Poplatek za svoz komunálního odpadu

Systém sběru a svozu odpadu je ve městě stanoven OZV č.4/2013, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem na území města Říčany. V souladu s paragrafem 17 zákona o odpadech vybírá město od uživatelů systému ÚHRADU ZA SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚR, PŘEPRAVU, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ na základě smlouvy s uživateli systému. Smlouva obsahuje smluvní strany, předmět, typ svozu, velikost nádoby, počet uživatelů nádoby, výši úhrady, dobu trvání smlouvy, potvrzení o předané známce a podpisy obou smluvních stran. Úhradu lze vybírat od více uživatelů souhrnně – jedná se o společnou domácnost, bytový dům. Smlouva se uzavírá na celý kalendářní rok. Vše je potřeba zařídit osobně, na pokladně MěÚ. Termín prodeje známek je od začátku měsíce prosince (cca 10.tého každého roku).

 

Pořízení nové popelnice k vaší nemovitosti:

Známku na popelnici na svoz domovního odpadu zakoupíte v pokladně,  přízemí hlavní budovy Městského úřadu na Masarykově náměstí 53. Prodej známek je na celý rok, poplatek je splatný jednorázově, není umožněn čtvrtletní prodej. Pouze nový uživatel si bude moci zakoupit na zbývající část roku.

Popelnici vám následně zdarma dodá svozová firma Marius Pedersen na základě podepsané smlouvy a adresy místa svozu.

Úřední hodiny a tel. kontakt na pokladnu.

Velikost popelnice můžete podle potřeby v průběhu roku změnit nebo i doplnit o další popelnici na bioodpad ze zahrady. (přiloženy ceny za svoz a likvidaci  popelnic)   

Svozy odpadů probíhají  1x týdně.

 

Ceny odpadu pro rok 2017

V roce 2017 je zde další možnost slevy dalších 25% z ceny ročního poplatku za popelnici se směsným komunálním odpadem pro občany s trvalým pobytem v Říčanech.

 Nárok na slevu se bude prokazovat následovně:

•     U rodinných domů se prokáží platným OP s trvalým bydlištěm v Říčanech v nemovitosti, pro kterou je známka kupována. Občané s úřední adresou nemají na slevu nárok.

•     U společenství vlastníků – prodej známek od roku 2017 probíhá na základě fakturace, platbu v hotovosti za známky za svoz SKO město již neakceptuje. Podkladem pro fakturaci bude čestné prohlášení společenství vlastníků, jehož vzor bude uveřejněn na webových stránkách města. Sleva se bude prokazovat tak, že minimálně 50% uživatelů systému z celkového počtu musí mít trvalý pobyt v Říčanech v nemovitosti, pro kterou je známka kupována, Společenství ručí za pravdivost informací uvedených v prohlášení; v případě dodání nepravdivých informací, uhradí vlastník plnou cenu a smluvní pokutu ve stejné výši.

•     U domů s více bytovými jednotkami obdobný princip jako u Společenství vlastníků s tím, že fakturace není povinná, je zde umožněna i platba v hotovosti.

 

Směsný kom.odpad

velikost  nádoby

cena r. 2017

50 % sleva pro občany s trvalým pobytem v Říčanech

 

rok - 60 L

1 632,00 Kč

816,00 Kč

 

rok - 60 L - sám  důchodce

816,00 Kč

408,00 Kč

 

rok - 80 L

2 088,00 Kč

1 044,00 Kč

 

rok - 120 L

2 316,00 Kč

1 164,00 Kč

 

rok - 240 L

3 564,00 Kč

1 788,00 Kč

 

rok - 1100 L

16 380,00 Kč

8 196,00 Kč

 

 

 

 

Jednorázový pytel

 

 

 

 

doplněk k popelnici

70 Kč

 

 

rekreační objekty

100 Kč

 

 

 

 

 

Bioodpad

velikost nádoby

cena r. 2017

1/3 slevou pro občany s stravalým pobytem v Říčanech

 

rok - 120 L

1 392,00 Kč

924,00 Kč

 

rok - 240 L

1 656,00 Kč

1 104,00 Kč

 

rok - 1100 L

9 048,00 Kč

6 036,00 Kč

*Ceny jsou zaokrouhleny na částku dělitelnou 12.

 

•             Důchodce (i invalida), který je sám, má 50 % slevu na 60 l nádobu.

•             Prodej známek bude na celý rok, nebude umožněn čtvrtletní prodej. Pouze nový uživatel si  bude moci zakoupit na zbývající část roku.

•             Dle objemu nádoby je stanoven maximální počet uživatelů:

 

Fyzické osoby užívající stavby k rodinné rekreaci, případně k příležitostnému bydlení, hradí sezónní úhradu za likvidaci směsného komunálního odpadu v této výši:

-              lokality s umístěným kontejnerem na komunální odpad na veřejně přístupném místě – úhrada 500,-Kč na sezónu

-              lokality s pytlovým svozem komunálního odpadu – úhrada 100,-Kč za 1 pytel s minimálním odběrem 5 pytlů na sezónu

 

velikost nádoby

vypočtený počet osob:30 l/ osobu/ týden

navrhovaný počet osob

Navrhovaný počet osob s BIO nádobou

60 litrů

2,00

do 2

do 3

80 litrů

2,67

2,5-3,5

3,5-4

120 litrů

4,00

4-5

4,5-8

240 litrů

8,00

5,5-10

8,5-10

1100 litrů

36,67

36

45

 

Kalkulace vychází z objemu 30 l odpadu na osobu a týden; děti od 2-15 let se započítávají koeficientem 0,5.

 

Prodej známek na svoz popelnic na rok 2017

bude zahájen v pondělí 12.12.2016

 

  • v pokladně na Komenského náměstí čp. 1619zde je možné elektronické objednávání přes objednávkový systém, zveřejněný na webových stránkách města

    prodejní doba:

Pondělí

7.00 – 12.00 hod.

12.30 - 18.00 hod.

Úterý

7.00 – 12.00 hod.

12.30 – 15.00 hod.

Středa

7.00 – 12.00 hod.

12.30 - 18.00 hod.

Čtvrtek

7.00 – 12.00 hod.

12.30 – 15.00 hod.

Pátek

7.00 – 11.00 hod.

 

 

  • v pokladně na Masarykově náměstí čp. 53, tel: 323 618 161

prodejní doba:

Pondělí

7.00 – 12.00 hod.

12.30 - 18.00 hod.

Úterý

7.00 – 12.00 hod.

12.30 – 15.00 hod.

Středa

7.00 – 12.00 hod.

12.30 - 18.00 hod.

Čtvrtek

7.00 – 12.00 hod.

12.30 – 15.00 hod.

Pátek

7.00 – 11.00 hod.

 

 

  • v informačním centru Masarykovo náměstí čp. 83

prodejní doba:

Pondělí

8.30 -12.00 hod.

12.30 – 17.00 hod.

Úterý

8.30 -12.00 hod.

12.30 – 17.00 hod.

Středa

8.30 -12.00 hod.

12.30 – 17.00 hod.

Čtvrtek

8.30 -12.00 hod.

12.30 – 17.00 hod.

Pátek

8.30 -12.00 hod.

12.30 – 16.00 hod.

Sobota

9.00 -12.00 hod.

 

Adventní neděle

 

12.00 -18.00 hod.

 

  • v informačním centru Rondel nádražípouze platby kartou

prodejní doba:

Pondělí

12.00 -18.00 hod.

Úterý

12.00 -18.00 hod.

Středa

12.00 -18.00 hod.

Čtvrtek

12.00 -18.00 hod.

Pátek

12.00 -18.00 hod.

Sobota

12.00 -18.00 hod.

Neděle v lednu

12.00 -18.00 hod.

 

 

O vánočních svátcích, na Silvestra a Nový rok je zavřeno.

Ing. Věra Krejčová, vedoucí odboru finančního

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál