Nová budova ZŠ na Komenského náměstí

Virtuální prohlídka NOVÉ školy vstupte ZDE

 

 

  • Podaná žádost o spojené územní rozhodnutí a stavební povolení

  • 2. října 2018 od 9 hodin ústní projednání na stavebním úřadě

  • Zastupitelstvu města je předložen ke schválení investiční záměr rekonstrukce ul. Melantrichova – k projednání 12. 9. 2018

  • Zastupitelstvo schválilo v červenci investiční záměr na „Park Komenského náměstí“ a smluvně byla zajištěna projekční činnost tohoto parku.

  • Zadání dopravní studie, konkrétně realizace a vyhodnocení směrového dopravního průzkumu na vybraných 12 křižovatkách v Říčanech, bude v dotčené lokalitě proveden v březnu. Výsledky budou veřejně prezentovány.

  • 19. 2. 2019 získání pravomocného územního rozhodnutí a stavební povolení

FOTO Z VEŘEJNÝCH PROJEDNÁNÍ:

11. října 2016 – veřejné projednání v KC Labuť

 

5. března 2018 – veřejné projednání KC Labuť

27. června 2018 – veřejné projednání KC Labuť

Odpověď MěÚ na PETICI ZDE

 

Přílohy:

SKOLA KOMENSKEHO NAM.zip (11856 kB)

Grafické výstupy z dopravního průzkumu

28. 5. 2019

Výsledky v grafické formě zobrazují počet vozidel za 24 hodin. Průzkum provedla dopravní fakulta ČVUT a veřejnosti byly výsledky prezentovány 6. května 2019. Zpracovatel zatím neposkytl textovou zprávu s popisem realizace a se závěry z průzkumu.

pokračování


Nová škola na Komenského náměstí v Říčanech má pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení

20. 2. 2019

Nová škola na Komenského náměstí v Říčanech má pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení! "Mám z toho radost, získání všech souhlasů bylo složité, ale povedlo se. Teď se rozběhne další vlna jednání ohledně financování," komentuje starosta Vladimír Kořen. Ve hře jsou dvě varianty. Jedna úspornější (např. s menším počtem učeben a kabinetů) a druhá ve standardu školy 21. století. Odhadovanou cenu ovlivnil výrazný nárůst cen ve stavebnictví.

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)