstí chce město začít stavět i další mateřskou školu Větrník v ulici Bílá, na kterou se podařilo získat dotaci. Přestavba staré školy v Kuří na mateřskou školu, kde vzniknou dvě třídy, by měla skončit v srpnu tohoto roku. Již v lednu proběhne výběrové řízení na ředitelku. V Kuří také město postaví nové dětské hřiště. Plánuje se též rekonstrukce stávající MŠ Srdíčko a obnova zařízení školní kuchyně v ZŠ Bezručova. Na základě memoranda s říčanskými skauty město poskytne podporu na zřízení městské lesní školky v prostoru nově budované skautské klubovny u Marvánku. Návštěvníci kulturních akcí v Labuti jistě uvítají investici do klimatizace.

V oblasti dopravní infrastruktury dokončí stavbaři v květnu cyklostezku z Prahy Kolovrat do Mnichovic. V koordinaci s akcí ŘSD chce město opravit přilehlé chodníky v rámci rekonstrukce ulice Černokostelecká (aktuálně se stále počítá se zahájením 1. etapy v roce 2020, potvrzení ŘSD však město nemá).  Město v těchto dnech podává žádost o dotaci na obnovení podchodu pod železniční tratí Praha – Benešov s bezbariérovým přístupem. Pokud bude úspěšná, nový podchod vznikne přibližně v místě Lihovaru.

Dokončena bude stezka pro pěší a cyklisty od nádraží k nákupní zóně u Tesca, která se začala budovat v prosinci minulého roku. Radnice v rozpočtu pamatuje i na výstavbu nových parkovišť. Více aut zaparkuje u základní školy u Říčanského lesa, kde se zvedla poptávka po parkování díky návštěvníkům nového sportoviště. Vedle Říčanského pivovaru v ulici Olivova se začne připravovat velké parkoviště pro centrum města a okolní školní budovy. Projektová dokumentace na úpravu parkovacích ploch v okolí nádražní budovy právě vzniká v kanceláři UNIT architekti. Z položky investic budou financovány i rekonstrukce ulice Bílá, která souvisí s výstavbou mateřské školy Větrník, a ulice Melantrichova v souvislosti se základní školou na Komenského nám. Dostavěn bude i chybějící roh chodníku Za Větrníkem. Několika miliony z rozpočtu na provoz bude radnice hradit opravy silnic a chodníků ve městě.

Projekt Revitalizace sídlišť, který radnice odstartovala v loňském roce, by měl začít realizací první etapy. Revitalizace okolí rybníku Marvánek v loňském roce neproběhla. V případě přebytku hospodaření za rok 2019 bude zařazena do investic v roce 2020.

Z rozpočtu bude dále, mimo jiné, zakoupena i cisternová automobilová stříkačka pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Říčany. Město Říčany požádalo o dotaci a zbytek uhradí ze zisku z úsekového měření.

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál