Poptáváme

Poptávka: Zemní práce v ulici Na Hradě

 NOVÉ   16. 9. 2019

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 9. 2019 do 7:00 hodin Způsob podání: emailem – petr.frank@ricany.cz

pokračování


Poptávka: TDI a BOZP pro akci Sanace stoky A v úseku od Cesty Svobody k ulici Politických vězňů

 NOVÉ   16. 9. 2019

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 30.9.2019 včetně – osobně na podatelnu MěÚ Říčany, Masarykovo nám. č. 53, poštou nebo emailem (lukas.vana@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Nákup propagačních předmětů, Říčany

12. 9. 2019

Lhůta a místo pro podání nabídek:  20. 9. 2019 2019 do 9:00 hodin listinou formou - podatelna Městského úřadu v Říčanech, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany nebo emailem na kamila.havelkova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Výroba a instalace prodejního pultu

3. 9. 2019

  Lhůta pro podávání nabídek: 11. 9. 2019 do 8:00 hodin Způsob podání: emailem – petr.frank@ricany.cz

pokračování


POPTÁVKA: Likvidace inertního materiálu

26. 8. 2019

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 10.9.2019 do 12:00 hodin – emailem na adresu: lukas.vana@ricany.cz

pokračování


Poptávají příspěvkové organizace  

Poptávají neziskové organizace  

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál