Odchyt nutrií říčních v Říčanech

9. 1. 2017

V týdnu od 9. ledna 2017 bude zahájen odchyt nutrií říčních v okolí Mlýnského rybníka a na březích Říčanského potoka. Odchyt bude provádět specializovaná deratizační firma. Odchycené nutrie budou přesunuty do chovu v Odolené Vodě.

Nutrie říční pochází z Jižní Ameriky, povodí řeky Paraná. Do Evropy se dostala nutrie jako „hospodářské zvíře“ chované v zajetí kvůli kvalitní kožešině a masu. Jedinci uniknuvší ze zajetí do volné přírody založili volně žijící populace. Ve volné přírodě nutrie říční osidluje břehy vodních toků a nádrží. V březích si buduje nory, které mohou být až 15 m dlouhé. Větší množství nutrií je schopno během krátké doby uvést břehy vodotečí u vodních nádrží do havarijního stavu. Další nepříjemností je, že nutrie jsou hostiteli parazitů, které mohou napadat i člověka. Rozšířené je především háďátko Strongyloides myopotami, které napadá kůži.

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/1141 ze dne 13. července 2016 byla nutrie říční (Myocastor coypus) zařazena na seznam invazivních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii a měla by být co nejefektivněji a nejrychleji eradikována (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014).

 

Jiří Sedláček

správce vodohospodářského majetku

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál