Odbor životní prostředí

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Budova F, Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany

S čím Vám můžeme pomoci? Podívejte se na typické životní situace

KONTAKTY

JménoTelefonE-mail
Odbor, funkce
Dvořák Jiří Ing.323 618 224jiri.dvorak@ricany.cz
Odbor životního prostředí, myslivost, lesy, rybářství
Křížová Pavlína323 618 249pavlina.krizova@ricany.cz
Odbor životního prostředí, administrativa odboru
Machotová Kristina Bc.323 618 248kristina.machotova@ricany.cz
Odbor životního prostředí, rostlinolékařství, zeměd. půdní fond
Petr Milan Ing.323 618 223milan.petr@ricany.cz
Odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, kácení dřevin
Smetánka Radek Ing.323 618 247radek.smetanka@ricany.cz
Odbor životního prostředí, vedoucí odboru
Vavřínová Renáta Ing.323 618 223renata.vavrinova@ricany.cz
Odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny
Vrabec Michal Ing.323 618 248michal.vrabec@ricany.cz
Odbor životního prostředí, odpady, ovzduší
        

  • výkon státní správy na úseku životního prostředí
  • odpadové hospodářství
  • ochrana ovzduší
  • ochrana přírody a krajiny
  • ochrana zemědělského půdního fondu
  • ochrana lesa
  • rostlinolékařská péče
  • ochrana zvířat proti týrání
  • myslivost
  • rybářství

ODDĚLENÍ - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD
Budova F, Komenského náměstí 1619/2, Říčany

KONTAKTY

JménoTelefonE-mail
Odbor, funkce
Balvín Václav Ing.323 618 263vaclav.balvin@ricany.cz
Oddělení vodoprávní úřad, referent
Doležalová Markéta Ing.323 618 263marketa.dolezalova@ricany.cz
Oddělení vodoprávní úřad, referent
Doudová Šárka Ing.323 618 251sarka.doudova@ricany.cz
Oddělení vodoprávní úřad, referent
Martanová Petra Ing.323 618 250petra.martanova@ricany.cz
Oddělení vodoprávní úřad, referent
Michková Martina Ing.323 618 227martina.michkova@ricany.cz
Oddělení vodoprávní úřad, referent
Rathouská Olga Ing.323 618 282olga.rathouska@ricany.cz
Oddělení vodoprávní úřad, vedoucí oddělení
Šašková Eva323 618 227eva.saskova@ricany.cz
Oddělení vodoprávní úřad, referent
Šindelářová Kristýna Ing.323 618 250kristyna.sindelarova@ricany.cz
Oddělení vodoprávní úřad, referent

Oddělení vodoprávní úřad  

Přehled podaných žádostí a vydaných závazných stanovisek za rok 2020 vydaných dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

28. 5. 2021

pokračování


Dotazník pro občany Plánování v oblasti vod

23. 8. 2018

Ústav zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR žádá občany o vyplnění dotazníku týkajícího se Plánování v oblasti vod.

pokračování


Přehled podaných žádostí a vydaných závazných stanovisek za rok 2017 vydaných dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

4. 5. 2018

pokračování


Přehled podaných žádostí a vydaných závazných stanovisek za rok 2016 vydaných dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

17. 1. 2017

pokračování


Jak bojovat s přemnoženým kůrovcem v říčanském lese?

23. 3. 2016

V souvislosti s loňským dlouhotrvajícím suchem a teplou zimou došlo k vytvoření ideálních podmínek pro přemnožení kůrovců. I v našich městských lesích došlo k napadení stromů těmito malými broučky. Jaké lokality jsou napadeny a jak se tomu bránit?

pokračování


Přehled podaných žádostí a vydaných závazných stanovisek za rok 2015 dle zákona o ochraně ovzduší

5. 1. 2016

pokračování


Minimální a nezbytné kácení stromů v lese u Jurečku

4. 11. 2015

Od zítřka 5. 11. 2015 proběhne kácení stromů v lese u rybníku Jureček z důvodu rekonstrukce lesní cesty. Tento projekt zvítězil v rámci hlasování Řídím Říčany. Kácení potrvá předběžně 1 týden. Prostor kácení je označen zákazem vstupu do lesa.

pokračování


Zákaz vstupu do říčanského lesa se dnešním dnem ruší

20. 8. 2015

Vzhledem ke změně počasí a snížení rizika požárů OŽP MěÚ v Říčanech ruší zákaz vstupu do lesa v k.ú. Říčany, Říčany –Radošovice, Strašín u Říčan, Voděrádky, Kuří a Jažlovice.

pokračování


Vodoprávní úřad v Říčanech žádá občany o rozumné využívání vody v období sucha

13. 8. 2015

Odbor životního prostředí doporučuje všem občanům v ORP Říčany nepoužívat vodu na zalévání a dopouštění bazénů z důvodu nedostatku vody v suchém období v červenci a srpnu 2015.

pokračování


Přehled podaných žádostí a vydaných závazných stanovisek dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

8. 1. 2015

pokračování


Přispěje nová vyhláška ke zvýšenému kácení stromů v Říčanech?

12. 9. 2013

O problematice nové úpravy ochrany a kácení dřevin byla veřejnost krátce, formálně a částečně zkresleně informována ve veřejnoprávních médiích k datu 15. července 2013, kdy nabyla účinnosti vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Tato úprava nově vymezuje některé...

pokračování


Zařízení pro využívání, odstraňování, sběr a výkup odpadů na ORP Říčany

10. 1. 2013

 

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál