Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Umístění odboru: Budova F, Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany

KONTAKTY

JménoTelefonE-mail
Odbor, funkce
Havlíčková Barbora Ing. arch.323 618 208barbora.havlickova@ricany.cz
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, referent územního plánování
Hradilová Zuzana Ing. arch.323 618 208zuzana.hradilova@ricany.cz
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, územní plánování
Hynek Michal Ing. arch., Ing.323 618 267michal.hynek@ricany.cz
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Zásady pro výstavbu
Hynková Klára Ing.323 618 270klara.hynkova@ricany.cz
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, referent územního plánování
Koubková Zuzana323 618 269zuzana.koubkova@ricany.cz
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, památková péče
Nováková Angelika Ing.323 618 270angelika.novakova@ricany.cz
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, referent územního plánování
Pešta Daniel Mgr.323 618 268daniel.pesta@ricany.cz
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, územní plán Říčany, pořizování ÚPD a ÚAP
Šebestová Alena Ing., DiS.323 618 297alena.sebestova@ricany.cz
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, referent územního plánování
Simandlová Pavla Bc.323 618 208pavla.simandlova@ricany.cz
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, administrativní výpomoc
Šťastná Čestmíra Ing.323 618 201cestmira.stastna@ricany.cz
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, vedoucí odboru

Obecně se odbor zabývá touto agendou:

  • pořizování územních plánů, regulačních plánů a územních studií pro město Říčany a pro obce ve správním obvodu ORP Říčany
  • pořizování územně analytických podkladů pro správní obvod ORP Říčany
  • zpracování souhrnných stanovisek města pro územní a stavební řízení
  • státní památková péče  
  • aplikace dokumentu Zásady pro výstavbu ve městě Říčany
  • vydávání závazných stanovisek úřadu územního plánování

 

Územní plánování – město Říčany

Územní plánování – obce ve správním obvodu ORP Říčany

Vydávání závazných stanovisek dle §96b stavebního zákona

Památková péče

Zásady pro výstavbu ve městě Říčany

 


AKTUALITY ODBORU

Od 1. 1. 2018 vydává odbor územního plánování a regionálního rozvoje závazná stanoviska dle §96b zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon).

Formulář žádosti o závazné stanovisko naleznete zde.

Pokud možno podávejte, prosím, dokumentace v elektronické podobě.
 

Formuláře pro podávání námitek a připomínek

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál