Omluva

1. 11. 2017

Omlouváme za nepřesnou informaci uveřejněnou v listopadovém čísle Říčanského kurýru.

V článku o přistavování velkoobjemových kontejnerů na území města Říčany uvádíme, že podnikající subjekty mohou odpad produkující v rámci činnosti odevzdat na sběrném dvoře. Tato informace je nepřesná. Sběrný dvůr je určen pouze pro občany města Říčany a městských částí. Podnikatelé mohou uzavřít smlouvu na likvidaci odpadu se svozovou společností. Tato činnost nemůže probíhat v rámci provozu sběrného dvora. 

Za výše uvedenou nepřesnost se všem omlouváme.  

MěÚ Říčany                                                                                                                                           Odbor správy majetku / odpadové hospodářství

 

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)