Odstranění dřevin kvůli výstavbě denního stacionáře Olga

28. 4. 2014

V souvislosti se započetím výstavby denního stacionáře Olga na pozemcích čp. 1307/9, 1307/130 dojde v týdnu od 28. 4. - 4. 5. 2014 k odstranění dřevin a keřů, které jsou v přímé kolizi s budoucí stavbou. Zásahy do rostoucích dřevin budou provedeny v minimálním možném rozsahu.

Děkujeme za pochopení.

Ing.arch. Alice Štěpánková
Vedoucí oddělení investic
Architekt města Říčany

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)