Okresní soud Praha - východ nabízí občanům Říčan práci přísedících u soudu

6. 9. 2016

Okresní soud Praha - východ žádá občany, zda se nechtějí stát přísedícím u Okresního soudu Praha - východ (Na Poříčí 20/1044, Praha 1). Funkce přísedícího je totiž veřejnou funkcí. Přísedící se podílí na jednání a rozhodování okresního soudu jako soudu prvního stupně v trestních a civilních senátech (pracovněprávních věcech). Kandidáty na funkci přísedícího navrhují členové zastupitelstva obcí v obvodu příslušného okresního soudu.

Jaké jsou podmínky pro vykonávání přísedícího u soudu?

- státní občanství České republiky
- svéprávnost a bezúhonnost
- zkušenosti a morální vlastnosti kandidáta dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat
- v den ustanovení věk nejméně 30 let
- přihlášení trvalého pobytu nebo práce v obvodu příslušného zastupitelstva a v obvodu příslušného soudu
- souhlas se svým ustanovením do této funkce
- přísedící jsou voleni na dobu 4 let

Jaká je odměna?

- přísedící, kteří jsou v pracovním poměru, obdrží za dobu vykonávání této funkce náhradu ze mzdy ve výši průměrného výdělku
- přísedící, kteří nejsou v pracovním poměru, jsou však výdělečně činní, obdrží za dobu vykonávání této funkce náhradu stanovenou ministerskou vyhláškou (nejvýše 80 Kč za hodinu nebo 680 Kč za den)
- přísedící, kteří neprokáží výši ušlého výdělku, obdrží náhradu 28 Kč za hodinu, nejvýše 238 Kč za den
- stát hradí přísedícím hotové výdaje, které vzniknou vykonáváním funkce
- přísedící obdrží mimo náhrady za každý den jednání paušální náhradu ve výši 150 Kč

V případě vašeho zájmu prosím napište:

JUDr. Božena Čápová, e-mail: bozena.capova@ricany.cz, tel. 323 618 103

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál