Odbor životní prostředí

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Budova F, Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany

S čím Vám můžeme pomoci? Podívejte se na typické životní situace

KONTAKTY

JménoTelefonE-mail
Odbor, funkceČíslo dveří
Dvořák Jiří Ing.323 618 224jiri.dvorak@ricany.cz
Odbor životního prostředí, myslivost, lesy, rybářství 
Křížová Pavlína323 618 249pavlina.krizova@ricany.cz
Odbor životního prostředí, administrativa odboru 
Machotová Kristina Bc.323 618 248kristina.machotova@ricany.cz
Odbor životního prostředí, rostlinolékařství, zeměd. půdní fond 
Petr Milan Ing.323 618 223milan.petr@ricany.cz
Odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, kácení dřevin 
Smetánka Radek Ing.323 618 247radek.smetanka@ricany.cz
Odbor životního prostředí, vedoucí odboru 
Vavřínová Renáta Ing.323 618 223renata.vavrinova@ricany.cz
Odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny 
Vrabec Michal Ing.323 618 248michal.vrabec@ricany.cz
Odbor životního prostředí, odpady, ovzduší 
Zelená Markéta Ing., DiS.323 618 265marketa.zelena@ricany.cz
Odbor životního prostředí, státní správa lesa 
        

  • výkon státní správy na úseku životního prostředí
  • odpadové hospodářství
  • ochrana ovzduší
  • ochrana přírody a krajiny
  • ochrana zemědělského půdního fondu
  • ochrana lesa
  • rostlinolékařská péče
  • ochrana zvířat proti týrání
  • myslivost
  • rybářství

ODDĚLENÍ - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD
Budova F, Komenského náměstí 1619/2, Říčany

KONTAKTY

JménoTelefonE-mail
Odbor, funkceČíslo dveří
Balvín Václav Ing.323 618 263vaclav.balvin@ricany.cz
Oddělení vodoprávní úřad, referent 
Doležalová Markéta Ing.323 618 263marketa.dolezalova@ricany.cz
Oddělení vodoprávní úřad, referent 
Doudová Šárka Ing.323 618 251sarka.doudova@ricany.cz
Oddělení vodoprávní úřad, referent 
Gerschonová Božena Ing.323 618 245bozena.gerschonova@ricany.cz
Oddělení vodoprávní úřad, referent 
Martanová Petra Ing.323 618 250petra.martanova@ricany.cz
Oddělení vodoprávní úřad, referent 
Michková Martina Ing.323 618 227martina.michkova@ricany.cz
Oddělení vodoprávní úřad, referent 
Rathouská Olga Ing.323 618 282olga.rathouska@ricany.cz
Oddělení vodoprávní úřad, vedoucí oddělení 
Šašková Eva323 618 227eva.saskova@ricany.cz
Oddělení vodoprávní úřad, referent 
Šindelářová Kristýna Ing.323 618 250kristyna.sindelarova@ricany.cz
Oddělení vodoprávní úřad, referent 

Oddělení vodoprávní úřad  

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)