Plánované změny v odpadovém hospodářství města Říčany na rok 2022

14. 10. 2021

Městu dne 31. 8. 2022 skončí smlouva se stávajícím provozovatelem služeb odpadového hospodářství v Říčanech (Marius Pedersen a.s.). V reakci na nový zákon o odpadech město zadalo analýzu současného stavu a přípravu na vyhlášení veřejné zakázky na nového provozovatele. V souvislosti s novým zákonem o odpadech (541/2020 Sb.) bylo nutné vybrat systém, který zajistí naplnění zákonem daných limitů.

Včera dne 13.10.2021 zastupitelstvo schválilo variantu 3 (viz podklady v příloze), díky níž bude třídění odpadu z domácností pro obyvatele komfortnější. Obyvatelé našeho města jsou na špičce mezi městy ve třídění odpadu. Přesto tyto skvělé výsledky do budoucna nenaplní limity dané zákonem. A jak se změní svoz odpadu v příštím roce?
➡️ Od ledna 2022 se již nebude platit za svoz bio odpadu. Tedy hnědé popelnice budou pro zájemce ZDARMA! Ušetří ti, kteří již dnes třídí.
➡️ Každý, kdo má zájem více třídit, si může požádat o hnědou popelnici při vyzvednutí známky na černou popelnici.
➡️ Ceny za svoz směsného komunálního odpadu (černých popelnic) bude schvalovat listopadové zastupitelstvo na základě vyhlášky, jejíž podobu musí schválit Ministerstvo vnitra ČR. V ceně pro příští rok se povinně odrazí systém změny poplatků podle zákona o místních poplatcích.
➡️ Vedení města již několik let podporuje obyvatele Říčan s trvalým pobytem vysokými slevami za odvoz komunálního odpadu. Díky tomu domácnosti šetří nemalé částky. I pro příští rok je v návrhu vyhlášky o místních poplatcích vysoká sleva pro trvale přihlášené ZACHOVÁNA.
➡️ Od září příštího roku, po uzavření smlouvy s novým dodavatelem služeb, bude možné svážet i separovaný odpad přímo od vašeho domu. Je to vaše volba. Zapojení do systému sběru odpadu od prahu domu je DOBROVOLNÉ. Pokud budete mít zájem, můžete mít ZDARMA i nádobu na PAPÍR a nádobu na PLAST (včetně nápojových kartonů a kovů) přímo u vašeho domu a pohodlně třídit. Počet separovaných stání po městě se zatím snižovat nebude.

Přílohy

Analýza OH_a návrh Říčany (3).docx (874 kB)

Kopie - sazby poplatků varianty.xlsx (19 kB)

odpady.pptx (3327 kB)

odpady_bench.xlsx (13 kB)

ODUVODNENI-Zastupitelstvo.docx (1520 kB)

zpráva z rešerše cen.pdf (788 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)