Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Umístění odboru: Budova F, Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany

KONTAKTY

JménoTelefonE-mail
Odbor, funkce
Farný Jan Ing.323 618 297jan.farny@ricany.cz
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, referent územního plánování
Havlíčková Barbora Ing. arch.323 618 208barbora.havlickova@ricany.cz
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, referent územního plánování
Hynek Michal Ing. arch., Ing.323 618 267michal.hynek@ricany.cz
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Zásady pro výstavbu
Jánoš Martina Ing. arch.323 618 270martina.janos@ricany.cz
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, referent územního plánování
Koubková Zuzana323 618 269zuzana.koubkova@ricany.cz
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, památková péče
Nováková Angelika Ing.323 618 270angelika.novakova@ricany.cz
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, referent územního plánování
Orphanidou Hana, DiS.323 618 297hana.orphanidou@ricany.cz
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, administrativa odboru
Pešta Daniel Mgr.323 618 268daniel.pesta@ricany.cz
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, územní plán Říčany, pořizování ÚPD a ÚAP
Simandlová Pavla Bc.323 618 208pavla.simandlova@ricany.cz
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, administrativa odboru
Šťastná Čestmíra Ing.323 618 201cestmira.stastna@ricany.cz
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, vedoucí odboru

Obecně se odbor zabývá touto agendou:

  • pořizování územních plánů, regulačních plánů a územních studií pro město Říčany a pro obce ve správním obvodu ORP Říčany
  • pořizování územně analytických podkladů pro správní obvod ORP Říčany
  • zpracování souhrnných stanovisek města pro územní a stavební řízení
  • státní památková péče  
  • aplikace dokumentu Zásady pro výstavbu ve městě Říčany
  • vydávání závazných stanovisek úřadu územního plánování

 

Územní plánování – město Říčany

Územní plánování – obce ve správním obvodu ORP Říčany

Vydávání závazných stanovisek dle §96b stavebního zákona

Památková péče

Zásady pro výstavbu ve městě Říčany

 


AKTUALITY ODBORU

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje upozorňuje stavebníky a ostatní žadatele o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování dle § 96b, že v průběhu posledních měsíců se lhůta pro vydávání ZS na našem pracovišti ustálila na cca 5 měsících od podání žádosti. Upozorňujeme žadatele, aby s tímto počítali a podali žádost o závazné stanovisko v dostatečném předstihu v souladu s časovým plánem svého záměru.

POZOR ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN ODBORU:

Od 14. 5. 2018 budou úřední hodiny v pondělí 7:00 – 12:00 a 12:30 – 18:00 a středa 12:30- 18:00.

Od 1. 1. 2018 vydává odbor územního plánování a regionálního rozvoje závazná stanoviska dle §96b zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon).

Dle § 96b SZ se závazné stanovisko nevydává pro stavební záměry v zastavěném území nebo zastavitelné ploše uvedené v § 103 odst. 1. SZ.

Pokud možno podávejte, prosím, dokumentace v elektronické podobě.

Formuláře odboru

 

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál