Nové funkce IS Města Říčany

Rok podání: listopad 2016
Celkové způsobilé výdaje: 4 744 314.  -Kč

Celková dotace: 4 272 582,60 Kč
Celkové nezpůsobilé výdaje: 0,-
 

Realizace nových funkcí informačního systému města Říčany v oblasti elektronizace vybraných agend
úřadu, elektronizace komunikace a poskytování informací občanům prostřednictvím nových
elektronických kanálů.
Jaký problém projekt řeší?
Projekt řeší problematiku a potřebu elektronizace manuálně provozovaných agend - povinnost
zveřejňování smluv a objednávek do registru smluv, elektronizaci vnitřní komunikace a komunikace
úřadu s občany a ostatními externími subjekty formou elektronických formulářů a portálového
řešení.
Co je cílem projektu?
Cílem projektu je zvýšit míru elektronizace procesů a agend úřadu, zvýšení úrovně informovanosti
občanů prostřednictvím nových elektronických kanálů, zvýšit dostupnost s transparentnost úřadu
prostřednictvím nástrojů eGovernmentu a minimalizovat nebo eliminovat identifikovaná rizika a
hrozby vyplývající z manuálně vykonávaných činností.

Díky tomuto projektu máme např. elektronickou úřední desku.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)