Ošetření stromořadí kulovitých javorů rostoucích u komunikace 17. listopadu

16. 2. 2017

Vážení občané, dne 22.2.2017 proběhne ošetření stromořadí kulovitých javorů rostoucích u komunikace 17. listopadu v lokalitě před restaurací Cotton club. Bude proveden jemný řez drobných větévek, především ve spodní části dřevin, který bude mít za cíl zajištění dostatečné podchodné výšky korun tak, aby již dále nepřekážely při chůzi po chodníku.

Javory, přestože jsou noci ještě mrazivé, již pravděpodobně „natáhly“ do korun mízu a dá se tedy předpokládat, že drobné ranky budou po řezu nějaký čas tuto mízu ronit. Dnes mezi arboristy a odborníky na dřeviny převládá názor, že tento mízotok javory neohrožuje, že stromy nejsou ohroženy „vykrvácením“, naopak pomáhá zabránit průniku patogenů do čerstvých ran. Nemějte proto obavy, pokud uvidíte stromy „plakat“.

Provedení řezu je nutné, neboť kulovité javory mívají v dospělosti široké koruny a pokud se zajištěním podchodné výšky nezačneme včas, budeme později muset řezat větve daleko větších průměrů a tím zásadně zhoršovat zdravotní stav i bezpečnost uvedených stromů.

 

Děkujeme za pochopení.       

                                                                                          Odbor správy majetku města Říčany

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)