Nevyvezli vám popelnici? Volejte call centrum Marius Pedersen

4. 1. 2022

Společnost Marius Pedersen na začátek letošní roku naplánovala změnu harmonogramu svozu komunálního a BIO odpadu. O změnách měli být občané Říčan informováni formou letáku, který měl být s dostatečným předstihem distribuován do poštovních schránek. Na mnoha místech však leták s informacemi do schránek nedorazil a lidé nemohli popelnice přistavit včas.

Společnost Marius Pedersen se omlouvá a žádá všechny občany, kteří leták neobdrželi a nestihli svoz, aby kontaktovali v pracovních dnech v době od 8:00 do 16:00 call centrum MP – tel.: 493 647 701. Zde bude zaznamenána vaše reklamace a dostanete konkrétní informace o případném náhradním svozu.

Připomínáme, že leták s aktuálním harmonogramem najdete i na webových stránkách města https://info.ricany.cz/mesto/aktualni-stav-o-svozu-odpadu

 

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)