Ostatní projekty

Problematická hlavní kanalizační stoka v Říčanech je zčásti opravená

28. 8. 2013

První etapa rekonstrukce páteřní stoky A v Říčanech skončila. Město nechalo postavit zcela nové odlehčovací komory, které v případě dešťů pomáhají s přívaly vody jednotné kanalizace. Dříve docházelo k častému přelévání odpadních vod do přírody. Spolu s dalšími opatřeními se podařilo situaci zlepšit natolik, že bylo možné vydat souhlas s napojením několika konkrétních nemovitostí. Další uvolnění podmínek pro napojení přijde po výstavbě druhé a třetí etapy, které jsou nyní před žádostí o vydání stavebního povolení.

pokračování


Informace o dotacích OPŽP na vodohospodářské projekty v Říčanech

21. 2. 2013

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)