Odložení slavnostního otevření Informačního stánku k Říčanským kamenům zmizelých

4. 11. 2020

Jak jsme informovali v listopadovém čísle městského věstníku Kurýr, byly dokončeny všechny přípravné práce k otevření Informačního stánku k Říčanským kamenům zmizelých, který bude sloužit k přiblížení osudu říčanských židovských rodin během 2. světové války a přesahu odkazu holocaustu do dnešních dní.

V rámci projektu byla natočena videa, vytištěny informační tabule, leták s mapkou a pracovní listy pro žáky a studenty. Prodloužení nouzového stavu na území ČR do 20. listopadu 2020  a doprovázející restrikce v rámci krizových opatření jsou důvodem, proč bude odloženo i plánované slavnostní otevření stánku pro veřejnost dne 5. 11. 2020. O novém termínu otevření vás budeme informovat na webu a FB města a Muzea Říčany.

Projekt byl realizován za finanční podpory města Říčany a  příspěvku Nadačního fondu obětem holocaustu z prostředků Ministerstva kultury.

 

Věra Likešová                                                                                                                     

koordinátorka projketu MěÚ Říčany

 

Projket spolufinancován:

 

Partner projektu:

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál