Nemocniční zařízení

Nemocnice Říčany, a. s., patří k menším zdravotnickým zařízením. Její součástí jsou lůžková oddělení interny, jednodenní chirurgie a následné rehabilitační péče. Nemocnice nabízí ošetření v řadě obecných i specializovaných ambulancí. Na lůžkovou a ambulantní péči navazuje oddělení klinické biochemie a hematologie, dále je pacientům k dispozici digitalizované RTG pracoviště. 
V lednu 2013 získala nemocnice status odborného zdravotnického zařízení, které poskytuje tzv. jednodenní chirurgickou péči.
Na webových stránkách nemocnice naleznete podrobné informace o celém spektru poskytované péče včetně kontaktu na call centrum a on-line objednací systém.

Web: https://nemocnicericany.agel.cz/index.html 

Telefon: +420 323 627 511

mail: sekretariat@nrc.agel.cz

 

 Olivova dětská léčebna, o. p. s., poskytuje dětem lůžkovou péči a léčbu těchto nemocí:

 

RECIDIVUJÍCÍ A CHRONICKÁ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍCH CEST
• Alergická onemocnění dýchacích cest
• Alergická a chronická onemocnění kožní
• Astma bronchiale všech typů
• Nespecifická onemocnění plic
• Stavy po operacích plic

OBEZITA DĚTÍ A MLADISTVÝCH

ONEMOCNĚNÍ KOSTERNÍ A SVALOVÉ SOUSTAVY
• Rehabilitace poúrazových a pooperačních stavů (překlady z ortopedických klinik a traumacenter)
• Léčba vrozených a získaných ortopedických vad pohybového aparátu

Přijímáni jsou pacienti s doprovodem již od jednoho roku věku dítěte.

web: http://www.olivovna.cz/

Při léčebně funguje rovněž Olivova nadace
web: http://www.olivovanadace.cz/

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)