Poptáváme

Poptávka: Technický dozor stavebníka a zajištění BOZP Oprava komunikace Haškova

 NOVÉ   25. 5. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 2. 6. 2023 do 15:00 hodin e-mailem barbora.malikova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Zpracování a obnova manipulačních řádů rybníků ve vlastnictví a správě města Říčany

 NOVÉ   23. 5. 2023

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 15. 6. 2023, do 15:00 – e-mailem na adresu jan.pastejrik@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Stezka pro pěší na Kavčí skále

 NOVÉ   22. 5. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 30. 5. 2023 do 10:00 hodin – emailem: romana.kresnakova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Nákup a instalace 7 kusů květináčů

18. 5. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 26. 5. 2023 do 9:00 hodin, emailem: dobromila.neuwirthova@ricany.cz, nebo po domluvě osobně

pokračování


Poptávka: Dodání skladovacího ocelového kontejneru

17. 5. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 28. 5. 2023 do 12:00 hodin – e-mailem na adresu jan.vazny@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Osázení 7 kusů mobilních květináčů okrasnými víceletými rostlinami

16. 5. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 24. 5. 2023 do 11:00 hodin – e-mailem (dobromila.neuwirthova@ricany.cz), po domluvě osobně

pokračování


Poptávka: Přístřešky na autobusovou zastávku Pacov, U hřbitova - 2ks

15. 5. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 23. 5. 2023 do 12:00 hodin e-mailem (radka.sulcova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Likvidace plevelů na hřbitově

12. 5. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 22.5.2023 do 8:00 hodin – e-mailem (dobromila.neuwirthova@ricany.cz), po domluvě osobně

pokračování


Poptávka: Projektová dokumentace ve stupni DÚSP pro výstavbu nové komunikace (ulice Do Lehovic)

4. 5. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 12. 5. 2023 do 8:00 hodin, na e-mail: stepanka.sritrova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Projektová dokumentace ve stupni DÚSP pro výstavbu a opravu chodníku v ulici Mírová

4. 5. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 12. 5. 2023 do 8:00 hodin, e-mailem stepanka.sritrova@ricany.cz , nebo osobně

pokračování


Poptávka: Pronájem části pozemku Sportoviště u Lesa na provozování občerstvení

26. 4. 2023

Lhůta a kontakt: do 30. 5. 2023 zaslat nabídky poštou nebo osobně přinést na podatelnu na adresu: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany, obálku označit: NEOTVÍRAT – ZÁMĚR – PRONÁJEM ČÁSTI POZEMKU OBČERSTVENÍ U LESA. Bližší info na: adriana.smahelova@ricany.cz

pokračování


Poptávka na autobusovou dopravu do Borkenu, Německo

8. 3. 2023

Předmětem této zakázky je zajištění služeb autobusové dopravy pro max. 28 účastníků dračích lodí z Říčan do Borkenu (Severní Porýní- Vestfálsko) ve Spolkové republice Německo v termínu 11.- 14. května 2023 a zpět do Říčan.

pokračování


Poptávají příspěvkové organizace  

Poptávají neziskové organizace  

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)