Občanské průkazy, pasy

Změny ve vydávání cestovních pasů a občanských průkazů od 1. července 2018  

Postup při převzetí občanského průkazu  

Kdo může převzít již vyhotovený cestovní pas, můžu zplnomocnit zástupce?  

Žiji v cizině a končí mi platnost cestovního pasu, kde si můžu požádat?  

Můžu si u Vás požádat o cestovní pas, když mám trvalý pobyt v jiné obci?  

Vdala jsem se / oženil jsem se a mám změnu příjmení, musím si vyměnit cestovní pas?  

Ztratil jsem nebo mi byl odcizen cestovní pas, co musím udělat, abych si mohl požádat o nový?  

Končí mi platnost cestovního pasu, co budu potřebovat pro nový?  

Jsem občan mezi 15 – 18 ti lety, jaké doklady na pas budu potřebovat a kdo bude žádat?  

Kdo žádá o cestovní pas pro dítě mladší 15-ti let a jaké doklady budu předkládat?  

Co je to cestovní doklad (pas)?  

Můžu si o občanský průkaz požádat v Říčanech, když zde nemám trvalý pobyt?  

Lze za občana převzít občanský průkaz na základě plné moci?  

Žil/a jsem dlouhodobě v zahraničí. Co budu potřebovat pro nový občanský průkaz?  

Mám omezenou svéprávnost, musím mít občanský průkaz?  

Rozvedl/a jsem se. Co budu potřebovat pro nový občanský průkaz?  

Uzavřel/a jsem manželství. Co budu potřebovat pro nový občanský průkaz?  

Ztratil/a jsem nebo mi byl odcizen občanský průkaz, co budu potřebovat pro nový?  

Ztratil/a jsem nebo mi byl odcizen občanský průkaz, co je potřeba udělat?  

Co je občanský průkaz (OP)?  

Končí mi platnost občanského průkazu? Co budu potřebovat pro nový?  

První občanský průkaz  

Změnil/a jsem trvalý pobyt. Co budu potřebovat pro nový občanský průkaz?  

Kde podám žádost o občanský průkaz?  

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál