Svoz velkoobjemového odpadu v srpnu 2017

7. 7. 2017

Město Říčany ve spolupráci se svozovou společností Marius Pedersen a.s. připravuje mobilní svoz velkoobjemového odpadu z domácností, a to v jarním, letním a podzimním období. Přistavení kontejnerů bude probíhat za asistence Městské policie, která dohlédne na to, aby občané odevzdávali přiměřené množství odpadů. Pro živnostenský odpad podnikatelů a další druhy odpadů, pro něž není velkoobjemový kontejner určen, je otevřen sběrný dvůr Na Fabiáně (přístup z Říčanské).

 

Provozní doba sběrného dvora :     Pondělí, středa, pátek               13:00 - 18:00 hod.

         Sobota                              09:00 - 16:00 hod.

         Neděle                              14:00  - 18:00 hod.

                           

Letní termíny přistavení VOK

  5. srpna    

 

12.srpna

 

  7:00-9:00

  7:30-9:30

  8:00-10:00

  8:30-10:30

  9:00-11:00

  9:30-11:30

10:00-12:00

10:30-12:30

Podhrázská (u separ. sběru)

Na obci (křiž.s Voděradskou)

Olivova (u parkoviště)

U kina (Komenského nám.)

U hřiště (křiž.V Chobotě a Řípské)

Marvánek

Otavská (křiž s Labskou)

Nám. ČSA

7:00-9:00

7:30-9:30

8:00-10:00

8:30-10:30

9:00-11:00

9:30-11:30

10:00-12:00

10:30-12:30

Thomayerova(x K Říčanskému lesu)

Boubínská (x Na Kozákově)

Roklanská (u trati)

Škroupova (u zimního stadionu)

Březinova (parkoviště)

Vrchlického (u separ. sběru)

Haškova

Kuříčko

 

 

 

 

19. srpna

 

26.srpna

 

7:00-9:00

7:30-9:30

8:00-10:00

8:30-10:30

9:00-11:00

9:30-11:30

10:00-12:00

 

Táborská (x Smiřických)

Scheinerova (u separ. sběru)

5. května (kotelna)

Na Kavčí skále (u separ.sběru)

K Podjezdu (křiž.s Bezručovou)

Sokolská (u hřiště)

Zborovská (x Táborská)

7:00-9:00

7:30-9:30

8:00-10:00

8:30-10:30

9:00-11:00

9:30-11:30

10:00-12:00

10:30-12:30

U Olivovny (sídliště)

Verdunská (u rest. Oliva)

Domažlická (x Chodská)

Bezručova (x Dukelská)

Stará náves (U Památné lípy)

Jureček

Nové Březí (Horní u paseky)

Na Vysoké (u přejezdu)

 

Mezi velkoobjemový odpad nepatří zahradní odpad (větve, ořezané dřeviny, posedaná tráva apod.), stavební suť, nebezpečný odpad (oleje, plechovky s barvami) a spotřebiče, které je možno odevzdat bezplatně na místo zpětného odběru k dalšímu využití. Do kontejnerů nepatří ani pneumatiky!

Prosíme všechny obyvatele, aby nezaplňovali kontejner uvedenými odpady a umožnili všem zájemcům odložit nadměrný odpad z domácností, zejména starším občanům, kteří mají omezenou možnost navštívit sběrný dvůr. Připomínáme, že v podmínkách našeho sběrného dvora nelze provádět dotřídění.

Předpokládaná doba setrvání velkoobjemových kontejnerů na jednotlivých stanovištích je 2 hodiny. V případě, že k naplnění kontejneru dojde v kratším čase, bude odvezen dříve, než je uvedeno v rozpise.

 

                                                 Město Říčany, oddělení technické správy                                    

 

Přílohy:

Svoz velkoobjemového odpadu léto 2017.pdf (289 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál