Oprava podlah 1. ZŠ Říčany - výzva k podání nabídky

23. 5. 2018

Předmětem zakázky je oprava podlah ve čtyřech třídách 1. ZŠ Říčany v provedení a rozsahu, které jsou specifikovány v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou této výzvy. Upozorňujeme účastníky, aby si prostudovali všechny přílohy výzvy a návrh smlouvy o dílo, kde je dopodrobna specifikován předmět zakázky. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce 20. 8. 2018, dokončit je a předat dílo objednateli do 31. 8. 2018

Přílohy

Příloha č. 1 - KRYCÍ LIST NABÍDKY.docx (21 kB)

Příloha č. 2 - prohlaseni_zpusobilosti_zakazky.docx (30 kB)

Příloha č. 3 - SOD podlahy 1. ZŠ.docx (69 kB)

Příloha č.4 - Specifikace zakázky Podlaha.docx (15 kB)

Vyzva k podání nabídky_Oprava podlah.doc (164 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál