Poplatek za svoz komunálního odpadu

Systém sběru a svozu odpadu je ve městě stanoven OZV č.4/2013, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem na území města Říčany. V souladu s paragrafem 17 zákona o odpadech vybírá město od uživatelů systému ÚHRADU ZA SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚR, PŘEPRAVU, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ na základě smlouvy s uživateli systému. Smlouva obsahuje smluvní strany, předmět, typ svozu, velikost nádoby, počet uživatelů nádoby, výši úhrady, dobu trvání smlouvy, potvrzení o předané známce a podpisy obou smluvních stran. Úhradu lze vybírat od více uživatelů souhrnně – jedná se o společnou domácnost, bytový dům. Smlouva se uzavírá na celý kalendářní rok. Vše je potřeba zařídit osobně, na pokladně MěÚ. Termín prodeje známek je od začátku měsíce prosince (cca 10.tého každého roku).

 

Pořízení nové popelnice k vaší nemovitosti:

Známku na popelnici na svoz domovního odpadu zakoupíte v pokladně,  přízemí hlavní budovy Městského úřadu na Masarykově náměstí 53. Prodej známek je na celý rok, poplatek je splatný jednorázově, není umožněn čtvrtletní prodej. Pouze nový uživatel si bude moci zakoupit na zbývající část roku.

Popelnici vám následně zdarma dodá svozová firma Marius Pedersen na základě podepsané smlouvy a adresy místa svozu.

Úřední hodiny a tel. kontakt na pokladnu.

Velikost popelnice můžete podle potřeby v průběhu roku změnit nebo i doplnit o další popelnici na bioodpad ze zahrady. (přiloženy ceny za svoz a likvidaci  popelnic)   

Svozy odpadů probíhají  1x týdně.

 

Prodej známek na svoz popelnic na rok 2019-2020 bude zahájen v pondělí 10. 12. 2018

Ceny za likvidaci směsného komunálního odpadu, bioodpadu a ostatních služeb pro období 2019-2020 pro obyvatele:

Ceny likvidace bioodpadu jsou kalkulovány již několik let se slevou ve výši 1/3 pro občany s 

trvalým pobytem na území města Říčan.

 • Důchodce (i invalida), který je sám, má 50 % slevu na 60 l nádobu.
 • Prodej známek bude na celý rok, nebude umožněn čtvrtletní prodej. Pouze nový uživatel si bude moci zakoupit na zbývající část roku.
 • Dle objemu nádoby je stanoven maximální počet uživatelů:

 

Kalkulace vychází z objemu 30 l odpadu na osobu a týden; děti od 2-15 let se započítávají koeficientem 0,5.

Cena za svoz odpadu pro majitele rekreačních objektů zůstává ve výši 500 Kč za sezónu (duben – říjen). V této ceně je buď využití kontejnerů pro chataře nebo 5 ks odpadových pytlů.

 

Od r. 2016 je schválena sleva 25% z ceny ročního poplatku za popelnici se směsným komunálním odpadem pro občany s trvalým pobytem v Říčanech. V roce 2017 byla schválena další sleva 25% z ceny ročního poplatku za popelnici se směsným komunálním odpadem. Pro rok 2018 je dán předpoklad slevy o dalších 25% z ceny ročního poplatku. Pro období 2019-2020 nebylo dohodnuto další snižování cen.

 

Nárok na slevu se bude prokazovat následovně:

 • U rodinných domů se prokáží platným OP s trvalým bydlištěm v Říčanech v nemovitosti, pro kterou je známka kupována. Občané s úřední adresou nemají na slevu nárok.
 • U společenství vlastníků – prodej známek od roku 2016 probíhá na základě fakturace, platbu v hotovosti za známky za svoz SKO město od tohoto roku již neakceptuje. Podkladem pro fakturaci bude čestné prohlášení společenství vlastníků, jehož vzor bude uveřejněn na webových stránkách města. Sleva se bude prokazovat tak, že minimálně 50% uživatelů systému z celkového počtu musí mít trvalý pobyt v Říčanech v nemovitosti, pro kterou je známka kupována. Společenství ručí za pravdivost informací uvedených v prohlášení, v případě dodání nepravdivých informací, uhradí vlastník plnou cenu a smluvní pokutu ve stejné výši.
 • U domů s více bytovými jednotkami obdobný princip jako u Společenství vlastníků s tím, že fakturace není povinná, je zde umožněna i platba v hotovosti.

 

Prodej známek na svoz popelnic na rok 2019

bude zahájen v pondělí 10. 12. 2018

 

 • v pokladně na Komenského náměstí čp. 1619zde je možné elektronické objednávání přes objednávkový systém, zveřejněný na webových stránkách města

  prodejní doba:

Pondělí

7.00 – 12.00 hod.

12.30 - 18.00 hod.

Úterý

7.00 – 12.00 hod.

12.30 – 15.00 hod.

Středa

7.00 – 12.00 hod.

12.30 - 18.00 hod.

Čtvrtek

7.00 – 12.00 hod.

12.30 – 15.00 hod.

Pátek

7.00 – 11.00 hod.

 

 

 • v pokladně na Masarykově náměstí čp. 53

prodejní doba:

Pondělí

7.00 – 12.00 hod.

12.30 - 18.00 hod.

Úterý

7.00 – 12.00 hod.

12.30 – 15.00 hod.

Středa

7.00 – 12.00 hod.

12.30 - 18.00 hod.

Čtvrtek

7.00 – 12.00 hod.

12.30 – 15.00 hod.

Pátek

7.00 – 11.00 hod.

 

 

 • v informačním centru Masarykovo náměstí čp. 83

prodejní doba:

Pondělí

8.30 -12.00 hod.

12.30 – 17.00 hod.

Úterý

8.30 -12.00 hod.

12.30 – 17.00 hod.

Středa

8.30 -12.00 hod.

12.30 – 17.00 hod.

Čtvrtek

8.30 -12.00 hod.

12.30 – 17.00 hod.

Pátek

8.30 -12.00 hod.

12.30 – 16.00 hod.

Sobota

9.00 -12.00 hod.

 

 

 • v informačním centru Rondel nádražípouze platby kartou

prodejní doba:

Pondělí

7.30 -18.00 hod.

Úterý

7.30 -18.00 hod.

Středa

7.30 -18.00 hod.

Čtvrtek

7.30 -18.00 hod.

Pátek

7.30 -18.00 hod.

Sobota

7.30 -18.00 hod.

Neděle

7.30 -18.00 hod.

 

O vánočních svátcích, na Silvestra a Nový rok je zavřeno.

 

Ing. Věra Krejčová, vedoucí odboru finančního

 

 

 

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál