Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
Umístění oddělení: Budova D, Komenského náměstí 1850, 251 01 Říčany

S čím Vám můžeme pomoci? Podívejte se na typické životní situace

AKTUÁLNĚ: „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ - Výzva I - web MPO

KONTAKTY

JménoTelefonE-mail
Odbor, funkceČíslo dveří
Bramborová Helena Mgr.323 618 243helena.bramborova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, NRP: pěstounská péče, PPPD 
Červenková Jitka Mgr.323 618 262jitka.cervenkova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, NRP: pěstounská péče, osvojení 
Jelínková Marcela, DiS.323 618 238marcela.jelinkova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, zvláštní příjemce důchodu, terénní soc. práce, soc. služby, poradenství, parkov. karty 
Kalistová Lenka Bc.323 618 219lenka.kalistova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, sociální pracovník OSPOD 
Kalousová Štěpánka, DiS.323 618 271stepanka.kalousova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, sociální pracovník OSPOD 
Kavková Nikola Mgr.323 618 232nikola.kavkova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, výkon SPOD 
Košťáková Alžběta Mgr., DiS.323 618 233alzbeta.kostakova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, výkon SPOD 
Linhartová Pavlína Bc.323 618 239pavlina.linhartova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, sociální pracovník - OSPOD 
Malohlavová Ema Bc., DiS.323 618 271ema.malohlavova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, sociální pracovnice - OSPOD 
Mikešová Eva Bc.323 618 219eva.mikesova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, sociální pracovnice - OSPOD 
Pečenková Kateřina, DiS.323 618 220katerina.pecenkova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, sociální pracovnice - OSPOD 
Prchalová Vendula Mgr.323 618 242vendula.prchalova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, výkon SPOD 
Spolková Blanka Mgr.323 618 241blanka.spolkova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, vedoucí odboru, přijímání a evidence žádostí do DPS, terénní soc. práce, poradenství 
Švarcová Lenka Mgr.323 618 237lenka.svarcova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, kurátor pro dospělé 
Venhodová Tereza, DiS.323 618 240tereza.venhodova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, výkon SPOD 
Vilímová Jana Ing. Mgr.323 618 235jana.vilimova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, výkon SPOD 

Obecně se odbor zabývá následují problematikou:

 • výkon sociálně-právní ochrany dětí
 • agenda kurátora pro děti a mládež
 • agenda náhradní rodinné péče - pěstounská péče, osvojení
 • ukládání výchovných opatření v rámci sociálně - právní ochrany dětí
 • podávání návrhů k soudu týkající se nezletilých dětí
 • výkon kolizního opatrovníka u soudních jednání týkající se nezletilých dětí
 • poradenská činnost pro rodiny s nezletilými dětmi, terénní sociální práce, součinnost se soudy, lékaři, orgány činnými v trestním řízení, nestátními organizacemi
 • agenda kurátora pro dospělé
 • poradenství pro osoby v tíživé životní situaci
 • poradenství pro seniory
 • poradenství pro osoby pečující
 • poradenství pro osoby se ZP

 

POZOR!!! Od 1. 1. 2012 nevyplácí odbor sociálních věcí a zdravotnictví ŽÁDNÉ sociální dávky. Tato agenda přešla pod Úřad práce Prahy-východ, kontaktní pracoviště Komenského náměstí 1850, Říčany - viz webové stránky: http://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/10161

Informace pro rodiče:

Sociálně-právní ochrana dětí je zajištěna na celém území správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčan. Zajišťuje ji devět terénních sociálních pracovníků, jeden kurátor pro děti a mládež a dvě sociální pracovnice zabývající se náhradní rodinnou péčí. Každý pracovník (klíčový pracovník) má přidělený obvod.  Informace o klíčovém pracovníkovi lze získat na tel. čísle 323 618 241.

Rozdělení jednotlivých obvodů je vyvěšeno na orientační tabuli umístěné ve společných prostorách Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Říčany (OSVZ), Komenského nám. 1850, Říčany. Pracovníci se v případě nepřítomnosti vzájemně zastupují.

Pracovní doba OSPOD Říčany:

Pondělí a středa: 7:00 – 18:00 – úřední dny

Úterý a čtvrtek: 7:00 – 15:00

Pátek: 7:00 – 13:30

Informace pro děti:

Máš právo obrátit se na pracovníky OSPOD bez vědomí a přítomnosti rodičů.

Můžeme ti pomoci:

 • když máš nějaké problémy ve škole (prospěch, neshody ve třídě, šikana, …),
 • když se tvoji rodiče hádají nebo se rozvádí a ty nevíš, co s tím,
 • když máš problémy doma (nemáš pro sebe zázemí, dost jídla, tepla, …)
 • když jsi doma nebo svým okolím nevhodně trestán, někdo se k tobě špatně chová,
 • když si v rodině s někým nerozumíš a utíkáš z domu,
 • když užíváš drogy, alkohol a chtěl bys přestat, atd.

 

Infromace o OSPOD Říčany - dětem.pdf

Orgán sociálně-právní ochrany dětí  

Úřad práce a jeho pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií

8. 3. 2022

Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a nemáte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc. Může vám pomoci s náklady na bydlení.

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)