Novinky ve svozu komunálního odpadu

28. 7. 2017

S platností od 1.1.2016 došlo k úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Změna se týká m.j. i § 17 „Povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem“ kde je psáno:

Fyzické osoby a původci odpadů zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného obcí jsou povinni v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu třídit a odkládat odděleně na místa k tomu obcí určená, pokud s odpadem nenakládají nebo se jej nezbavují jiným způsobem stanoveným tímto zákonem..

Tato úprava přináší povinnost občanům třídit odpad na využitelné složky. Znamená to zároveň, že svozová firma bude provádět kontrolu nádob TKO. V případě, že bude v nádobě zjištěn tříděný (tříditelný) odpad (plasty, papír atp.) má svozová firma přímou povinnost nádobu neobsloužit a ponechat na místě. V tomto případě bude u nádoby zanechán informativní lístek s uvedením konkrétního důvodu, proč nebyla nádoba vyvezena.

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál