Podnikám v zemědělství, musím oznamovat změny?

Zemědělský podnikatel je povinen oznámit změny údajů, zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Jedná se např. o změnu sídla.  Povinnost  oznamovat  změny zemědělský podnikatel nemá, jde-li o změny referenčních údajů zapisovaných v základních registrech, v  informačním systému evidence obyvatel, v obchodním rejstříku nebo v  informačním systému cizinců. Změna je zpoplatněna částkou 100,-  Kč (správní poplatek lze zaplatit hotově nebo platební kartou na pokladně,  případně složenkou nebo převodem  z účtu).

Kde můžete záležitost vyřídit:

Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany, Odbor Obecní živnostenský úřad, 1. patro,

kanc. č. 104

pondělí, středa     7:00- 12:00,  12:30 -18:00 hodin

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál