Odbor registru vozidel

Skočdopole Jiří Mgr. tel.: 777 210 825 e-mail: jiri.skocdopole@ricany.cz
Odbor registru vozidel, vedoucí odboru  

Oddělení registru vozidel a řidičů  

Oddělení registru vozidel - hromadná podání  

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)