Oddělení investic

ODDĚLENÍ INVESTIC
Umístění: Budova B, Masarykovo náměstí 83/1, Říčany

KONTAKTY

JménoTelefonE-mail
Odbor, funkce
Burešová Monika Ing.323 618 125monika.buresova@ricany.cz
Oddělení investic, investiční rozvoj města
Kovačka Tomáš Bc.323 618 119tomas.kovacka@ricany.cz
Oddělení investic, projektový manažer pro stavbu ZŚ Komenského náměstí
Kramářová Eva323 618 119eva.kramarova@ricany.cz
Oddělení investic, referent
Ondráčková Ivana Ing.323 618 156ivana.ondrackova@ricany.cz
Oddělení investic, referent oddělení investic
Škopán Miloš323 618 121milos.skopan@ricany.cz
Oddělení investic, investiční technik
Šritrová Štěpánka Ing.323 618 173stepanka.sritrova@ricany.cz
Oddělení investic, investiční rozvoj města
Štěpánková Alice Ing. arch.323 618 116alice.stepankova@ricany.cz
Oddělení investic, vedoucí odd. investic, architekt
Tajovská Štěpánka Ing.323 618 156stepanka.tajovska@ricany.cz
Oddělení investic, referent oddělení investic

Úplná uzavírka místní komunikace Nedbalova, v k. ú. Říčany

19. 7. 2021

Doba uzavírky: 26.7.2021 – 7.1.2022

pokračování


Prodloužení uzavírky Táborská - Dukelská do 19. 8. 2021

24. 6. 2021

Z důvodu odstraňování havárie plynu je nutné prodloužení uzavírky místní komunikace Táborská a Dukelská, která je nyní uzavřena kvůli budování propojení těchto komunikací. Uzavírka bude ukončena 19. 8. 2021 Děkujeme za pochopení.

pokračování


Úplná uzavírka části místní komunikace Mozartova a Bílá v k. ú. Říčany – Radošovice

26. 5. 2021

Z důvodu provedení stavebních prací a uložení inženýrských sítí – rekonstrukce komunikace včetně uložení inženýrských sítí (voda, kanalizace) bude komunikace Mozartova a následně Bílá uzavřena.

pokračování


Uzavření stezky podél trati od ul. K Podjezdu ke schodišti na Říčanskou

4. 5. 2021

Po dobu stavby podjezdu pod tratí je uzavřena cyklostezka pro pěší a cyklisty podél trati od ulice K Podjezdu ke schodišti na ulici Říčanská. Uzavírka je z důvodu bezpečnosti. Investor se bude snažit o co nejrychlejší dokončení stavby. Děkujeme za pochopení a dodržování...

pokračování


Skate bazén a víceúčelové hřiště na sportovišti U Lesa opět otevřeny

15. 4. 2021

Od čtvrtka 15. dubna 2021 je opět otevřen skate bazén a víceúčelové hřiště na sportovišti U Lesa.

pokračování


Sanace zdiva v ZUŠ Říčany – zábor chodníku na Masarykově náměstí

6. 4. 2021

Z důvodu probíhající akce Sanace zdiva v ZUŠ Říčany je podle rozhodnutí o omezení chodníku a umístění kontejnerů stanoven zábor chodníku od 7. 4. 2021 do 15. 5. 2021. Stavba by měla probíhat od dubna do června 2021 v případě příznivých klimatických podmínek. V závislosti na počasí se délka trvání záboru případně může prodloužit.  

pokračování


Oprava kanalizace ul. Sadová

5. 3. 2019

Začala oprava kanalizace v ul. Sadová

pokračování


Realizace akce: Park Kozinova – úprava veřejného prostoru

30. 4. 2018

Základní informace: Akce:  Park Kozinova – úprava veřejného prostoru Investor: Město Říčany Výstavba do 27.10.2018 Zhotovitel: Green project s.r.o., Dobřejovická  194 TDI:  Ing. Tomáš Kubát Autorský dozor Ateliér M.A.A.T. s.r.o., Tábor Povolení stavby: č.j....

pokračování


Koncem týdne budou zahájeny práce na výmalbě podchodu nádraží

23. 4. 2018

Od pátku 27. 4. 2018 bude probíhat výmalba historických motivů v nádražním podchodu.

pokračování


Demontáž nafukovací haly v Pacově 22. 4.

16. 4. 2018

V neděli 22. dubna 2018 proběhne demontáž nafukovací haly v Pacově. Od 8 do 16 hodin. bude proto omezen provoz dětského hřiště. Děkujeme za pochopení. Město Říčany

pokračování


Oznámení o provedení doplňujícího geologického průzkumu

3. 4. 2018

V souvislosti s plánovanou výstavbou základní školy na Komenského náměstí bude na začátku dubna proveden odbornou firmou doplňující geologický průzkum na pozemcích č.p. 1307/15, 1307/62, 1307/47, 1307/48, 1307/17, které jsou ve vlastnictví města Říčany. Za případné komplikace se...

pokračování


Uzavírka komunikace Kolovratská v úseku Rooseveltova - Podhrázská

18. 7. 2017

Ve dnech 17. 7. - 30. 7. 2017 bude uzavřena komunikace Kolovratská v úseku od křižovatky s ulicí Rooseveltova po křižovatku s ulicí Podhrázská z důvodu stavby Odvodnění ulice Na Hradě, revize kanalizace - II. etapa.

pokračování


Zahájení realizace akce Sportoviště u Říčanského lesa

12. 7. 2017

Od pondělí 17. 7. 2017 bude zahájena realizace investiční akce Sportoviště u Říčanského lesa.

pokračování


Zahájení realizace akce Výstavba výstavní síně Masarykovo nám. čp. 83

3. 7. 2017

Od pondělí dne 10. 7. 2017 bude zahájena realizace akce Výstavba výstavní síně Masarykovo nám. čp. 83.

pokračování


Rekonstrukce MÚ na Komenského nám. - zábory veřejného prostranství

9. 5. 2017

Na červen 2017 je naplánován začátek realizace rekonstrukce havarijního stavu střechy budovy Městského úřadu v Říčanech na Komenského náměstí. Práce v okolí a na střeše budou probíhat 2-3 měsíce, tedy přibližně do konce srpna. Součástí staveniště budou i dva zábory veřejného...

pokračování


Opatření na stokové části města Říčany, v ulici Sadová

24. 4. 2017

Vážení spoluobčané,  od poloviny května začnou stavební práce na akci Opatření na stokové části města Říčany, v ulici Sadová. V souvislosti s těmito pracemi dojde k omezení dopravy v této ulici. Prosíme, o trpělivost během výstavby. Děkujeme za...

pokračování


Oznámení o geologickém průzkumu v Nedbalově ul.

6. 2. 2017

Od středy 8. 2. do čtvrtka 9. 2. 2017 bude probíhat v Nedbalově ulici geologický průzkum pro tvorbu projektové dokumentace k rekonstrukci této ulice. Odbor správy majetku, oddělení investic

pokračování


Nabízíme možnost odběru ohořelého dříví

7. 12. 2016

Nabízíme možnost odběru ohořelého dříví z demontované střechy nemocnice. Odběr je možný po předchozím projednání se stavbyvedoucím panem Šarlingerem tel. 605 352 040.

pokračování


Oznámení o provádění vrtaných sond na pozemku v majetku města Říčany – ulice Bílá

31. 10. 2016

Na pozemku č.p.623/1 k.ú. Říčany – Radošovice, ulice Bílá, budou v termínu od 1.11.-4.11.2016 prováděny kopané sondy z důvodu potřeby zjištění složení podloží komunikace. Omlouváme se za případná mírná omezení provozu.   Ing.arch. Alice Štěpánková Vedoucí oddělení...

pokračování


Koncepce zástavby v lokalitě Komenského náměstí očima studentů FA ČVUT v Praze

30. 9. 2016

V souvislosti s plánovanou výstavbou základní školy a komunitního centra na Komenského náměstí v Říčanech uveřejňujeme semestrální práce studentů fakulty architektury ČVUT v Praze 6. Téma „Koncepce zástavby v lokalitě Komenského náměstí – Melantrichova ulice“  si...

pokračování


Zahájení stavby na ragbyovém hřišti s umělým povrchem

22. 9. 2016

Vážení občané, od 26. 9. 2016 zahájíme stavební práce na ragbyovém hřišti s umělým povrchem. Z bezpečnostních důvodů bude na hřiště po dobu rekonstrukce zákaz vstupu. Prosíme o respektování těchto pravidel a děkujeme za pochopení. Ing. Štěpánka Šritrová Odbor správy majetku Oddělení...

pokračování


Další informace o stavbě Rekonstrukce komunikace Olivova II. etapa v úseku ul. Jasmínová - ČD

20. 7. 2016

Od 21.7. 2016 budou postupně uzavírány ulice Pod Drahou, od konce července 2016 ulice Roklanská a od září i ul. Olivova (v úseku od ČD po ul. Jasmínová x Šípková) do 22.12.2016.  V případě nových informací, vyvěsíme opět na webu města. Pro pěší navrhujeme trasu od železniční...

pokračování


Výstavba chodníku v ulici Jizerská

7. 7. 2016

Vážení spoluobčané, začátkem srpna 2016 začnou stavební práce na chodníku v ulici Jizerská. V souvislosti s těmito pracemi nedojde k omezení dopravy v této ulici. Prosíme o trpělivost během výstavby. Děkujeme za pochopení. Ing. Štěpánka Šritrová Odbor správy majetku Oddělení investic

pokračování


Zahájení realizace komunikace Třebízského 1. etapa

30. 6. 2016

Dne 18.7.2016 bude předáním staveniště zahájena realizace komunikace Třebízského - 1. etapa, tzn. od ul. Olivova k dennímu stacionáři.  Po nezbytnou dobu stavebních prací bude komunikace uzavřena. Dokončení komunikace předpokládáme ve 2. polovině září. Přístup k nemovitostem zůstane...

pokračování


Oprava a rekonstrukce zpevněných ploch ve dvorním traktu MěKS

30. 6. 2016

Od poloviny července bude probíhat oprava a rekonstrukce zpevněných ploch ve dvorním traktu MěKS. Vstup do MěKS a na zahrádku restaurace „U labutě – Rancheras“ bude omezen, po nezbytnou dobu i uzavřen. Omlouváme se za tato omezení. Děkujeme za pochopení. Ing.arch. Alice Štěpánková Vedoucí...

pokračování


Rekonstrukce komunikace Olivova II. etapa v úseku od ul. Jasmínová - ČD

20. 6. 2016

Stavba byla schválená v ZMŘ a je rozdělená na 2. etapy: 1. etapa bude realizována 07-12/ 2016, kdy je nutné zrealizovat dešťovou kanalizaci s retencí až do toku Smrkovka včetně kácení a realizací splaškové kanalizace v  ul. Roklanská po křižovatku Olivova. Před 2. etapou...

pokračování


Oznámení o provádění hydrogeologického a inženýrskogeologického průzkumu - Komenského náměstí

13. 5. 2016

Oznamujeme tímto, že v souvislosti s plánovanou výstavbou komunitního centra a základní školy na Komenského náměstí bude v nejbližších dnech na pozemcích v majetku města Říčany prováděn hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum formou průzkumných vrtů do max. hl. 5m. Za...

pokračování


Oprava komunikací Wolkerova a Podhrázská

25. 4. 2016

Vážení občané, v souvislosti s dokončením rozsáhlé investiční akce „Mlýnský rybník – rekonstrukce hráze, objektů a odbahnění nádrže“, bude v době od 24.4. – 6.5.2016 probíhat oprava komunikací Wolkerova a Podhrázská, které byly poškozeny v souvislosti s výše uvedenou...

pokračování


Informace pro občany po dokončení STOKY A

21. 4. 2016

Stoka A - 2. etapa byla zkolaudována 18. 4. 2016 pod č.j. 21296/2016-MURI/OVÚ/00394. V současné době se mohou majitelé nemovitostí, jejichž napojení na veřejný kanalizační řad bylo vázáno na rekonstrukci stoky, obrátit na správce sítí - 1.SčV Říčany, Kolovratská 1476 a zajistit si potřebné...

pokračování


Rekonstrukce Rooseveltovy ulice se blíží ke konci

8. 3. 2016

V pondělí 7. března zhotovitel stavby, firma Robstav, využila příznivého počasí a položila poslední chybějící část svrchní vrstvy živice v úseku Želivská – kruhový objezd. Nyní budou stavbaři dokončovat související práce na ostatních objektech – jedná se např. o chodníky, dopravní značení,...

pokračování


Výstavba chodníku v Březské a Černokostelecké ulici

8. 3. 2016

Bezpečnějšího a pohodlnějšího pohybu po ulici se již brzy dočkají obyvatelé u lokality Jureček. Město buduje v ulici Březská v úseku od ulice Edvarda Beneše k mostku přes Rokytku chodník ze zámkové dlažby. Hotovo by v případě příznivého počasí mohlo být již na konci března.

pokračování


Středočeský kraj předpokládá dokončení rekonstrukce Rooseveltovy ulice na konci března

25. 2. 2016

Středočeský kraj posouvá kvůli technickým problémům a nepříznivým klimatickým podmínkám znemožňujícím pokrytí finální vrstvy asfaltu termín dokončení rekonstrukce Rooseveltovy ulice v Říčanech na 31. března 2016. Pro běžný provoz by se však silnice měla otevřít o několik týdnů dříve.

pokračování


Kolem Mlýnského rybníka stále platí zákaz vstupu

15. 1. 2016

Vážení občané, upozorňujeme, že cesta podél Mlýnského rybníka mezi ulicí Podhrázská až Mlýnská je stále uzavřena z důvodu probíhající stavební akce „Rekonstrukce hráze, objektů a odbahnění nádrže“. Protože je tato cesta součástí staveniště, je zde z bezpečnostních důvodů vstup...

pokračování


Náročná rekonstrukce ulice Rooseveltova směřuje do cíle

15. 1. 2016

Oprava silnice spojující centrum města s přípojkou k dálnici D1 spěje do finále! Kvůli nečekaným komplikacím bohužel došlo k posunu dokončení stavby. V případě příznivých klimatických podmínek se řidičům celá silnice otevře již v únoru.

pokračování


Začala stavba chodníku v Březské ulici

12. 1. 2016

Na konci roku 2015 odstartovala stavba chodníku pro pěší v Březské ulici v úseku od náměstí Čsl. armády až k mostu přes Rokytku. Projekt vybudování chodníku v této ulici byl také jedním z investičních projektů v hlasování Řídím Říčany. Skončil na 8. místě a získal celkem 95 hlasů.

pokračování


Aktuální informace o rekonstrukci Rooseveltovy ulice v Říčanech

1. 12. 2015

Odbor správy majetku Městského úřadu Říčany seznamuje občany s aktuální situací u akce opravy Rooseveltovy ulice v Říčanech a vysvětluje důvody posunutí termínu dokončení. Omlouvá se občanům a žádá je o pochopení.

pokračování


Město zahájilo rekonstrukci schodiště v ulici Zborovská

13. 11. 2015

Od 18.11.2015 dojde k uzavření celého schodiště v ulici Zborovská včetně podchodu z důvodu rekonstrukce spodní části schodů nad podchodem. Propojení ulic Táborská a Politických vězňů bude pouze přes rondel.

pokračování


Rekonstrukce stoky A - stavební práce ve dnech 15. a 17. 11. 2015

12. 11. 2015

Z důvodu dodržení časového harmonogramu stavby a technologických návazností je nutné pokračovat v realizaci stavebních prací u rekonstrukce stoky A i o neděli 15. 11. 2015 a státním svátku 17. 11. 2015.

pokračování


Uzavírka průchodu přes louku u ul. Kozinova u akce „Rekonstrukce kmenové sběrače „A“ a upevnění břehu vodoteče“ – 2. etapa

27. 10. 2015

V současné době je terén na staveništi velice problematický a nebezpečný. Proto je nutné kvůli stavbě uzavřít prostor louky u ulice Kozinova. Prosíme občany, aby tento nebezpečný prostor neprocházeli. Děkujeme za respektování. Více informací o rekonstrukce stoky A v tiskové zprávě:...

pokračování


Udělení výjimky u akce „Rekonstrukce kmenové sběrače „A“ a upevnění břehu vodoteče“ – 2. etapa

23. 10. 2015

Na základě výjimky z obecně závazné vyhlášky města Říčany č. 1/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností ve městě Říčany, udělené usnesením RmŘ č15-53-002 ze dne 22. 10. 2015 budou z důvodu dodržení časového harmonogramu stavby a technologických návazností dne 28. 10. od 7.00...

pokračování


Zahájení II. etapy rekonstrukce Rooseveltovy ulice

20. 10. 2015

Od dnešního dne se stavební práce na rekonstrukci Rooseveltovy ulice v plné míře přesouvají na II. etapu. Z toho důvodu bude úsek mezi ulicemi Jizerská – K Solné stezce uzavřen pro veškerou dopravu do 15. prosince 2015.

pokračování


Aktuální plán uzavírek na Rooseveltově ulici

4. 9. 2015

Vážení občané, z důvodu nutných úprav projektu v průběhu výstavby dojde k mírným posunům termínů uzavírek jednotlivých částí Rooseveltovy ulice. Níže naleznete přehled jednotlivých etap spolu s orientačními termíny, upozorňujeme však, že může dojít k další úpravě v závislosti na vývoji situace...

pokračování


Dostavba areálu volnočasových aktivit obce Pacov – II.etapa

31. 7. 2015

V návaznosti na pokročilost stavebních prací při realizaci II. Etapy dostavby areálu volnočasových aktivit obce Pacov tímto oznamujeme, že od pondělí 3.8.2015 již bude znepřístupněn areál dětského hřiště v plném rozsahu. Staveniště bude oploceno proti vniknutí cizích osob, aby se zamezilo...

pokračování


Začíná rekonstrukce Rooseveltovy ulice v Říčanech

14. 7. 2015

Ve čtvrtek 16. července odstartuje očekávaná rekonstrukce komunikace Rooseveltova v Říčanech. I. etapa stavebních prací bude zahrnovat kompletní rekonstrukci úseku od křižovatky ulic Rooseveltova x Kolovratská po autobusovou zastávku Říčany, U lípy. Oprava potrvá až do poloviny září.

pokračování


Odstranění náletových dřevin v místě dostavby areálu volnočasových aktivit v Pacově

9. 7. 2015

V souvislosti s realizací akce DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV II.ETAPA je nezbytné odstranit porosty náletových dřevin v místě stavby. Odstraňování náletových dřevin a keřů bude zahájeno v pondělí 13. 7. 2015. Děkujeme za pochopení. Ing.arch. Alice Štěpánková Vedoucí oddělení...

pokračování


Informace o vývozu sedimentu z Mlýnského rybníka

24. 6. 2015

Vážení spoluobčané, ve středu 24. 6. 2015 začíná vyvážení sedimentu z Mlýnského rybníka. Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti. Děkujeme. Ing. Štěpánka Šritrová Odbor správy majetku Oddělení investic

pokračování


Informace o kácení křovin na návodní straně Mlýnského rybníka

11. 6. 2015

Během dnešního a zítřejšího dne, tj. 11. a 12. června 2015 bude na Mlýnském rybníku v Říčanech probíhat kácení křovin na návodní straně rybníka. Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti. Ing. Štěpánka Šritrová Odbor správy majetku Oddělení investic  

pokračování


Odvoz sedimentu z Mlýnského rybníka

29. 5. 2015

Vážení občané, v nejbližších dnech se začne vyvážet sediment z Mlýnského rybníka. Nákladní automobily budou jezdit ulicemi Wolkerova, Podhrázská a Kolovratská. Vyjíždět budou na ulici Říčanská a pokračovat dále směrem k dálnici. Proto, prosíme, v této oblasti o zvýšenou opatrnost. Ing....

pokračování


Dostavba volnočasových aktivit obce Pacov

28. 5. 2015

Realizace II. etapy investiční akce „Dostavba areálu volnočasových aktivit obce Pacov“ za finanční podpory z dotace ROP je zahájena.

pokračování


Minulý týden odstartovaly stavební práce v Mlýnském rybníku

25. 5. 2015

Vážení občané, minulý týden došlo k zahájení stavebních prací u akce „Mlýnský rybník – rekonstrukce hráze, objektů a odbahnění nádrže“. Oprava a revitalizace rybníku potrvá do konce října 2015.   Dbejte, prosím, v této lokalitě a především na cestě podél rybníku zvýšené bezpečnosti a...

pokračování


Upozornění pro všechny občany a majitele motorových vozidel v době rekonstrukce Olivovy ulice

19. 5. 2015

pokračování


Projednání podrobného postupu prací v ul. Jelení a Březinova v rámci rekonstrukce stoky A

18. 5. 2015

pokračování


Pokračuje druhá část složité opravy hlavní kanalizační stoky A v Říčanech

17. 5. 2015

Stavba rekonstrukce stoky A zdárně pokračuje. Na přelomu dubna a května se finalizovala příprava dočasné přístupové cesty podél bezejmenného toku pod ul. Kozinova kvůli zahájení nového kanalizačního potrubí DN 500 pro zkapacitnění stoky A. V polovině května začnou práce v ul. Jelení a Březinova.

pokračování


Otevření křižovatky Jasmínová x Olivova

30. 4. 2015

Od zítřka, tj. od 1. května 2015 se opět otevře křižovatka Jasmínová x Olivova. A od úterý 5. 5. 2015 bude obnovena autobusová doprava přes tuto křižovatku do ul. Jasmínová.

pokračování


Informace o realizaci hřiště Jažlovice

21. 4. 2015

pokračování


Akce „Rekonstrukce komunikace Olivova v Říčanech“

9. 4. 2015

Od 13. 4. do 4. 5. 2015 dojde k uzavření křižovatky Jasmínová x Olivova. Dokončení rekonstrukce se předpokládá na konci května.

pokračování


Zahájení prací na odbahnění Mlýnského rybníka

23. 3. 2015

Sdělujeme tímto nejen obyvatelům města Říčany, že dnes 23. 3. 2015 došlo k zahájení přípravných prací na odbahňování Mlýnského rybníka. Omlouváme se za dočasné narušení klidu v okolí staveniště. Případné další informace o průběhu realizace odbahňování Mlýnského rybníka získáte na odboru správy...

pokračování


Informace o rekonstrukci ulice Olivova

11. 3. 2015

Zítra 12. 3. 2015 začne na Olivově ulici frézování vozovky. Do konce května 2015 se dokončí zbývající úsek do ulice na Vyhlídce.

pokračování


Informace o kácení stromů na hrázi Mlýnského rybníka

10. 3. 2015

Od středy 11.3. do pátku 13.3. 2015 bude probíhat kácení stromů v lesnaté části hráze rybníka „Mlýnský“ v Říčanech. Prosíme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti v lokalitách, kde dojde ke kácení. Děkujeme za pochopení. Ing. Štěpánka Šritrová Odbor správy majetku

pokračování


Uzavření mostku přes Rokytku u restaurace Jureček

2. 2. 2015

Od úterý 3. 2. 2015 do 13. 2. 2015 dojde k uzavření mostku přes Rokytku od parkoviště k restauraci Jureček. Důvodem jsou rekonstrukční práce týkající se odvodnění parkoviště.

pokračování


Otevření uzavírky ulice Olivova - Jasmínová

30. 1. 2015

Opravená křižovatka ulic Olivova - Jasmínová se řidičům otevře v pondělí 2. února v 9.00 hodin.

pokračování


Zahájení rekonstrukce stoky A u Jelení ulice

23. 1. 2015

Od 26. 1. do 20. 3. 2015 proběhne rekonstrukce stoky u ul. Jelení. Dle předpokladu a dohod bude v maximální míře zajištěn příjezd a příchod do ul. Jelení. Více informací v přiložených dokumentech.

pokračování


Oznámení o kácení dřevin v ulici Olivova, Říčany

9. 1. 2015

Vzhledem ke klimatickým podmínkám budou v termínu od pondělí 12. 1. 2015 zahájeny práce na kácení dřevin v ulici Olivova dle příslušných rozhodnutí o kácení dřevin č.j. 126649/2014-MURI/OŽP-00395 ze dne 23.10.2014 a č.j. 73873/2013-MURI/OŽP – 00395 ze dne 13.11.2013. Děkujeme za...

pokračování


Informace k akci “Rekonstrukce ulice Olivova“

17. 12. 2014

pokračování


Informace o akci: Odvodnění parkoviště u Jurečku a rekonstrukce kanalizační přípojky k objektu restaurace Jureček

8. 12. 2014

pokračování


Informace k akci „Rekonstrukce kmenové sběrače „A“ a upevnění břehu vodoteče“ – 2. etapa

26. 11. 2014

pokračování


Upozornění pro komunikaci Olivova

27. 10. 2014

pokračování


Informace o rekonstrukci ulice Olivova v Říčanech

20. 10. 2014

V pondělí 13. října začne kompletní oprava komunikace Olivova v úseku ulic Na Vyhlídce a Jasmínová. Bez omezení dopravy v ul. Olivova bude zahájená realizace splaškové kanalizace v ul. Na Kozákově po ul. Olivova. A to v termínu od 20. 10. - 27. 10. 2014. Uzavírka komunikace a s tím spojená změna autobusových linek nastane v době od 27. 10. 2014 do 30. 4. 2015. Více informací v přiloženém dokumentu.

pokračování


Odbahnění rybníka v Kuří

29. 9. 2014

Odbahnění rybníka v Kuří bude zahájeno výlovem v sobotu 4. října 2014.

pokračování


Oprava mostu v ulici Zámecké ve Voděrádkách a oprava opevnění vodního toku pod mostem v ulici Březská v Radošovicích

29. 9. 2014

Od počátku října do konce listopadu proběhne oprava mostu v Zámecké ulici a opraví se opevnění vodního toku Rokytky pod mostem v Březské ulici.

pokračování


Realizace akce „Rekonstrukce komunikace Olivova v Říčanech“ ( I. etapa – II. a III. fáze – úsek od ul. Na Vyhlídce – Jasmínová, Říčany)

19. 9. 2014

pokračování


Průběh realizace zahrady MŠ U Slunečních hodin

29. 8. 2014

Stavební práce na zahradě mateřské školy probíhaly celé léto, nové uspořádání zahrady již má jasné obrysy a celá stavba se již blíží ke konci.

pokračování


Informace o výmalbě rondelu

27. 8. 2014

Oznamujeme tímto, že od 1. 9. 2014 bude za provozu výstupního objektu rondelu nádraží ČD probíhat výmalba stěn a zábradlí podél výstupní rampy. Provoz rondelu by neměl být výrazně omezen obdobně jak tomu bylo při realizaci výmalby podchodu k nástupištím. Děkujeme za pochopení a...

pokračování


Uzavření stodoly v hradním areálu

25. 8. 2014

Upozornění na uzavření stodoly do 30. 10. 2014 v areálu u hradní věže z důvodu realizace vstupních dveří do zahrady školy pro propojení s tímto areálem dle schválené projektové dokumentace a veřejnoprávní smlouvy.

pokračování


Aktuální informace k rekonstrukci Štefánikova - Rýdlova

8. 8. 2014

pokračování


Informace k rekonstrukci sportovní haly - 1. etapa

23. 7. 2014

pokračování


Posunutí otevření křižovatky 5. května x Rýdlova kvůli objemu zemních prací

23. 7. 2014

Otevření zrekonstruovaného úseku komunikace Rýdlova od ulice Štefánikova po křižovatku s 5. května proběhne do 8. 8. 2014. Původně stanovený termín, kdy se počítalo s otevřením koncem července, se posunul kvůli objemu zemních prací.

pokračování


Stavba zahradní dílny u I. ZŠ Říčany

16. 7. 2014

pokračování


Začala výstavba chodníku v ulici Ruská na cestě k nádraží

2. 7. 2014

V pondělí 30. června došlo k předání staveniště pro stavbu chodníku v Ruské ulici v úseku od Táborské po Bezručovu ulici. V srpnu by se již chodci měli projít na této cestě k rondelu po nové zámkové dlažbě.

pokračování


Informace o odstranění jalovcových keřů v areálu zahrady MŠ U Slunečních hodin

30. 6. 2014

Vzhledem k postupujícím pracím na projektu „Revitalizace zahrady MŠ U Slunečních hodin v přírodním stylu“ budou v průběhu tohoto týdne odstraněny keřové plošné porosty jalovců v okolí plastiky slunečních hodin na nároží ulic Štefánikova-Rýdlova. Odstranění keřů bude provedeno v rozsahu stanoveném...

pokračování


Uzavření křižovatky 5. května - Rýdlova

27. 6. 2014

Od pondělí 30. června bude z důvodu postupující rekonstrukce Rýdlovy ulice uzavřena křižovatka Rýdlova x 5.května x Mánesova.

pokračování


Pozvánka na prezentaci projektu: Stavba zahradní dílny a jejího zázemí u 1. ZŠ Říčany

17. 6. 2014

Stavba propojená do zrealizovaného hradního areálu je součástí celku Didaktického centra geologie u 1. ZŠ. Akce se koná ve středu 25. 6. 2014 od 17.00 hodin ve třídě 9.A v budově 1. ZŠ Masarykovo nám. 71, Říčany.

pokračování


V rondelu nádraží se z důvodu vestavby uzavře schodiště

12. 6. 2014

Od pondělí 16. června do poloviny srpna dojde v rámci zahájení stavebních prací k uzavření schodiště v rondelu. Rampa zůstane přístupná.

pokračování


Informace o stavebních úpravách v 1. ZŠ Masarykovo nám. čp. 82, Říčany

11. 6. 2014

pokračování


Zkušební instalace LED svítidel v ulicích Říčan

2. 6. 2014

Vzhledem k současnému trendu osvětlování veřejných ploch tělesy využívajícími technologii LED diod s vysokou svítivostí se město Říčany rozhodlo tuto technologii vyzkoušet v praxi.

pokračování


Otevření se dočká opravená Štefánikova ulice

2. 6. 2014

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice probíhá podle schváleného harmonogramu. Řidiči si budou moci vyzkoušet nový povrch Komunikace Štefánikova již 11. června 2014.

pokračování


Zahájení vestavby rondelu nádraží ČD v Říčanech

26. 5. 2014

V týdnu od 26. 5. 2014 dojde k zahájení realizace vestavby rondelu nádraží ČD v Říčanech. Stavební práce budou trvat cca do poloviny srpna 2014.

pokračování


Uzavírka křižovatky Štefánikova - Rýdlova a přilehlého úseku Rýdlovy ulice

12. 5. 2014

Od nedělního večera dne 11. května 2014 bude kvůli pokračující rekonstrukci uzavřena další část Rýdlovy ulice, v úseku Štefánikova – 5. května včetně křižovatky Štefánikova x Rýdlova bude provoz automobilů i chodců obousměrně vyloučen.

pokračování


Zahájení restaurování sloupu se sochou Panny Marie na Masarykově náměstí v Říčanech

5. 5. 2014

Dne 5. 5. 2014 budou zahájeny restaurátorské práce na sloupu se sochou Panny Marie na Masarykově náměstí. V rámci výběrového řízení byl vybrán zhotovitel – firma Kamenosochařství a restaurátorství Pánek s. r. o. Práce budou probíhat do 30. 9. 2014. Staveniště bude ohraničeno oplocením, okolo...

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)