Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
Umístění oddělení: Budova D, Komenského náměstí 1850, 251 01 Říčany

KONTAKTY

JménoTelefonE-mail
Odbor, funkce
Bramborová Helena Bc.323 618 243helena.bramborova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, NRP: pěstounská péče, PPPD
Červenková Jitka Mgr.323 618 262jitka.cervenkova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, NRP: pěstounská péče, osvojení
Hazafyová Oldřiška323 618 237oldriska.hazafyova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, kurátor pro dospělé, opiáty, poradenství, parkov. karty
Hejná Hana PhDr.323 618 271hana.hejna@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, výkon SPOD
Janíková Petra Mgr.323 618 219petra.janikova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, výkon SPOD
Jelínková Marcela, DiS.323 618 238marcela.jelinkova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, zvláštní příjemce důchodu, terénní soc. práce, soc. služby, poradenství, parkov. karty
Kirejevová Iva Mgr.323 618 232iva.kirejevova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, výkon SPOD
Košťáková Alžběta Mgr., DiS.323 618 219alzbeta.kostakova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, výkon SPOD
Medřická Tereza Mgr.323 618 220tereza.medricka@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, sociální pracovnice
Pártlová Jolana Bc.323 618 239jolana.partlova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, výkon SPOD
Prchalová Vendula Mgr.323 618 242vendula.prchalova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, výkon SPOD
Ratajová Irena Bc.323 618 234irena.ratajova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, kurátorka pro děti a mládež
Spolková Blanka Mgr.323 618 241blanka.spolkova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, vedoucí odboru, přijímání a evidence žádostí do DPS, terénní soc. práce, poradenství
Venhodová Tereza, DiS.323 618 240tereza.venhodova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, výkon SPOD
Vilímová Jana Mgr.323 618 235jana.vilimova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, výkon SPOD

Obecně se odbor zabývá následují problematikou:

  • výkon sociálně-právní ochrany dětí
  • agenda kurátora pro děti a mládež
  • agenda náhradní rodinné péče - pěstounská péče, osvojení
  • ukládání výchovných opatření v rámci sociálně - právní ochrany dětí
  • podávání návrhů k soudu týkající se nezletilých dětí
  • výkon kolizního opatrovníka u soudních jednání týkající se nezletilých dětí
  • poradenská činnost pro rodiny s nezletilými dětmi, terénní sociální práce, součinnost se soudy, lékaři, orgány činnými v trestním řízení, nestátními organizacemi

POZOR!!! Od 1. 1. 2012 nevyplácí odbor sociálních věcí a zdravotnictví ŽÁDNÉ sociální dávky. Tato agenda přešla pod Úřad práce Prahy-východ, kontaktní pracoviště Komenského náměstí 1850, Říčany - viz webové stránky: http://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/10161

Orgán sociálně-právní ochrany dětí  

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál