Nový územní plán Říčan

Fond: IOP
Program: IOP 
Rok podání: 2010
Zpracovatel dotace: Ing. H. Jarošová/Mgr. D. Pešta (město Říčany)
Fyzické zahájení: 2010
Konec realizace: 2011 
Celkové náklady: 1 195 100 Kč 
Z toho dotace: 1 166 400 Kč  

Městu Říčany byla přiznána dotace na projekt Návrh územního plánu Říčan v rámci Integrovaného operačního programu, která byla zaměřena na podporu tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území. Obsahem projektu bylo zpracování návrhu ÚP Říčan zpracovatelem - odborným projektantem, což je podstatná součást celého pořizovacího procesu. Práce na pořizování nového ÚP probíhají v souladu s postupy stanovenými stavebním zákonem a v souladu s předpokládaným harmonogramem prací.


Říčany mají nový územní plán, přísnější vůči developerům

18. 6. 2014

Nový územní plán města je konečně na světě! Na konci května zvedlo 15 zastupitelů ruku pro jeho schválení. Šest let se tak tvořil jeden z nejdůležitějších dokumentů Říčan, který prošel od původního návrhu významnými změnami především v oblasti dříve enormního stavebního rozvoje. Během čtyř opakovaných veřejných projednání se občané mohli podrobně s územním plánem seznámit a posílat k němu své námitky a připomínky.

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)