Očekávaným výlovem začne na konci září revitalizace rybníka Marvánek v Říčanech

15. 9. 2014

Rybník Marvánek odkryje po desítkách let svá rybářská tajemství. Velcí sumci, tolstolobici nebo kapři mohou překvapit rybářské sítě na samotném začátku celkové rekonstrukce tohoto rybníka. Marvánek je zanesený vrstvou sedimentů, které zhoršují kvalitu vody a jeho využití. Město se proto rozhodlo rybník a jeho okolí oživit a navrátit jeho dřívější slávu. Po odbahnění, bude opravena výpusť i hráz a na březích se objeví písčité pláže. Projekt, na který město získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí, potrvá téměř rok.

Revitalizační úpravy začnou 27. září vypuštěním rybníka. Výlov bude probíhat několik dní a říčanští rybáři byli na výroční schůzi seznámeni s detaily projektu. „Chtěl bych pozvat k Marvánku celé Říčany, bude to velká sláva. Tedy pokud se podaří po desítkách let najít a otevřít výpustní zařízení a rybník vypustit,“ vtipkuje starosta města Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává: „Výlovem začnou městské slavnosti, které se ponesou ve znamení oslavy písmene Ř.“

Termín výlovu ale město zvolilo především kvůli podmínkám, které ukládá krajský úřad ve „Výjimce z ochranných podmínek zvlášť chráněných živočichů“. V rybníku totiž žije skokan zelený, který v říjnu již zazimovává, a pozdější stavební práce by mohly vést k jeho vyhynutí. "Předpokládáme, že skokan zelený se z vypuštěného Marvánku ještě před zazimováním přesune na jiné rybníky v okolí a tam zazimuje. Jinak by při odbahnění v zimě došlo k nepřípustnému usmrcování skokanů zelených," říká městský vodohospodář Jiří Sedláček.

Odbahnění rybníka včetně souvisejících prací bude probíhat v období od konce října 2014 do konce července 2015. První fáze zahrnuje vytěžení celkem 4.500 m3 sedimentu o průměrné mocnosti zhruba půl metru, přičemž cca 900 m3 se využije na vytvoření litorálního pásma a 3.600 m3 se odveze na skládku nebo se zužitkuje jiným způsobem. O způsobu naložení se sedimentem rozhodnou laboratorní rozbory.

V rámci druhé části obnovy dojde v prostoru ústí Říčanky do Marvánku k vytvoření litorálního pásma o velikosti asi 2.600 m2, které bude od vodní plochy odděleno propustnou kamennou hrázkou. Pobřeží se osadí vodními rostlinami a zaručí tak příznivý vliv na životní prostředí. Poslouží i k tomu, že se nebude rybník tolik zabahňovat půdou z polí.

Další práce se týkají úpravy břehů, kdy se odstraní stávající betonové prvky včetně betonové zídky na březích Marvánku. "Na levém břehu vytvoříme pozvolný písčitý přístup do rybníka v šířce asi 90 m. Písek bude cca 3 metry od hladiny pozvolna přecházet v travnatou pláž. Pravý břeh opevníme za použití přírodních materiálů v délce 85 m od bezpečnostního přelivu," popisuje Jiří Sedláček s tím, že na závěr se zrekonstruuje spodní výpusť.

Odbahněný Marvánek se napustí okamžitě po kolaudaci stavby. V případě příhodných srážkových poměrů by tak rybník mohl být již na podzim příštího roku opět plný vody.

Na akci město získalo podporu z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a Státního fondu životního prostředí (SFŽP ČR). Stavební práce zhotoví společnost PB SCOM s.r.o., která vyhrála v rámci veřejné zakázky s nejnižší nabídkovou cenou necelých 9 milionu korun včetně DPH. Celkové náklady díky veřejné soutěži klesly o více než 40 % oproti původnímu odhadu. Dotace pokryje asi 45 % uznatelných nákladů.

„Prověřovali jsme jak přiměřenost cenových nabídek, tak reference jednotlivých firem a věřím, že jsme vybrali dobře,“ vysvětluje místostarostka Karla Egidová /ODS/. „Soutěž dopadla velmi příznivě,“ zakončuje starosta a dodává: „Přihlásilo se 15 stavebních firem. Peníze, které oproti našim rozpočtovému výhledu ušetříme, se můžou investovat jinde. Důležité je zmínit, že součástí této zakázky není výstavba podia na hladině rybníka. Chceme ještě prověřit hlukové aspekty provozu.“ 

Technický dozor zajistí společnost VRV, a.s. a autorský dozor zabezpečí autor projektové dokumentace, společnost Pöyry, a.s.

Adéla Ambrožová
Tisková zpráva města Říčany

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)