Oddělení registru vozidel - hromadná podání

ODDĚLENÍ REGISTRU VOZIDEL - HROMADNÁ PODÁNÍ
Umístění: Budova F, Komenského náměstí 1619/2, Říčany

Registr vozidel - hromadná podání tel.: 702 162 395 e-mail: rvhp@ricany.cz
Odbor registru vozidel  
Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)