Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

Umístění odboru: Budova F, Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany

 

S čím Vám můžeme pomoci? Podívejte se na typické životní situace

Hnaníčková Lenka Ing.tel.: 323 618 297e-mail: lenka.hnanickova@ricany.cz
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, referent územního plánování 

Konzultace: pondělí a středa 8:30-12 a 12:30-16 pro obce: Březí, Kunice (Dolní Lomnice, Kunice u Říčan, Všešímy), Kozojedy, Modletice, Nupaky, Oplany, Strančice (Otice u Svojšovic, Předboř u Prahy, Strančice, Svojšovice, Všechromy), Stříbrná Skalice (Hradec u Stříbrné Skalice, Hradové Střímelice, Kostelní Střímelice, Stříbrná Skalice), Sulice

(Tel. konzultace mimo úřední dny 8:30-14:00)

 

Hradilová Zuzana Ing. arch.tel.: 323 618 208e-mail: zuzana.hradilova@ricany.cz
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, referent územního plánování 

Pro obce: Čestlice, Kaliště (Kaliště u Ondřejova, Lendsedly), Kamenice (Ládví, Štiřín, Těptín), Křížkový Újezdec (Čenětice, Křížkový Újezdec), Mirošovice, Mnichovice (Mnichovice, Božkov, Myšlín), Svojetice, Tehovec, Vlkančice, Všestary, Zvánovice

 

Jánoš Martina Ing. arch.tel.: 323 618 270e-mail: martina.janos@ricany.cz
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, referent územního plánování 

Babice, Dobřejovice, Herink, Jevany, Kostelec u Křížků, Křenice, Louňovice, Pětihosty, Petříkov (Petříkov u Velkých Popovic, Radimovice u Velkých Popovic), Radějovice (Olešky, Radějovice), Senohraby, Sluštice, Světice, Štíhlice, Tehov, Vyžlovka

 

Koubková Zuzanatel.: 323 618 269e-mail: zuzana.koubkova@ricany.cz
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, památková péče 

Lanča David Ing.tel.: 323 618 270e-mail: david.lanca@ricany.cz
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, referent územního plánování 

Pro obce: Černé Voděrady, Doubek, Hrusice, Klokočná, Konojedy, Kostelec nad Černými Lesy (Kostelec n.Č.L., Svatbín), Mukařov (Mukařov, Srbín, Žernovka), Nučice, Oleška (Brník, Krymlov, Oleška), Ondřejov (Ondřejov, Třemblat, Turkovice u Ondřejova), Popovičky (Chomutovice u Dobřejovic, Popovičky), Prusice, Struhařov, Velké Popovice (Lojovice, Mokřany, Velké Popovice), Výžerky

 

Pešta Daniel Mgr.tel.: 323 618 268e-mail: daniel.pesta@ricany.cz
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, územní plán Říčany, pořizování ÚPD a ÚAP 

Pro město Říčany (k.ú. Jažlovice, Kuří u Říčan, Pacov u Říčan, Říčany u Prahy, Říčany-Radošovice, Strašín u Říčan, Voděrádky)

Pořizování ÚAP pro SO ORP Říčany

 

Simandlová Pavla Bc.tel.: 323 618 208e-mail: pavla.simandlova@ricany.cz
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, administrativa odboru 

Šťastná Čestmíra Ing.tel.: 323 618 201e-mail: cestmira.stastna@ricany.cz
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, vedoucí odboru 

Mobil: 606 779 637

Obecně se odbor zabývá touto agendou:

 • pořizování územních plánů, regulačních plánů a územních studií pro město Říčany a pro obce ve správním obvodu ORP Říčany
 • pořizování územně analytických podkladů pro správní obvod ORP Říčany
 • zpracování souhrnných stanovisek města pro územní a stavební řízení
 • státní památková péče  
 • aplikace dokumentu Zásady pro výstavbu ve městě Říčany
 • vydávání závazných stanovisek úřadu územního plánování

 

Územní plánování – město Říčany

Územní plánování – obce ve správním obvodu ORP Říčany

Vydávání závazných stanovisek dle §96b stavebního zákona

Památková péče

Zásady pro výstavbu ve městě Říčany

ÚŘEDNÍ DESKA - Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

 


AKTUALITY ODBORU

Od 1. 1. 2018 vydává odbor územního plánování a regionálního rozvoje závazná stanoviska dle §96b zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon).

Dle § 96b SZ se závazné stanovisko nevydává pro stavební záměry v zastavěném území nebo zastavitelné ploše uvedené v § 103 odst. 1. SZ.

Pokud možno podávejte, prosím, dokumentace v elektronické podobě.

 

Vzhledem ke stále napjaté situaci ve vydávání závazných stanovisek orgánu územního plánování chceme tímto poprosit klienty, aby při podávání žádostí věnovali dostatečnou pozornost kvalitě projektové dokumentace, neboť ne vždy tomu tak je. Rádi bychom vyřizování pro Vás urychlili, a k tomu je třeba oboustranné spolupráce.

Obracíme se proto na klienty žádající o stanovisko orgánu územního plánování, aby v zájmu urychlení vyřizování této agendy dbali následujících pokynů:

 1. Podávejte, prosím, žádosti řádně vyplněné, obsahující všechny nutné informace.
 2. Dodávejte, prosím, projektovou dokumentaci v odpovídajícím rozsahu a kvalitě. Pro posouzení souladu s ÚPD potřebujeme přehledný situační výkres (umístění objektů na pozemku, číslo a k. ú. pozemku, sítě, napojení…), dále pohledy nebo přehledné řezy pro posouzení dodržení výšky objektu a dále příslušnou část souhrnné zprávy, která obsahuje výslovné posouzení souladu záměru s územně plánovací dokumentací. Tedy výpočet zastavěné plochy, plochy zeleně atd. – a to tak, že tato čísla bude možno prověřit z přiloženého výkresu, dále údaje o řešení technické infrastruktury a další potřebné údaje, o nichž se v daném územním/regulačním plánu hovoří. Nepotřebujeme detailní technická řešení stavby apod.
 3. Je vhodné uvést do dokumentace výslovné prohlášení o jejím souladu s ÚPD a toto doložit.
 4. Nezapomínejte, prosím, na uvedení čísla pozemku a názvu katastrálního území.
 5. Pro posouzení souladu s ÚPD si, prosím, vyhledejte příslušnou územně plánovací dokumentaci dané obce – je umístěna buď na stránkách města Říčany, v případě starších ÚP na stránkách obce popř. na stránkách krajského úřadu. Je též možno přijít do dokumentace nahlédnout na zdejší pracoviště úřadu územního plánování, Komenského náměstí 1619. Předpokládáme, že každý projektant při navrhování a zpracování PD záměru s příslušnou územně plánovací dokumentací pracuje a soulad hlídá. O toto projektanty tímto žádáme.
 6. Podávejte, prosím, žádosti včas, v dostatečném předstihu.

Podávání žádostí a přílohy v odpovídající kvalitě přispěje k urychlení vyřizování agendy. V současné chvíli je minimálně polovina žádostí a příloh neúplných, což vyžaduje zbytečné časové zatěžování pracovníků odboru a tím navyšuje dobu zpracování žádostí.

Ing. Čestmíra Šťastná, vedoucí odboru ÚPRR

 

Formuláře odboru

 

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)