Pocitová mapa Říčan: Kde se občané města cítí nejlépe a kde mají obavy?

6. 9. 2016

V rámci akce Fórum Zdravého města si občané Říčan vyzkoušeli tvořit pocitovou mapu města. Účastníci zaznamenali k různým místům ve městě body/pocity pomocí špendlíků šesti různých barev. Jaké lokality jsou bezpečné a klidné a kde naopak pociťují obavu z nebezpečí? Jaká prostředí jsou příjemná nebo naopak zanedbaná? Kde trápí občany špatná dopravní situace? Zajímavé výsledky přináší Univerzita Palackého v Olomouci.

Před rokem měly občané možnost v rámci doprovodného programu akce Fórum Zdravého města a hledání Desatera problémů vytvořit z Říčan tzv. pocitovou mapu. Jde o mentální mapování, kdy respondenti vyjadřují pomocí prostorových nástrojů svůj názor/pocit na lokalitu, ve které bydlí.

Tvorby pocitové mapy se účastnilo přibližně 40 občanů města, kteří do mapy Říčan zanesly informace rozdělené podle různých barev. Hodnotili místa s dobrým společenským životem, klidem a bezpečím, příjemné prostředí (zeleň, architektura, vybavení) a naopak místa se špatnou dopravní situací, neklidem a nebezpečím či zanedbané prostředí (zeleň, architektura, vybavení). Také označili lokalitu s tíživou dopravní situací. „Tím, že účastníci zaznačili špendlíkem do mapy bod, označili místo pocitem, který v nich vyvolává. Není to tedy metoda založená na exaktních měřeních, ale na subjektivních hodnoceních a pocitech. Účastníci akce mohli mimo spolupráce na pocitové mapě také zapisovat problémy města dle kategorií na jednotlivé papíry,“ připomíná autor mapy Jiří Pánek.

Mimo papírovou verzi byla vytvořena také elektronická mapa, která byla dále šířena občanům a je uložena na adrese: http://pocitovamapa.nszm.cz//ricany-2015/nahled. Do elektronické verze se zapojilo 16 respondentů, z nichž většina pocházela z Říčan. Z mapy vystupuje několik míst, která jsou zmiňována častěji než ostatní.

Bezpečné a příjemné prostředí je centrum města a okolí rybníků

Mezi oblasti, které občané hodnotí jako místa s dobrým společenským životem, patří kino a oblast „Na Fialce“, centrum města a rybníky Jureček a Marvánek. Klidně a bezpečně se lidé cítí opět například v centru města, nebo u rybníku Jureček. Za lokality s příjemným prostředím s množstvím zeleně, hezkou architekturou a dostatečným vybavením považují okolí městských rybníků, centrum města a sportovní areál u ragbyového hřiště.

„Naopak jako zanedbané prostředí hodnotili občané především severní část Mlýnského rybníku, oblast na severu města podél Říčanského potoka, oblast u kina a okolí vlakového nádraží. Otázce na neklid a nebezpečí dominují hlavně tři oblasti: park A. Švehly, podchod pod železnicí u nádraží a oblast před diskotékou Ballagio na Černokostelecké ulici,“ doplňuje Jiří Pánek. Poslední sledovanou otázkou byla špatná dopravní situace, kde jako v jiných městech občané označovali především hlavní dopravní tahy procházející městem: Říčanská, 17. Listopadu či Černokostelecká.

„Městská policie díky pocitové mapě získala cenné informace z pohledu občanů na problematiku ve městě. Nově se strážníci zaměří na místa, která si ze svého pohledu označili občané. V těch již tradičních v blízkosti nádraží, diskoték a parků strážníci ještě zintenzivní svojí preventivní činnost. Výrazně tomu pomůže současné navýšení počtu strážníků v ulicích. V místech vysoké dopravní zátěže rovněž posílíme aktivitu,“ uvádí velitel MP Václav Řezáč.

Pocitová mapa Říčan byla vytvořena v rámci projektu www.PocitoveMapy.cz výzkumníky na Katedře rozvojových studií Univerzity Palackého v Olomouci za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP ČR.

Adéla Ambrožová
Tisková zpráva města Říčany

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál