Po Velikonočních svátcích byly zahájeny práce na novém vodovodním řadu

5. 4. 2018

V úseku 1 a 2 byl vyfrézován pruh asfaltu v místě budoucího výkopu. V úseku 2 byl odfrézovaný materiál ponechán na místě a uválcován, aby bylo možné komunikace používat pro obsluhu nemovitostí. Výkopové práce byly zahájeny od křižovatky s Cestou Svobody. Do výkopu se bude pokládat nové vodovodní potrubí z tvárné litiny DN 250, které bude v případě havárie sloužit jako záložní páteřní řad pro zásobování města pitnou vodou. Součástí prací je rovněž propojení na další vodovodní řady v křižovatkách s ulicemi Na Fialce a Scheinerova. Předpokládaná rychlost pokládky bude cca 12m denně. Po dokončení pokládky bude potrubí zapojeno a zprovozněno, následně budou postupně přepojeny stávající vodovodní přípojky.

Po dokončení vodovodu bude odfrézován zbytek krytu vozovky a budou zahájeny práce na splaškové a dešťové kanalizaci. Ty budou pokládány do společného výkopu (vlevo od rýhy pro vodovod při pohledu od Cesty Svobody směrem k Rýdlově ulici) a zároveň bude odstraněno staré vodovodní potrubí. Na tyto práce potom již přímo naváže založení nových žulových obrubníků a práce na vozovce a nových chodnících.

Oproti původnímu plánu bude pravděpodobně úsek 2 uzavřen dříve než původně plánovaného 8.května – v závislosti na rychlosti postupu prací.

Provizorní parkoviště naproti FÚ je již vyklizeno a v případě potřeby je možné jej užívat.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál