Poptáváme - archiv

Poptávka: Stezka pro pěší na Kavčí skále

22. 5. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 30. 5. 2023 do 10:00 hodin – emailem: romana.kresnakova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Nákup a instalace 7 kusů květináčů

18. 5. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 26. 5. 2023 do 9:00 hodin, emailem: dobromila.neuwirthova@ricany.cz, nebo po domluvě osobně

pokračování


Poptávka: Dodání skladovacího ocelového kontejneru

17. 5. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 28. 5. 2023 do 12:00 hodin – e-mailem na adresu jan.vazny@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Osázení 7 kusů mobilních květináčů okrasnými víceletými rostlinami

16. 5. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 24. 5. 2023 do 11:00 hodin – e-mailem (dobromila.neuwirthova@ricany.cz), po domluvě osobně

pokračování


Poptávka: Přístřešky na autobusovou zastávku Pacov, U hřbitova - 2ks

15. 5. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 23. 5. 2023 do 12:00 hodin e-mailem (radka.sulcova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Likvidace plevelů na hřbitově

12. 5. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 22.5.2023 do 8:00 hodin – e-mailem (dobromila.neuwirthova@ricany.cz), po domluvě osobně

pokračování


Poptávka: Projektová dokumentace ve stupni DÚSP pro výstavbu a opravu chodníku v ulici Mírová

4. 5. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 12. 5. 2023 do 8:00 hodin, e-mailem stepanka.sritrova@ricany.cz , nebo osobně

pokračování


Poptávka: Projektová dokumentace ve stupni DÚSP pro výstavbu nové komunikace (ulice Do Lehovic)

4. 5. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 12. 5. 2023 do 8:00 hodin, na e-mail: stepanka.sritrova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Pronájem části pozemku Sportoviště u Lesa na provozování občerstvení

26. 4. 2023

Lhůta a kontakt: do 30. 5. 2023 zaslat nabídky poštou nebo osobně přinést na podatelnu na adresu: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany, obálku označit: NEOTVÍRAT – ZÁMĚR – PRONÁJEM ČÁSTI POZEMKU OBČERSTVENÍ U LESA. Bližší info na: adriana.smahelova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Projektová dokumentace pro opravu vybraných komunikací v Říčanech

19. 4. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 28.4.2023 do 11:00 hodin, e-mail: rudolf.semansky@ricany.cz

pokračování


Veřejná zakázka: Závlahový systém fotbalového hřiště v Pacově II.

14. 4. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 26. 4. 2023 do 17:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Říčanech Web zadavatele: https://sokolpacov.cz/clanky/zavlaha/ 

pokračování


Poptávka: Nákup 7 kusů odpadkových košů

6. 4. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 14. 4. 2023 do 11:00 hodin - e-mailem (barbora.malikova@ricany.cz) nebo osobně (Masarykovo náměstí 53/40, 251 01, Říčany)

pokračování


Poptávka: Skříně na lůžkoviny MŠ Srdíčko

6. 4. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek:  14.4. 2023 do 10 hodin – elektronicky na email stepanka.sritrova@ricany.cz nebo osobně  , Masarykovo nám.83, 251 01 Říčany Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny

pokračování


Poptávka: Zpracování plánu dopravní obslužnosti města Říčany

6. 4. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 14. 4. 2023 do 11:00 hodin, e-mail: radka.sulcova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Projektová dokumentace pro opravu chodníků v Říčanech – 8 lokalit

5. 4. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 14. 4. 2023 do 11:00 hodin e-mailem rudolf.semansky@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Geodetické zaměření pro opravu chodníků v Říčanech – 8 lokalit

5. 4. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 14. 4. 2023 do 11:00 hodin e-mailem rudolf.semansky@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Nákup vložek do venkovních odpadkových košů

30. 3. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 7.4.2023 do 11:00 hodin - e mailem (barbora.malikova@ricany.cz) nebo osobně (Masarykovo náměstí 53/40, 251 01, Říčany)

pokračování


Poptávka: Výkon TDS a BOZP Obnova sociálních zařízení WC 2. ZŠ ŘÍČANY

23. 3. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 3. 4. 2023 do 18.00 hodin – elektronicky na email romana.kresnakova@ricany.cz nebo osobně na podatelnu Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany

pokračování


Poptávka: Architektonická studie interiéru – obřadní síň a přípravna v Říčanech

21. 3. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 30. 3 .2023 do 12:00 hodin – e-mailem na adresu jan.vazny@ricany.cz

pokračování


Veřejná zakázka: Závlahový systém fotbalového hřiště v Pacově

20. 3. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 31. 3. 2023 do 10:30 hodin na podatelnu Městského úřadu v Říčanech Web zadavatele: https://sokolpacov.cz/clanky/zavlaha/ 

pokračování


Poptávka: Pravidelné sekání vybraných dětských hřišť - Říčany

20. 3. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 25.3.2023 do 12:00 hodin – e-mailem na adresu jan.vazny@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Přípravné činnosti architekta pro akci Revitalizace říčanských sídlišť

17. 3. 2023

Termín pro předložení nabídek je : 31.3.2023 10:00 (pátek).

pokračování


Poptávka: Oprava povalového chodníku

14. 3. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 22. 3. 2023 do 11:00 hodin osobně nebo e-mailem dobromila.neuwirthova@ricany.cz​

pokračování


Poptávka: Obnova vrbové stavby

14. 3. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 22.3.2023 do 11:00 hodin osobně nebo e-mailem dobromila.neuwirthova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Dodání a montáž automatické závory

10. 3. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 20. 3. 2023 do 15:00 hodin  - e mailem na adresu david.kupr@ricany.cz prohlídka pro zaměření 13. 3. 2023, 15:00

pokračování


Poptávka: Realizace osvětlení Sběrný dvůr Říčany

8. 3. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 17. 3. 2023 do 12:00 hodin – e-mailem na adresu jan.vazny@ricany.cz

pokračování


Poptávka na autobusovou dopravu do Borkenu, Německo

8. 3. 2023

Předmětem této zakázky je zajištění služeb autobusové dopravy pro max. 28 účastníků dračích lodí z Říčan do Borkenu (Severní Porýní- Vestfálsko) ve Spolkové republice Německo v termínu 11.- 14. května 2023 a zpět do Říčan.

pokračování


Poptávka: Dodání demontáž a montáž oplocení Lázeňská louka, Říčany 251 01

8. 3. 2023

prohlídka pro zaměření 13.3.2023, 15:00 Lhůta a místo pro podání nabídek: 16 .3. 2023 do 15:00 hodin - e mailem na adresu david.kupr@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Dodávka a montáž zábradlí

7. 3. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 16. 3. 2023 do 8:00 hodin e-mailem radka.sulcova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Parkové úpravy pro přípravu plochy

6. 3. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 14. 3. 2023 do 11:00 hodin – emailem dobromila.neuwirthova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Nákup 3 ks křovinořezů Husquarna

2. 3. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 10.3.2023 do 11:00 hodin – emailem dobromila.neuwirthova@ricany.cz

pokračování


Poptávka na Výkon TDS a BOZP – Rozšíření hřbitova v Pacově

1. 3. 2023

Předmětem této zakázky je činnost TDS a BOZP při realizaci investiční akce – Rozšíření hřbitova  Lhůta pro podání nabídek: 10. 3. 2023, 10:00, elektronicky na jana.vavrinova@ricany.cz  Dokumenty poptávky:  Oznámení o výběru dodavatele vyvěšeno 14/3/2023  

pokračování


Poptávka: Likvidace černé skládky Lázeňská louka

21. 2. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 3. 3. 2023 do 11:00 hodin e-mailem (barbora.malikova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Dodávka a instalace zahradního altánu a ochranného plůtku k rozvaděči na pozemku MŠ Větrník, Říčany

15. 2. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 24. 2. 2023 do 10:00 hodin e-mailem stepanka.tajovska@ricany.cz

pokračování


Poptávka: 20 ks venkovních odpadkových košů

14. 2. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 23. 2. 2023 do 11:00 hodin emailem barbora.malikova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Pronájem dočasného svislého dopravního značení B 28 včetně dodatkových tabulí a plastových podstavců v počtu 60 kusů

14. 2. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 23. 2. 2023 do 11:00 hodin  - emailem barbora.malikova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Dodání a montáž ochrany proti holubům na budovy města

9. 2. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 20. 2. 2023 do 15:00 hodin, emailem na adresu: david.kupr@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Výkon TDS REKONSTRUKCE STŘECHY DPS SENIOR, Říčany

2. 2. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek:  10.2. 2023 do 10:00 hodin- osobně nebo elektronicky na email stepanka.tajovska@ricany.cz Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.

pokračování


Poptávka: Nákup 7 kusů květináčů

25. 1. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 2. 2. 2023 do 11:00 hodin – emailem dobromila.neuwirthova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Výroba a instalace ocelové konstrukce pro pnoucí rostliny na budově MěÚ Říčany – Komenského náměstí 1619/2

25. 1. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 02. 02. 2023 do 15:00 hodin - e mailem na adresu: ludmila.souckova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Výroba a dodání přepážky Masarykovo nám. 62

25. 1. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 1. 2. 2023 do 12:00 hodin  - e mailem na adresu jan.vazny@ricany.cz

pokračování


Nákup kamer

23. 1. 2023

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 6. 2. 2023 do 13 hodin – elektronicky prostřednictvím systému Tendermarket

pokračování


Poptávka: Prohlídka mostů a propustků ve správě města Říčany dle ČSN 73 6221

18. 1. 2023

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 27. 1. 2023 do 15:00 – emailem na adresu jan.pastejrik@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Technický dozor stavebníka - Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek, v ulici Alšova, Říčany

16. 1. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 24. 1. 2022 do 15:00 emailem (jan.pastejrik@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Obsluha a pronájem mobilních toalet

4. 1. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 16. 1. 2023 do 7:00 hodin, e-mailem: radka.sulcova@ricany.cz

pokračování


Výkon TDS a BOZP Chodníky Říčanská + Výstavba světelného signalizačního zařízení v ulici Mozartova

2. 1. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek:  10.1. 2023 do 9:00 hodin- elektronicky nebo osobně  na email stepanka.sritrova@ricany.cz Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.

pokračování


Poptávka: Dodání granulátu do přetlakové haly včetně doplnění, údržby a dopravy

14. 12. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: do 21. 12. 2022 do 24:00 hodin - emailem na adresu marketa.cremonini@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Dodání UV ochranné plachty 79 x 61m to je 4 819m2 včetně dopravy na místo určení

14. 12. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: do 21. 12. 2022 do 24:00 hodin - emailem na adresu marketa.cremonini@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Automatizace 2 ks vjezdových bran (dvoukřídlých) - celkem 3 křídla, Říčany

14. 12. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 22.12.2022 do 24:00 hodin – e mailem na adresu jan.vazny@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Dodání a výměna nových dálkově ovládaných, elektronických termoregulačních hlavic

14. 12. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 22.12.2022 do 24:00 hodin  - e mailem na adresu jan.vazny@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Dodání a montáž dlažby, demontáž stávající dlažby, Olivova ul. 1800/2 Říčany 251 01

13. 12. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 21.12.2022 do 15:00 hodin - e mailem na adresu david.kupr@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Statický posudek krovu a stropní konstrukce a mykologický posudek krovu Budovy MěÚ v Říčanech, Masarykovo nám. 53/40

6. 12. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 19.12.2022 do 18:00 hodin - elektronicky na email marta.zimova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Časově omezené parkování v Říčanech

28. 11. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 6. 12. 2022 do 11:00 hodin  - emailem (ivana.vintrova@ricany.cz)    

pokračování


Poptávka: Výměna 2 stožárů VO a 3 svítidel v ul. Olivova Říčany

24. 11. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 1. 12. 2022 do 15:00 hodin, e-mailem na adresu: helena.nova.zohova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Provedení průřezu okrasných keřů a dřevin na hřbitovech: Hlavní hřbitov a Pacov v městě Říčany

23. 11. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 30.11.2022 do 17:00 hodin – emailem dobromila.neuwirthova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Sklopný přívěs

22. 11. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 1.12. 2022 do 11:00 hodin emailem (barbora.malikova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Nákup zahradního traktoru

22. 11. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 1.12.2022 do 14:00 hodin, e-mailem: dobromila.neuwirthova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Nákup mobilní protipovodňové ochrany pro město Říčany

21. 11. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 30. 11. 2022 do 10:00 elektronicky na adresu monika.mrazova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Zajištění stravovacích služeb pro setkání zaměstnanců Městského úřadu v Říčanech 15.12.2022

21. 11. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 29. 11. 2022 do 10:00 hodin elektronicky e-mailem na adresu monika.zilkova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Oprava koupelny v bytě v bytě č. 2, Říčany

16. 11. 2022

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 25. 11. 2022 do 18,00 hodin – emailem (alice.stepankova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Statický posudek krovu a stropní konstrukce a mykologický posudek krovu Nádražní budovy, Nádražní ulice 219/2, 251 01 Říčany

15. 11. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek:  1.12.2022 do 18:00 hodin - elektronicky na email marta.zimova@ricany.cz Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.

pokračování


Poptávka: Dodání, montáž a demontáž vstupních dveří Komenského náměstí 1910, Říčany

9. 11. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 18.11.2022 do 15:00 hodin - emailem na adresu david.kupr@ricany.cz

pokračování


POPTÁVÁME: Osvětlení a přípravu pro videoprojekci v zasedací místnosti na radnici

8. 11. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 16.11.2022 do 15:00 hodin, e-mailem: david.kupr@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Technický dozor stavebníka

26. 10. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 3. 11. 2022 do 15:00 hodin - emailem (barbora.malikova@ricany.cz)

pokračování


POPTÁVKA: Přelep dodatkových tabulek E13

21. 10. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 31. 10. 2022 do 11:00 hodin, e-mail: ivana.vintrova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Zajištění autobusové dopravy na školní bruslení

19. 10. 2022

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 27. 10. 2022 do 14:45 hodin – emailem (petr.dusek@ricany.cz), poštou, osobně (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany)

pokračování


POPTÁVKA: Sekání a ruční průřez zeleně v příkopu a svahu v Říčanech

11. 10. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek:19. 10. 2022 do 11:00 hodin, e-mail: monika.babicka@ricany.cz

pokračování


POPTÁVKA: Rekultivace a osázení plochy v blízkosti podchodu v ul. K Podjezdu v Říčanech

6. 10. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 14.10. 2022 do 11:00 hodin, e-mailem na adresu: ludmila.souckova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Zpracování aktualizace kanalizačního řádu stokové sítě města Říčany

4. 10. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 12.10. 2022 do 12:00 hodin - emailem lucie.tausova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Realizace výmaleb bytů a chodby v objektu nádraží – Říčany 251 01

4. 10. 2022

 Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 12. 10. 2022 POUZE emailem (alice.stepankova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Odvoz zeminy 400 m3, Říčany 251 01

4. 10. 2022

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 12. 10. 2022 POUZE emailem (alice.stepankova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Výsadba stromů v ovocném sadu Srnčí (Billa I.)

23. 9. 2022

lhůta a místo pro podání nabídek: 1. 10. 2022 do 11:00 hodin; emailem na adresu: ludmila.souckova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Stavebně technický průzkum betonové nádrže č. 2 s objemem 2.500 m3 na uskladnění zahuštěného kalu na ČOV Říčany

23. 9. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 3. 10. 2022 do 12:00 hodin  - emailem lucie.tausova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Osazení zařizovacích předmětů do koupelny bytu č.1 v objektu nádraží – Říčany 251 01

14. 9. 2022

 Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 23. 9. 2022 do 10 h POUZE emailem (alice.stepankova@ricany.cz)

pokračování


Dodání a montáž světleného a výstražného zařízení pro vozidlo Dacia Duster pro Městskou policii Říčany

13. 9. 2022

Název veřejné zakázky Dodání a montáž světleného a výstražného zařízení pro vozidlo Dacia Duster pro Městskou policii Říčany Druh VZ z hlediska předmětu dodávky Lhůta pro podání nabídek do 22. 9. 2022, 10:00, nabídky posílejte na...

pokračování


Poptávka: Odstranění a montáž podlahových krytin + výmalba, Komenského nám. 1619/2 Říčany

8. 9. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 16.9.2022 do 15:00 hodin  - emailem na adresu david.kupr@ricany.cz

pokračování


POPTÁVKA: Obnova nátěrů dřevěných prvků 4 mostků u cyklostezky v Říčanech

6. 9. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: do 15. 9. 2022 do 11:00 hodin, e-mailem: monika.babicka@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Odborné ošetření – řez stromů na hřbitovech v Jažlovicích a Strašíně

1. 9. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 30.09.2022 do 11:00 hodin - na email evzenie.zabojova@ricany.cz Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.

pokračování


Nákup kamer II.

22. 8. 2022

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 5. 9. 2022 do 13 hodin – elektronicky prostřednictvím systému Tendermarket

pokračování


Poptávka: Dodání a instalace elektrického strojku věžních hodin v Říčanech

15. 8. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 24.8.2022 do 23:59 hodin, e-mailem na adresu jan.vazny@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Umytí a vyčištění 27 autobusových zastávek

12. 8. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 24. 8. 2022 do 12:00 hodin - emailem (lucie.tausova@ricany.cz)

pokračování


POPTÁVKA: Přechodná úprava provozu pro dopravní značení v Říčanech umístěné na dálnicích D1 a D0

10. 8. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 18. 8. 2022 do 13.00 hodin, e-mailem: monika.babicka@ricany.cz

pokračování


POPTÁVKA: Dodání dvou ohrádek pro kontejnery na komunální odpad

9. 8. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 17. 8. 2022 do 15:00 hodin, e-mailem: barbora.malikova@ricany.cz

pokračování


POPTÁVKA: Realizace dopravně inženýrského opatření pro plánovanou akci města Říčany „Městské slavnosti“, ul. Masarykovo nám.

4. 8. 2022

Pro plánovanou akci města Říčany „Městské slavnosti“ požadujeme realizaci přechodného dopravního opatření dle vypracovaného projektu dopravně inženýrského opatření (DIO) na základě vydaného rozhodnutí o povolení zvláštním užívání komunikace (DIR) a uzavírce. Termín konání akce je plánován 10.9.2022. Rozsah plánované uzavírky komunikace Masarykovo nám. a Rooseveltova - DIO je v příloze. Lhůta a místo pro podání nabídek: 10.8.2022 do 11:00 hodin, e-mailem na adresu ivana.vintrova@ricany.cz

pokračování


POPTÁVKA: Dodání nového osvětlení v koncertním sále ve Staré radnici

29. 7. 2022

Lhůta a místo dodání nabídek: do 5. 8. 2022, e-mailem na adresu jan.vazny@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Realizace vytápění 2 bytů v objektu nádraží – Říčany

18. 7. 2022

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 30. 8. 2022 POUZE emailem (alice.stepankova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Dodání a výměna nových vstupních bran (Dětské dopravní hřiště, Sběrný dvůr) včetně technologií umožňující jejich otevření GSM modul a dálkový ovladač á 8 ks

8. 7. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 23. 7. 2022 do 15:00 hodin  - emailem na adresu jan.vazny@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Dodání a výměna nových vjezdových sekčních vrat, Komenského nám. 1910

8. 7. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 23.7.2022 do 15:00 hodin  - emailem na adresu jan.vazny@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Realizace (výsadba) trvalkového stěrkového záhonu v Říčanech

7. 7. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 15. 7. 2022 do 11:00 hodin  - emailem na adresu: ludmila.souckova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Obnova části chodníku v sídlišti Olivovna

4. 7. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 14. 7. 2022 do 11:00 hodin emailem monika.babicka@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Dodání a montáž nábytku – rekreační středisko Lutová

4. 7. 2022

Lhůta a místo podání: Do 13. 7. 2022, 10:00 hodin, emailem na: marketa.cremonini@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Dodávka „hopsakoulí“ včetně montáže a zemních prací nutných pro realizaci

4. 7. 2022

Lhůta a místo podání: Do 13. 7. 2022, 10:00 hodin, e-mailem na: marketa.cremonini@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Oprava zábradlí včetně nového nátěru v ul. Rooseveltova

24. 6. 2022

Lhůta a místo podání: 4. 7. 2022 do 11:00 hodin, e-mailem: monika.babicka@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Rozšíření kontejnerového stání – Na Fialce

24. 6. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 4. 7. 2022 do 11:00 hodin, e-mailem: barbora.malikova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Výkon TDS a BOZP Oprava komunikace a výstavba nového chodníku ke hřbitovu, Říčany

20. 6. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 27.6.2022 do 11:00 hodin  - osobně (Masarykovo náměstí 53/40, 251 01, Říčany) nebo na email stepanka.sritrova@ricany.cz

pokračování


poptávka: 2 x přístřešek kontejnerového stání

9. 6. 2022

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 17. 6. 2022 do 12 hodin  emailem na adresu barbora.malikova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Výkon TDS a BOZP Březinova - nový chodník a oprava chodníku a komunikace v úseku od ul. Žižkova- Máchova, Říčany

6. 6. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 16.6.2022 do 11:00 hodin - elektronicky, do podatelny nebo na email monika.buresova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Realizace opravy části povrchu chodníku Olivova

2. 6. 2022

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 13. 6. 2022 do 11:00 hodin, e-mailem: barbora.malikova@ricany.cz, tel.: 725 022 764

pokračování


Nákup kamer

31. 5. 2022

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 13. 6. 2022 do 10 hodin – elektronicky prostřednictvím systému Tendermarket

pokračování


Poptávka: Zajištění ubytovacích, stravovacích služeb a pronájem konferenčních prostor pro Letní školu MAP Říčany 2022

27. 5. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 6. 6. 2022 do 10:00 emailem na monika.zilkova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Výkon TDS a BOZP Obnova WC v 1 ZŠ Říčany, Říčany

26. 5. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 9.6.2022 do 11:00 hodin - elektronicky, do podatelny nebo na email monika.buresova@ricany.cz Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.

pokračování


Poptávka: REALIZACE OPRAVY POVRCHU KOMUNIKACE LABSKÁ

25. 5. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 3. 6. 2022 do 11:00 hodin emailem (barbora.malikova@ricany.cz)  

pokračování


Poptávka na výsadbu 5 ks stromů (Muchovník Lamarkův) v ul. Smetanova v Říčanech a následnou 3letou péči

25. 5. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 2. 6. 2022 do 11:00 hodin emailem na adresu vitezslav.kral@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Dodávka stolu na stolní tenis a konstrukce na streetball včetně dopravy a montáže.

24. 5. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: do 1. 6. 2022 – osobně, poštou nebo e-mailem: e-mail: marketa.cremonini@ricany.cz, tel. 323 618 165, 722 978 196.

pokračování


Poptávka: Dodávka včetně dopravy matrací a matracových chráničů

23. 5. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: do 3. 6. 2022 – osobně, poštou nebo e-mailem: e-mail: marketa.cremonini@ricany.cz, tel. 323 618 165, 722 978 196.

pokračování


Poptávka: Dodávka a montáž postelí a roštů

23. 5. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: do 3. 6. 2022 – osobně, poštou nebo e-mailem: e-mail: marketa.cremonini@ricany.cz, tel. 323 618 165, 722 978 196.

pokračování


Poptávka: Výkon TDS a BOZP Oprava povrchu ul. Družstevní a U Kina

12. 5. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek:  21. 5. 2022 do 9:00 hodin- elektronicky nebo osobně  na email stepanka.sritrova@ricany.cz Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.

pokračování


Poptávka: Přívěsný vozík do 750 kg

11. 5. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 20. 5. 2022 do 11:00 hodin - e mailem (barbora.malikova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Nákup nebrzděného sklápěcího přívěsu

11. 5. 2022

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 18.5.2022 do 12:00 hodin  – emailem na adresu:  lucie.tausova@ricany.cz

pokračování


Poptávka na seč alejí a polních cest v katastru města Říčany u Prahy

9. 5. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 17. 5. 2022 do 11:00 hodin  - e mailem na adresu vitezslav.kral@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Nákup zahradního traktoru

5. 5. 2022

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 12.5.2022 do 12:00 hodin  – emailem na adresu:  lucie.tausova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Projektová dokumentace: Chodník Vojkovská, úsek Dlouhá – U Hájovny

3. 5. 2022

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: osobně, poštou (Osadní výbor Strašín, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo emailem (dominik.landkammer@seznam.cz) do 11. 5. 2022

pokračování


Dodání a výměna nového dvoutrubkového modulu pro nízkoteplotní infrazářič TERMSTAR 2000 ESS 29/65

2. 5. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 10. 5. 2022 do 15:00 hodin - emailem na adresu jan.vazny@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Seč travnatých ploch v ovocném sadu Srnčí (Billa I.) v Říčanech

25. 4. 2022

lhůta a místo pro podání nabídek: 3. 5. 2022 do 15:00 hodin emailem na adresu ludmila.souckova@ricany.cz

pokračování


Poptávka na výměnu podlahové krytiny, v bytě č.1, Komenského nám. č.p. 1910 A, Říčany

25. 4. 2022

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 1. 5. 2022 – emailem milos.skopan@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Dodávka a montáž včetně dopravy, postelí, roštů, matrací a matracových chráničů

22. 4. 2022

Zadavatel si vyhrazuje právo vzhledem k povaze místa termín dodání prodloužit do 20. 5. 2022. Kontakt: Markéta Cremonini, tel. 323 618 165, 722 978 196, email: marketa.cremonini@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Výkon TDS a BOZP Zahradní úpravy Husovy knihovny, Říčany

21. 4. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek:  29. 4. 2022 do 9:00 hodin - elektronicky na email stepanka.sritrova@ricany.cz nebo osobně Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.

pokračování


Poptávka: Likvidace plevelů v komunikacích na území města Říčany a v Mírové ulici na Pacově

21. 4. 2022

Lhůta a místo: 29.4. 2022 do 15:00 hodin, emailem na adresu vitezslav.kral@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Opravy střešní krytiny na hale (garážích) v Březinově 1850, Říčany

13. 4. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: do 21. 4. 2022, e-mail: milos.skopan@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Opravy havarijního stavu jižní fasády MěÚ Masarykovo nám. 53

13. 4. 2022

Lhůta a místo podání: do 22. 4. 2022, milos.skopan@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Osázení litorálního pásma rybníka Marvánek mokřadními rostlinami

11. 4. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 22. 4. 2022 do 9:00 hodin e-mailem – elektronicky na tomas.kovacka@ricany.cz

pokračování


POPTÁVKA: Likvidace plevelů v chodnících/komunikacích v Říčanech a v Mírové ul. v Pacově

7. 4. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 15. 4. 2022 do 15.00 hodin, emailem na adresu: vitezslav.kral@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Zpracování jednostupňové projektové dokumentace na obnovu jednotné kanalizace v ulici Alšova v Říčanech

1. 4. 2022

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 8.4.2022 do 12:00 hodin  – emailem na adresu lucie.tausova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Rekonstrukce komunikace Otavská

1. 4. 2022

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 11. 4. 2022 do 9:00 hodin, elektronicky nebo osobně na email: stepanka.sritrova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Prodloužení železobetonové zídky SPORTOVIŠTĚ U LESA

31. 3. 2022

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 8.4.do 12,00 hodin – poštou, osobně (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany), nebo e-mailem (http://stepanka.sritrova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Nákup propagačních předmětů pro město Říčany

30. 3. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 11. 4. 2022 do 10:00 hodin Elektronicky na adresu kamila.havelkova@ricany.cz Příloha č. 5 - vzory pro potisk zde https://1drv.ms/f/s!Ali-MQPwhzYChIt3eubO0idSiSmaqg 4. 4. 2022 byla aktualizována příloha č. 4 a doplněno vysvětlení 6. 4. 2022 bylo...

pokračování


Poptávka na opravu 78 ks stropních světel v kazetovým podhledu v Životním prostředí v budově č.p. 1619, Komenského nám

24. 3. 2022

 Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 31. 3. 2022 – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e - mailem (milos.skopan@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Výměna kotle na tuhá paliva, v Hájence ve Světicích 375/10, Říčany

24. 3. 2022

 Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 10. 4. 2022 e – mailem (milos.skopan@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ

16. 3. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 24. 3. 2022 do 11:00 hodin  - emailem (barbora.malikova@ricany.cz)

pokračování


POPTÁVKA: Sečení sadových ploch v Říčanech

15. 3. 2022

Lhůta do 22. 3. 2022 do 15:00 hodin na adresu: ludmila.souckova@ricany.cz

pokračování


POPTÁVKA: Rekultivace pozemku v ul. Politických vězňů v Říčanech

15. 3. 2022

Lhůta: do 22. 3. 2022 do 15:00 hodin na adresu: ludmila.souckova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Likvidace 2 černých skládek - Kolovratská

14. 3. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 22. 3. 2022 do 11:00 hodin - e-mailem (barbora.malikova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: zpracování projektu dopravně inženýrského opatření pro akci Městské slavnosti.

7. 3. 2022

Pro plánovanou akci města Říčany „Městské slavnosti“ požadujeme vypracování projektu dopravně inženýrského opatření (DIO) ve formě komplexního podkladu pro vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace (DIR) a uzavírce, tak aby bylo možné akci realizovat, tzn. vypracování projektu DIO, projednání na PČR, vyřízení na příslušném odboru MČ včetně vyjádření dotčených orgánu státní správy a vlastníků dotčených komunikací. Termín konání akce je plánován 10.9.2022. Rozsah plánované uzavírky komunikace Masarykovo nám. a Rooseveltova je uveden v příloze. Termín realizace do 90 dnů.

pokračování


Poptávka: TDS a BOZP Oprava rybníka Kuří

4. 3. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 11.3. 2022 do 9:00 hodin  - emailem – elektronicky  na stepanka.sritrova@ricany.cz nebo osobně (Masarykovo nám. 53, Říčany)

pokračování


Poptávka autobusové dopravy do Borkenu, Německo

28. 2. 2022

Předmětem této zakázky je zajištění služeb autobusové dopravy pro max. 59 účastníků dračích lodí z Říčan do Borkenu (Severní Porýní- Vestfálsko) ve Spolkové republice Německo v termínu 5.- 8. května 2022 a zpět do Říčan.  V průběhu pobytu v Německu -...

pokračování


Poptávka: Stavební činnost v bytech č. 4 a č. 5 v Nádražní ul. č.p. 219, Říčany

23. 2. 2022

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 6.3. 2022 – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e - mailem (milos.skopan@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Zachycení dešťových vod - odvodnění Sportoviště U Lesa

21. 2. 2022

 Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do1.3.do 10,00 hodin – poštou, osobně (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany), nebo e-mailem (stepanka.sritrova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Výměna dřevěných oken za plastová ve II NP vlevo, Olivova 2, Říčany 251 01

17. 2. 2022

 Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 25. 2. 2022 – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e - mailem (milos.skopan@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: DODÁNÍ KANCELÁŘSKÉHO KONTEJNERU (6055 MM X 2435 MM X 2800 MM), RAL 7032

7. 2. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 15. 2. 2022 do 11:00 hodin  - emailem (barbora.malikova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Odborné ošetření památné třešně v Parku Por. Koreše v Říčanech

4. 2. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 11.2.2022 do 11:00 hodin  - emailem na adresu ludmila.souckova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Pokácení topolu u Mlýnského rybníka v Říčanech u Prahy

4. 2. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 11.2.2022 do 11:00 hodin  - emailem na adresu ludmila.souckova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Odborné ošetření 29 ks dřevin na dvou lokalitách v Říčanech

3. 2. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 10.2.2022 do 11:00 hodin  - emailem na adresu ludmila.souckova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Vyhotovení dendrologického posudku v lokalitě při Voděradské ul. v Říčanech u Prahy

3. 2. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 10.2.2022 do 11:00 hodin  - emailem na adresu ludmila.souckova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Kácení 4 ks topolů v ulici U Kamene, Říčany u Prahy

3. 2. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 10.2.2022 do 11:00 hodin  - emailem na adresu ludmila.souckova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Obsluha 3 ks mobilních toalet na cyklostezce

1. 2. 2022

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 8.2.2022 do 12:00 hodin  – emailem na adresu:  lucie.tausova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Výkon TDS a BOZP Chodník v ulici Květná, Kuří

31. 1. 2022

Lhůta a místo pro podání nabídek: 8.2. 2022 do 9:00 hodin- elektronicky nebo osobně  na email stepanka.sritrova@ricany.cz Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.

pokračování


POPTÁVKA: Projektové dokumentace na opravu povrchu místních komunikací a chodníků v ul. Haškova, Boženy Němcové, Otavská, Bezručova, Domažlická

17. 1. 2022

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 26.1.2022 do 10:00 hodin  – emailem na adresu:  lukas.vana@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Oprava kůlování (ukotvení stromů) stromů v oplocenkách

6. 12. 2021

Lhůta a místo pro podání nabídek: 13. 12. 2021 do 15:00 hodin  - emailem na adresu ludmila.souckova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Osazení uzamykatelné rolety do SDK příčky v budově MěÚ Říčany na Komenského nám. č.p. 1619 ve II NP

26. 11. 2021

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 4. 12. 2021 – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e - mailem (milos.skopan@ricany.cz)

pokračování


Nákup kamer Axis 2

18. 11. 2021

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 30. 11. 2021 do 11 hodin – elektronicky prostřednictvím systému Tendermarket

pokračování


Poptávka: Realizace tůní na pozemku p.č. 356/1 v k.ú. Říčany u Prahy

18. 11. 2021

Lhůta a místo pro podání nabídek: 26.11. 2021 do 10:00 hodin  - emailem – elektronicky  na radek.smetanka@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Dodávka a osazení obložkových interiérových a vstupních dveří pro byty v budově Nádražní č.p. 219, Říčany

9. 11. 2021

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 19.11. 2021 – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo emailem (milos.skopan@ricany.cz)

pokračování


poptávka: Nákup vysavače listí

8. 11. 2021

Lhůta a místo pro podání nabídek: 15.11.2021 do 12:00 hodin  - e-mailem (barbora.malikova@ricany.cz) nebo osobně (Masarykovo náměstí 53/40, 251 01, Říčany)

pokračování


Poptávka: Stavební a demontážní práce při rekonstrukci bytů v objektu, Nádražní č.p. 219, Říčany, 251 01

29. 10. 2021

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 5. 11. 2021 – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (milos.skopan@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Odborné ošetření – řez 28 lip na hřbitově v Říčanech, ul. K Solné stezce

20. 10. 2021

Lhůta a místo pro podání nabídek: 28. 10. 2021 do 15:00 hodin e-mailem na adresu: ludmila.souckova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Zajištění autobusové dopravy na školní bruslení

12. 10. 2021

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 20. 10. 2021 do 17:45 hodin – emailem (petr.dusek@ricany.cz), poštou, osobně (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany)

pokračování


Poptávka: Nákup 30 kusů odpadkových košů a 6 laviček

12. 10. 2021

Lhůta a místo pro podání nabídek: 20.10.2021 do 11:00 hodin  - e mailem – elektronicky (barbora.malikova@ricany.cz) nebo osobně

pokračování


Poptávka: Výměna podlahové krytiny v zasedací místnosti v č.p 1619, Komenského nám. Říčany II NP

4. 10. 2021

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 12.10. 2021 – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e - mailem (milos.skopan@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Autobusové zastávky – U Lípy u dopravního hřiště a Marvánek v ulici Široká, Říčany u Prahy

1. 10. 2021

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 8.10.do 10,00 hodin – poštou, osobně (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany), nebo e-mailem (stepanka.sritrova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Umytí a vyčištění 26 autobusových zastávek

23. 9. 2021

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 1.10.2021 do 12:00 hodin  – emailem na adresu:  lucie.tausova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Sečení sadových ploch v Říčanech

14. 9. 2021

Lhůta a místo pro podání nabídek: 21. 9. 2021 do 15:00 hodin  - e-mailem na adresu ludmila.souckova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Oprava krytiny a klempířských prvků na kabinách u plovárny Jureček, ke Koupališti 231/11, Říčany

13. 9. 2021

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 20.9. 2021 – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (milos.skopan@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Dodávka a montáž zábradlí

7. 9. 2021

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 15.09.2021 do 12:00 hodin  – emailem na adresu:  lucie.tausova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Výkon TDS a BOZP Chodník u Hřiště a mlatový chodník v ulici Na Obci

31. 8. 2021

Lhůta a místo pro podání nabídek:  8.9. 2021 do 9:00 hodin- elektronicky nebo osobně  na email stepanka.sritrova@ricany.cz Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.

pokračování


Poptávka: Výsadba stromů do oplocenek v Říčanech u Prahy

25. 8. 2021

Lhůta a místo pro podání nabídek: 1.9. 2021 do 18:00 hodin e-mailem na adresu ludmila.souckova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Likvidace plevelů v chodnících / komunikacích na území města Říčany a v Mírové ulici na Pacově

24. 8. 2021

Lhůta a místo pro podání nabídek: 31.8. 2021 do 15:00 hodin e-mailem na adresu ludmila.souckova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Oprava části povrchu na sběrném dvoře v Říčanech

18. 8. 2021

Lhůta a místo pro podání nabídek: 25. 8. 2021 do 11:00 hodin e-mailem barbora.malikova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Nákup pracovního nářadí + náhradních dílů na zimní údržbu

17. 8. 2021

Lhůta a místo pro podání nabídek: 30. 8. 2021 do 11:00 hodin e-mailem (barbora.malikova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Seč travnatých ploch v ovocném sadu Srnčí (Billa I.) v Říčanech

17. 8. 2021

Lhůta a místo pro podání nabídek: 24.8. 2021 do 15:00 hodin e-mailem na adresu ludmila.souckova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Sečení oplocenek „Izolační liniové zeleně v Říčanech“

16. 8. 2021

Lhůta a místo pro podání nabídek: 23.8. 2021 do 18:00 hodin e-mailem na adresu ludmila.souckova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Založení travního porostu

13. 8. 2021

Lhůta a místo pro podání nabídek: 20. 8. 2021 do 11:00 hodin  - e mailem (barbora.malikova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: oprava povrchu MK Březinova

5. 8. 2021

Lhůta a místo pro podání nabídek: 12. 8. 2021 do 11:00 hodin  - e-mailem – elektronicky (lukas.vana@ricany.cz) nebo osobně (Masarykovo náměstí 53/40, 251 01, Říčany)

pokračování


Poptávka: Výkon TDS na Botanické centrum při základní škole u Říčanského lesa, Říčany

30. 7. 2021

Lhůta a místo pro podání nabídek:  10. 8. 2021 do 12:00 hodin - pouze elektronicky na email stepanka.tajovska@ricany.cz Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.

pokračování


Poptávka: Chodník u dopravního hřiště, Říčany

23. 7. 2021

Lhůta a místo pro podání nabídek: 2. 8. 2021 do 9:00 hodin  - emailem – elektronicky na stepanka.sritrova@ricany.cz nebo osobně (Masarykovo náměstí 53/40, 251 01, Říčany)

pokračování


Poptávka: Založení travního porostu

21. 7. 2021

Lhůta a místo pro podání nabídek: 29. 7. 2021 do 11:00 hodin  - e mailem (barbora.malikova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Výroba informačních samolepek na sloupy veřejného osvětlení

16. 7. 2021

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 23.7.2021 do 12:00 hodin  – emailem na adresu:  lucie.tausova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Prodloužení antivirového programu AVG o 2 roky

12. 7. 2021

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 26. 7. 2021 do 10 hodin – elektronicky prostřednictvím systému Tendermarket Odkaz na zakázku: https://www.tendermarket.cz/common/zakazka/zakazkaList.seam?idZakazka=T004/21V/00009195 

pokračování


Poptávka: PD na Opravu opěrné zdi Rooseveltova Říčany

8. 7. 2021

Lhůta a místo pro podání nabídek: 22. 7. 2021 do 11:00 hodin - e mailem monika.buresova@ricany.cz a eva.kramarova@ricany.cz nebo osobně či přes podatelnu MěÚ Říčany, Masarykovo nám.53/40, 251 01 Říčany

pokračování


Poptávka: Likvidace plevelů v chodnících na území města Říčany a v Mírové ulici na Pacově

28. 6. 2021

Lhůta a místo pro podání nabídek: 9. 7. 2021 do 11:00 hodin  - e mailem na adresu ludmila.souckova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Likvidace plevelů v chodnících na území města Říčany a v Mírové ulici na Pacově

16. 6. 2021

Lhůta pro podávání  nabídek a způsob podání: do 24. 6. 2021 do 15:00 hodin – e-mailem na adresu ludmila.souckova@ricany.cz

pokračování


Nákup kamer Axis

10. 6. 2021

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 21. 6. 2021 do 11 hodin – elektronicky prostřednictvím systému Tendermarket

pokračování


Poptávka: Knižní vazba zápisů z jednání rady a zastupitelstva

10. 5. 2021

Lhůta a místo pro podání nabídek: 19. 5. 2021 do 10:00 hodin – na e-mail: hedvika.hlavinova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Založení travního porostu

5. 5. 2021

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 12. 5. 2021 do 12 hodin  – emailem na adresu barbora.malikova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Oprava erodovaných částí kamenných zdí břehů Pacovského rybníka, Říčany

14. 4. 2021

Lhůta a místo pro podání nabídek: 26. 4. 2021 do 10:00 hodin -  osobně na podatelně MěÚ Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany nebo emailem - elektronicky na david.kolar@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Napájení výsuvných energetických sloupků, Masarykovo nám., Říčany, 251 01

14. 4. 2021

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 22.4. 2021 – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (milos.skopan@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Instalace 40 žulových bloků

1. 4. 2021

Lhůta a místo pro podání nabídek: 8. 4. 2021 do 11:00 hodin  - e mailem – elektronicky (lukas.vana@ricany.cz) nebo osobně

pokračování


Poptávka: Dodání dopravního značení včetně příslušenství

17. 3. 2021

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do  25.3.2021 do 7.00 hodin – osobně nebo e-mailem (lukas.vana@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Realizace dopravního značení na křižovatce ulic 17. listopadu a Politických vězňů, Říčany u Prahy

10. 3. 2021

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 17.3.2021 do 7.00 hodin – osobně nebo e-mailem lukas.vana@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Výkon TDS Rekonstrukce komunikace Nedbalova, včetně inženýrských sítí

9. 3. 2021

Lhůta a místo pro podání nabídek: 17.3. 2021 do 12:00 hodin- pouze elektronicky  na email stepanka.tajovska@ricany.cz Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.

pokračování


Poptávka: Výkon TDS a BOZP Chodník v ulici Květná, Kuří

8. 3. 2021

Lhůta a místo pro podání nabídek: 16.3. 2021 do 9:00 hodin - elektronicky nebo osobně  na email stepanka.sritrova@ricany.cz Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Podklady v příloze .zip (otevřít na nové kartě)

pokračování


Poptávka: Výkon TDS Rekonstrukce komunikace Bílá vč. inženýrských sítí

4. 3. 2021

Lhůta a místo pro podání nabídek: 12.3. 2021 do 12:00 hodin- pouze elektronicky  na email alice.stepankova@ricany.cz Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Poptávka a dokumentace ke stažení zde.

pokračování


Poptávka: 2 x přístřešek kontejnerového stání

3. 3. 2021

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 11. 3. 2021 do 12 hodin  – emailem na adresu:  barbora.malikova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Výsadba 6 ks stromů ve Voděrádkách, včetně roční následné péče

25. 2. 2021

Lhůta pro podávání  nabídek a způsob podání: do 5. 3. 2020 do 11:00 hodin – e-mailem na adresu  ludmila.souckova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Odvoz a likvidace zeminy a bioodpadu

24. 2. 2021

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 4. 3. 2021 do 12:00 hodin  – emailem na adresu:  barbora.malikova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Obsluha 3 ks mobilních toalet na cyklostezce

18. 2. 2021

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 25.2.2021 do 12:00 hodin  – emailem na adresu lukas.vana@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Následná péče o květnatou louku v ul. Politických vězňů v Říčanech, parc. č. 1212/1 a 1932 v k. ú. Říčany u Prahy

11. 2. 2021

Lhůta pro podávání  nabídek a způsob podání: do 19. 2. 2020 do 11:00 hodin – e-mailem na adresu ludmila.souckova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Autorský dozor Chodník v ulici Květná, Kuří

11. 2. 2021

Lhůta a místo pro podání nabídek: 22. 2. 2021 do 11:00 hodin  e-mailem (stepanka.sritrova@ricany.cz) – elektronicky  nebo osobně či přes podatelnu MěÚ Říčany, Masarykovo nám.53/40,  251 01 Říčany

pokračování


Poptávka: Zpracování změny č. 6 územního plánu Říčan a úplného znění ÚP Říčan po změně č. 6

11. 2. 2021

Lhůta a místo pro podání nabídek: 25. 2. 2021 do 12 hod. – emailem na adresu daniel.pesta@ricany.cz

pokračování


Poptávka: TDS a BOZP Sanace suterénu ZUŠ Říčany

9. 2. 2021

Lhůta a místo pro podání nabídek: 25. 2. 2021 do 11 hod., emailem (monika.buresova@ricany.cz), osobně nebo poštou (Masarykovo nám. 53, Říčany)

pokračování


Poptávka: Dodávka zábradlí

4. 2. 2021

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 15.02.2021 do 12:00 hodin  – emailem na adresu:  lucie.tausova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: TDI a BOZP Odbahnění a rekonstrukce rybníků Jažlovice

25. 1. 2021

Lhůta a místo pro podání nabídek: 3. 2. 2021 do 9:00 hodin  - emailem – elektronicky  na stepanka.sritrova@ricany.cz nebo osobně (Masarykovo náměstí 53/40, 251 01, Říčany)

pokračování


Nákup SSD disku do diskového pole Powervault Dell MD3820F

20. 1. 2021

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 1. 2. 2021 do 11 hodin – elektronicky prostřednictvím systému Tendermarket

pokračování


Oprava studně Říčany

19. 1. 2021

Nabídky se podávají do 26. 1. 2021 do 15,00 hodin – emailem, poštou, nebo osobně

pokračování


Vybavení pro členy JSDH Říčany

11. 12. 2020

Nabídky se podávají elektronicky na jiri.skocdopole@ricany.cz Lhůta pro podání nabídky. 21. 12. 2020, do 9:00

pokračování


Výměna oleje a filtrů u 3 hasičských automobilů

9. 12. 2020

Lhůta pro podání nabíkdy: 17. 12. 2020 do 10:00, elektronicky na jiri.skocdopole@ricany.cz. Maximální přípustná cena v Kče bez DPH za celou zakázku : 99 000 Kč

pokračování


Výstavba vodovodní přípojky pro cyklostezku, Říčany

7. 12. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 21. 12. 2020 do 18,00 hodin – emailem (ivana.ondrackova@ricany.cz), poštou, nebo osobně (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany)

pokračování


Poptávka: Technický dozor investora (TDI) a KBOZP na akci Chodník Mánesova a chodník Olšany

30. 11. 2020

Lhůta a místo pro podání nabídek: 7.12. 2020 do 9 hodin mailem (stepanka.sritrova@ricany.cz) nebo osobně (Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany)

pokračování


POPTÁVKA Dodavatele – ODVOZ A LIKVIDACE ZEMINY A BIOODPADU

27. 11. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 7. 12. 2020 do 12:00 hodin – emailem na adresu: barbora.malikova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Akumulátorová čtyřkolka pro Městskou policii, Říčany

26. 11. 2020

Poptávka na čtyřkolku pro MP Říčany dle přiložené technické specifikace

pokračování


Poptávka: Geodetické vytyčení pro město Říčany

25. 11. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 03.12.2020 do 12:00 hodin  – emailem na adresu:  andrea.jurkova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Zastřešení dětského hřiště volnočasový areál Pacov

24. 11. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 8. 12. 2020 do 18,00 hodin – emailem (ivana.ondrackova@ricany.cz), poštou, nebo osobně (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany)

pokračování


Poptávka: správcovství a vedení účetnictví SVJ Komenského nám. 1910 v Říčanech

24. 11. 2020

Nabídky zasílejte na e-mailovou adresu: vera.krejcova@ricany.cz v termínu do 11.12.2020. Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy vč. ceny za tyto služby za kalendářní rok.

pokračování


Poptávka: Obnova nátěru vnitřních chodbových dveří z obou stran na Masarykově budově č. p. 53, Říčany, 251 01

24. 11. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 3.12. 2020 – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e - mailem (milos.skopan@ricany.cz)

pokračování


Nákup switchů Dell

23. 11. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 3. 12. 2020 do 10 hodin – elektronicky prostřednictvím systému Tendermarket

pokračování


Poptávka: Výměna střešního pláště DPS č. p. 1850, Masarykovo nám., Říčany

9. 11. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 1.12.2020 – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo emailem (milos.skopan@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Technický dozor investora (TDI) a KBOZP na akci Altán u Mlýnského rybníka

9. 11. 2020

Lhůta a místo pro podání nabídek: 18. 11. 2020 do 9 hodin mailem (stepanka.sritrova@ricany.cz) nebo osobně

pokračování


POPTÁVKA Dodavatele – výkop výsadbových jam – 140 ks

5. 11. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 13. 11. 2020 do 8:00 hodin – emailem na adresu: lukas.vana@ricany.cz

pokračování


POPTÁVKA Dodavatele – Dodávka zábradlí

23. 10. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 30.10.2020 do 12:00 hodin – emailem na adresu: lucie.tausova@ricany.cz

pokračování


POPTÁVKA Dodavatele – Umytí a vyčištění 10-ti autobusových zastávek

22. 10. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 30.10.2020 do 12:00 hodin – emailem na adresu: lucie.tausova@ricany.cz

pokračování


Poptávka na projektovou dokumentaci včetně inženýrské činnosti na Chodník podél dopravního hřiště, Říčany

22. 10. 2020

Lhůta pro podávání nabídek do 30.10.2020 do 10 hodin.

pokračování


Poptávka: Dodávka betonových laviček a litinového stolu s lavičkami

20. 10. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 27.10.2020 do 12:00 hodin  – emailem na adresu lucie.tausova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Projekt obnovy odvodnění ulic Říčany- Strašín – U Ládek, Na Hájích, V Březině

9. 10. 2020

 Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 23.10. 2020. do 8:00 – emailem (lukas.vana@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: příslušenství ke čtyřkolce – zametací koště Gladiator X 450 včetně adaptéru na UTV/ATV, včetně zaškolení obsluhy

5. 10. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 14. 10. 2020 do 12 hodin  – emailem na adresu barbora.malikova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Zajištění autobusové dopravy na školní bruslení

5. 10. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 19. 10. 2020 do 17:30 hodin – emailem (petr.dusek@ricany.cz), poštou, osobně (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany)

pokračování


Poptávka: Zakreslení stávajícího stavu rozvodů zdravotechnických instalací v podhledu vestibulu 1NP Komenského nám. č. p. 1619, Říčany

5. 10. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 20.10.2020.  – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e - mailem (milos.skopan@ricany.cz)

pokračování


Nákup kamer Axis

23. 9. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 6. 10. 2020 do 10 hodin – elektronicky prostřednictvím systému Tendermarket

pokračování


Poptávka: Umytí a vyčištění 16 autobusových zastávek

23. 9. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání:  5.10.2020 do 12:00 hodin  – emailem na adresu:  lucie.tausova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Dokompletování hromosvodu v ul. Široká na tribuně fotbalu v Říčanech

22. 9. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 30. 9. 2020 – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo emailem (milos.skopan@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Multimediální kiosek II

26. 8. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 7. 9. 2020 do 10 hodin – elektronicky prostřednictvím systému Tendermarket

pokračování


Poptávka: Zajištění pěstebních opatření u lípy srdčité v Jažlovicích dle vyhotoveného dendrologického posudku

25. 8. 2020

Lhůta pro podávání  nabídek a způsob podání: do 2. 9. 2020 do 15:00 hodin – e-mailem na adresu ludmila.souckova@ricany.cz, osobně na podatelně MěÚ Říčany (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany)

pokračování


POPTÁVKA Dodavatele projektových dokumentací na opravu povrchu chodníků v ul. Nerudova, U Mostu, U Olivovny

13. 8. 2020

Předmětem poptávky je pořízení projektových dokumentací na opravu povrchu chodníků v ul. Nerudova, U Mostu, U Olivovny.

pokračování


Poptávka: Multimediální kiosek

4. 8. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: prodloužena do 14. 8. 2020 do 16 hodin – e-mailem na adresu daniel.petr@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Prořez 6 bříz + frézování 1 pařezu

31. 7. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 10. 8. 2020 do 12 hodin  – emailem na adresu barbora.malikova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Údržbu oken na rekreační chalupě města Říčany v Kořenově, okr. Polubný

21. 7. 2020

Jedná se o údržbu oken na rekreační chalupě Města Říčany v Kořenově okr. Polubný. Obroušení a nátěry venkovních částí oken.

pokračování


Poptávka: Realizace dopravního značení na komunikaci U Zbrojnice, Kuří u Říčan

17. 7. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 27.7.2020 do 7.00 hodin – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (michal.svoboda@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Nákup notebooků pro MŠ Kuřátko, Říčany

13. 7. 2020

Lhůta a místo pro podání nabídek: 22. 7. 2020 do 9:00 hod v listinné podobě osobně/ poštou na podatelnu Městského úřadu v Říčanech, Masarykovo nám. 53/40, 251 01, Říčany nebo elektronicky emailem na adresu: kamila.havelkova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Nákup pračky a sušičky pro MŠ Kuřátko, Říčany

13. 7. 2020

Lhůta a místo pro podání nabídek: 22. 7. 2020 do 9:00 hod v listinné podobě osobně/poštou na podatelnu Městského úřadu v Říčanech, Masarykovo nám. 53/40, 251 01, Říčany nebo elektronicky emailem na adresu: kamila.havelkova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Zhotovení budoucí kolárny v budově č.p. 1619, Komenského nám., Říčany

30. 6. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 8.7.2020 do 16,00 hodin – e-mailem (milos.skopan@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: 2 x přístřešek kontejnerového stání

24. 6. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 2. 7. 2020 do 12 hodin  – emailem na adresu barbora.malikova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Zastřešení dětského hřiště - volnočasový areál Pacov

12. 6. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 30.6.2020 do 18,00 hodin – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo emailem (ivana.ondrackova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Hydrogeologický průzkum pro město Říčany

4. 6. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 12.6.2020 do 9:00 hodin  – emailem na adresu lukas.vana@ricany.cz

pokračování


Poptávka: 123m oplocení pozemku křižovatky ul.Politických vězňů a cesty Svobody v Říčanech

29. 5. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 8.6.2020 do 16,00 hodin – e-mailem (milos.skopan@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Oprava povrchu komunikace Jažlůvská

25. 5. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 3.6.2020 do 12:00 hodin  – emailem na adresu lukas.vana@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Dodání a instalace dopravního zařízení – odrazového zrcadla v ul. Zděbradská, k.ú. Jažlovice

21. 5. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 29.5.2020 do 7.00 hodin – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (dominika.dauthova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka Hydrogeologický průzkum pro město Říčany

18. 5. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 31. 5. 2020 do 12:00 hodin  – emailem na adresu lukas.vana@ricany.cz

pokračování


Poptávka na projektovou dokumentaci včetně inženýrské činnosti na Odbahnění a rekonstrukce rybníků Jažlovice

11. 5. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 21.5.2020 do 10,00 hodin – poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany), osobně, nebo e-mailem (stepanka.sritrova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Montáž a propojení časově spínaného vodního mlžítka na Masarykově náměstí, Říčany

7. 5. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do  15.5.2020 do 7.00 hodin – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (michal.svoboda@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Zpracování PD na Výsadbu stromů v Říčanech

7. 5. 2020

Lhůta pro podávání  nabídek a způsob podání: do 14.5.2020 do 9:00 hodin – e-mailem na adresu petra.nigrinova@ricany.cz  

pokračování


Poptávka: Seč ploch na lokalitách – Sad Ořechovka, Plochy za hřbitovem K Solné stezce a k ul. U Višní, ul. Kamenická, Vrty Pacov – část při ul. Na Bahnivce, Alej Říčaňáků

4. 5. 2020

Lhůta pro podávání  nabídek a způsob podání: do 11. 5. 2020 do 8:00 hodin – e-mailem na adresu petra.nigrinova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Instalace svislého dopravního značení a dopravního zařízení v ul. Olivova, Školní, Leopolda Peka, U Olivovny, Říčany

29. 4. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do  7.5.2020 do 7.00 hodin – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (dominika.dauthova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Řezy stromů na lokalitách nám. Československé armády, Potoční, Nádražní, Cesta Svobody, Ke Koupališti

29. 4. 2020

Lhůta pro podávání  nabídek a způsob podání: do 7.5.2020 do 8:00 hodin – e-mailem na adresu petra.nigrinova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Požadavky na odstranění závad z pravidelné revize elektro č. R7/8/2019 ve sklepě Husovy knihovny Říčany

29. 4. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 18. 5. 2020, elektronicky - milos.skopan@ricany.cz Kontakt pro domluvu prohlídky místa plnění: 601 574 040 Termín plnění: do konce června 2020

pokračování


Poptávka: Nákup lůžkovin a dalšího textilu pro MŠ Kuřátko, Říčany

22. 4. 2020

Lhůta a místo pro podání nabídek: 4. 5. 2020 do 9:00 hod V listinné podobě osobně/poštou na podatelnu Městského úřadu v Říčanech, Masarykovo nám. 53/40, 251 01, Říčany, elektronicky emailem na adresu: kamila.havelkova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Posouzení provozní bezpečnosti stromů v Pohodovém údolí a návrh pěstebních opatření

2. 4. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání:  do 9. 4. 2020 do 13:00 hodin – e-mailem na adresu petra.nigrinova@ricany.cz

pokračování


Poptávka Hydrogeologického průzkumu

23. 3. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 31.3. 2020 do 12:00 hodin  – emailem na adresu lukas.vana@ricany.cz

pokračování


Poptávka prohlídky mostů a propustků ve správě města Říčany dle ČSN 73 6221

23. 3. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 31.3. 2020 do 12:00 hodin  – emailem na adresu lukas.vana@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Technický dozor stavebníka a KBOZP na akci Úprava dopravního hřiště, ul. Jizerská, Říčany

11. 3. 2020

Lhůta a místo pro podání nabídek: 20.3. 2019 do 9 hodin mailem (monika.buresova@ricany.cz) nebo osobně (Masarykovo náměstí 53/40, 251 01, Říčany)

pokračování


Poptávka: Technický dozor investora a KBOZP na akci Parkoviště u sportoviště 3. ZŠ u Říčanského lesa

4. 3. 2020

Lhůta a místo pro podání nabídek: 12.3. 2019 do 9 hodin mailem (stepanka.sritrova@ricany.cz) nebo osobně (Masarykovo náměstí 53/40, 251 01, Říčany)

pokračování


Poptávka: Oprava mostního zábradlí na komunikaci Zámecká, k. ú. Voděrádky

4. 3. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 13.3.2020 do 7.00 hodin – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (dominika.dauthova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka na pokosení luk

4. 3. 2020

Lhůta pro podávání  nabídek a způsob podání: do 11. 3. 2020 do 15:00 hodin – e-mailem na adresu petra.nigrinova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Nákup kamer FHD

20. 2. 2020

Lhůta pro podání nabídek: do 05.03.2020 11:00 Nabídky se podávají přes systém Tendermarket.

pokračování


Poptávka - Autobusová doprava do Borkenu (SRN) a zpět ve dnech 14.- 17. 5. 2020

18. 2. 2020

Poptáváme autobusovou dopravu do Borkenu (SRN) a zpět ve dnech 14.- 17. 5. 2020

pokračování


Poptávka: Projektu obnovy odvodnění ulic na Strašíně – U Ládek, Na Hájích, V Březině

17. 2. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 28. 2. 2020. do 8:00 – emailem (lukas.vana@ricany.cz)

pokračování


Poptávka na projektovou dokumentaci vodovodní řad Otavská

7. 2. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 19.2.2020 do 10,00 hodin – poštou, osobně (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany), nebo e-mailem (stepanka.sritrova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Projekt DIO pro plánovanou akci města Říčany Městské slavnosti, ul. Masarykovo nám. a ul. Rooseveltova, Říčany

21. 1. 2020

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do  30.1.2020 do 12.00 hodin – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (dominika.dauthova@ricany.cz)

pokračování


Poptáváme zpracování pasportu budov nemocnice v Říčanech

9. 12. 2019

a) zaměření obvodových konstrukci jednotlivých objektů vč. otvorů (okna, dveře) a konstrukci střech, b) zaměření vnitřních nosných a nenosných konstrukci-dispoziční členění c) posouzení stavu konstrukcí, d) zaměření rozvodů ZTI, otopného systému, e) posouzení technického stavu rozvodů ZTI, vytápění, vč. stavu rozvodů elektřiny. Cenové nabídky zasílejte emailem do 20. 12. 2019 Předpokládaná lhůta pro zpracování pasportu budov je 3 měsíce.

pokračování


POPTÁVKA Okružní křižovatka Mozartova

27. 11. 2019

Předmětem poptávky je kompletní realizace dopravního opatření „Okružní křižovatka, Mozartova“, Říčany - Radošovice. Jedná se o instalaci svislého dopravního značení (reflex) a příp. deinstalaci SDZ, realizaci vodorovného dopravního značení (plast nikoliv barva) a instalace dopravních zařízení dle přiložené projektové dokumentace. Součástí poptávky je též přesun označníku zastávky bus. Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 6. 12. 2019 do 7.00 hodin – osobně, poštou nebo e-mailem

pokračování


Poptávka: Výměna 8 ks dřevěných oken do pokojů v nemocnici Říčany – lůžkové odd. za plastová

13. 11. 2019

Podání nabídky: na e-mail milos.skopan@ricany.cz ukončení odevzdání nabídek: 24. 11. 2019

pokračování


Poptávka: TDI a KBOZP na akci CHODNÍK PRO PĚŠÍ V TRASE ZRUŠENÉ VLEČKY - II. ETAPA

5. 11. 2019

Lhůta a místo pro podání nabídek: 13.11. 2019 do 9 hodin mailem (stepanka.sritrova@ricany.cz) nebo osobně (Masarykovo náměstí 53/40, 251 01, Říčany)

pokračování


Poptávka: Dodávka zahradního traktoru

14. 10. 2019

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 25. 10. 2019 do 11:00 hodin  – emailem na adresu:  lukas.vana@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Údržbové nátěry venkovních prvků a výměna oken za euro okna ve dvoře budovy Masarykovo nám. 53

10. 10. 2019

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 21.10.2019  – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo emailem (milos.skopan@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Údržbové nátěry venkovních prvků dveří a oken budovy Masarykovo nám. 83

10. 10. 2019

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 21.10.2019  – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo emailem (milos.skopan@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Revize, kontroly a zkoušky plynových a tlakových zařízení, odborné prohlídky kotelen

3. 10. 2019

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 10.10.2019  – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo emailem (vaclav.hornik@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Zajištění autobusové dopravy na školní bruslení

30. 9. 2019

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 14. 10. 2019 do 10:30 hodin – emailem (petr.dusek@ricany.cz), poštou, osobně (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany)

pokračování


Poptávka: Kompletní realizace dopravního značení v lokalitě Na Obci, Říčany u Prahy

24. 9. 2019

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 3.10.2019 do 7.00 hodin – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (dominika.dauthova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: TDI a BOZP pro akci Sanace stoky A v úseku od Cesty Svobody k ulici Politických vězňů

16. 9. 2019

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 30.9.2019 včetně – osobně na podatelnu MěÚ Říčany, Masarykovo nám. č. 53, poštou nebo emailem (lukas.vana@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Zemní práce v ulici Na Hradě

16. 9. 2019

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 9. 2019 do 7:00 hodin Způsob podání: emailem – petr.frank@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Nákup propagačních předmětů, Říčany

12. 9. 2019

Lhůta a místo pro podání nabídek:  20. 9. 2019 2019 do 9:00 hodin listinou formou - podatelna Městského úřadu v Říčanech, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany nebo emailem na kamila.havelkova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Výroba a instalace prodejního pultu

3. 9. 2019

  Lhůta pro podávání nabídek: 11. 9. 2019 do 8:00 hodin Způsob podání: emailem – petr.frank@ricany.cz

pokračování


POPTÁVKA: Oprava venkovního betonového schodiště Říčany

26. 8. 2019

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 9.9.2019 do 12:00 hodin – emailem na adresu: lukas.vana@ricany.cz

pokračování


POPTÁVKA: Likvidace inertního materiálu

26. 8. 2019

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 10.9.2019 do 12:00 hodin – emailem na adresu: lukas.vana@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Realizace dopravního opatření pro zvýšení bezpečnosti a zklidnění provozu v ul. V Roklích, Kuří u Říčan

8. 8. 2019

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do  19.8.2019 do 7.00 hodin – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (dominika.dauthova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Technický dozor investora a KBOZP na akci Opravy chodníků Domažlická a Lipanská, Říčany

31. 7. 2019

Lhůta a místo pro podání nabídek: 8. 8. 2019 do 7 hodin e-mailem (lukas.vana@ricany.cz) nebo osobně (Masarykovo náměstí 53/40, 251 01, Říčany)

pokračování


Poptávka: Technický dozor investora a KBOZP na akci Opravy komunikací Štěchovická a Tenisová penetračním makadamem

31. 7. 2019

Lhůta a místo pro podání nabídek: 8. 8. 2019 do 7 hodin e-mailem (lukas.vana@ricany.cz) nebo osobně (Masarykovo náměstí 53/40, 251 01, Říčany)

pokračování


Poptávka na zhotovitele vodorovného dopravního značení

23. 7. 2019

Realizace vodorovného dopravního značení v Říčanech u Prahy v rámci plánované akce „Bezpečně do škol“. Předmětem poptávky je obnova + realizace jednoho nově stanoveného vodorovného dopravního značení. Seznam ulic včetně vymezení dopravního značení a způsobu provedení (barva/plast) je v příloze této poptávky. Rovněž v příloze přikládáme fotodokumentaci jednotlivého dopravního značení. Záruka na barvu 12 měsíců, záruka na plast 36 měsíců. Realizace do 25.8.2019.

pokračování


Poptávka: Prodloužení antivirového programu AVG o 2 roky

15. 7. 2019

Lhůta pro podání nabídek: do 25.7.2019 10:00

pokračování


Poptávka: Projekt obnovy odvodnění ulic na Strašíně – U Ládek, Na Hájích, V Březině

2. 7. 2019

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 18.7.2019 vč. – emailem (jarmila.suchankova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: TDI a KBOZP na akci Rekonstrukce kotelny a části rozvodů vody Komenského nám. čp. 1619, Říčany

21. 6. 2019

Lhůta a místo pro podání nabídek:  1. 7. 2019 do 15 hodin mailem (monika.buresova@ricany.cz) nebo osobně (Masarykovo náměstí 53/40, 251 01, Říčany)

pokračování


Poptávka: Roční servis plynových zařízení města Říčany

19. 6. 2019

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 27.6.2019  – osobně, poštou nebo emailem (vaclav.hornik@ricany.cz)

pokračování


Poptávávka: Cca 70 m oplocení pozemku 710/9 v Říčanech

17. 6. 2019

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 26.6.2019 do 17,00 hodin – e-mailem (karla.egidova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Dodávka a provedení polepů vozidel technických služeb

17. 6. 2019

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 28. 6. 2019 do 10:00 hodin – emailem na adresu:  lukas.vana@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Seče s nasušením sena a mulčovací seče na různých plochách v Říčanech

14. 6. 2019

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 20.6.2019 vč. – emailem (eva.sebkova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka na služby - architektonické práce

12. 6. 2019

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 23. 6. 2019 do 24:00 hodin – emailem na adresu: daniel.pesta@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Dodávka VOK AVIA 6 m3 pro město Říčany

10. 6. 2019

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 20.6. 2019 do 12:00 hodin  – emailem na adresu:  lukas.vana@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Technický dozor investora a KBOZP na akci Oprava chodníku a vozovky ulice Řipská, Říčany

29. 5. 2019

Lhůta a místo pro podání nabídek: 7. 6. 2019 do 9 hodin e-mailem (lukas.vana@ricany.cz) nebo osobně (Masarykovo náměstí 53/40, 251 01, Říčany)

pokračování


Poptávka: Dodávka zálivkových vaků pro stromy

28. 5. 2019

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 4.6.2019 vč. – emailem (eva.sebkova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Seče s nasušením sena a mulčovací seče na různých plochách v Říčanech

22. 5. 2019

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 30.5.2019 vč. – emailem (eva.sebkova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Oprava venkovních schodů korkovým nástřikem u MŠ Čtyřlístek, Domažlická 1656, Říčany

21. 5. 2019

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 31.5.2019 do 10,00 hodin – poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany), e-mailem (karla.egidova@ricany.cz), osobně

pokračování


Poptávka: Technický dozor investora a KBOZP na akci Oprava chodníku a vozovky ulice Bezručova, Říčany

20. 5. 2019

Lhůta a místo pro podání nabídek: 31.5. 2019 do 9 hodin e-mailem (lukas.vana@ricany.cz) nebo osobně (Masarykovo náměstí 53/40, 251 01, Říčany)

pokračování


Poptávka: Technický dozor investora a KBOZP na akci Chodníky Říčanská – II.etapa – úsek 1 (Pacov) a úsek 4 (Za Větrníkem)

16. 5. 2019

Lhůta a místo pro podání nabídek: 24.5. 2019 do 9 hodin mailem (stepanka.sritrova@ricany.cz) nebo osobně (Masarykovo náměstí 53/40, 251 01, Říčany)

pokračování


Poptávka: Zapůjčení, instalace a deinstalace přechodného dopravního značení k plánované akci města Říčany Skluzavka Slide Czech Říčany, ul. Rooseveltova, Říčany

15. 5. 2019

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do  24.5.2019 do 7.00 hodin – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (dominika.dauthova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Výsadba 10 kusů dřevin podél ulice Černokostelecká, Říčany

6. 5. 2019

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 15.5.2019 vč. – poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo emailem (eva.sebkova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Rekonstrukce povrchu chodníku, Bezručova

3. 5. 2019

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 17.5.2019 do 12:00 hodin – emailem na adresu:  lukas.vana@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Likvidace černé skládky

25. 4. 2019

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 10.5.2019 do 12:00 hodin – emailem na adresu: lukas.vana@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Kompletní realizace dopravního značení v ul. Dvořákova, Říčany u Prahy

25. 4. 2019

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 3. 5. 2019 do 7.00 hodin – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (dominika.dauthova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Realizace vodorovného dopravního značení v ul. Rýdlova, Štefánikova, Smiřických, Olivova, Říčany u Prahy

25. 4. 2019

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do  3. 5. 2019 do 7.00 hodin – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (dominika.dauthova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Výměna oken ve dvorním traktu v čp. 13, 251 01 Říčany

24. 4. 2019

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 6. 5. 2019 do 13,00 hodin – e-mailem (karla.egidova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Cca 37 m oplocení pozemku 710/9 v Říčanech

16. 4. 2019

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 30.4.2019 do 15,00 hodin – poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany), nebo e-mailem (karla.egidova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Výsadba záhonů trvalek ul. Politických Vězňů

15. 4. 2019

Poptáváme výsadbu záhonů trvalek v pásech mezi komunikací a chodníkem podél jižní strany ulice Politických vězňů dle přiložené situace a výkazu výměr - nově zakládané - výměra záhonů cca 200 m2, šířka pásu cca 0,7 m.

pokračování


Poptávka: výměna dřevěných basketbalových desek ve Sportovní hale Škroupova čp. 2026, 251 01 Říčany

12. 4. 2019

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 24.4.2019 do 15,00 hodin – poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany), nebo e-mailem (karla.egidova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Dodávka polypropylenových nápojových kelímků s klipem a potiskem k opakovanému použití o obsahu 0,4 l

10. 4. 2019

Lhůta a místo pro podání nabídek: 18.4.2019 2019 do 9:00 hodin podatelna Městského úřadu v Říčanech, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

pokračování


Poptávka: Nákup 3 venkovních kamer

10. 4. 2019

Lhůta pro podání nabídek: do 24.4.2019 10:00

pokračování


Poptávka: Likvidace původní a zhotovení nové dopadové plochy na dětském hřišti Fialka

4. 4. 2019

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 11.4.2019 vč. – poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo emailem (eva.sebkova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Technický dozor investora a KBOZP na akci Chodníky Táborská – Kyjevská a oprava chodníku v ulici Zborovská

29. 3. 2019

Lhůta a místo pro podání nabídek: 5.4. 2019 do 9 hodin mailem (stepanka.sritrova@ricany.cz) nebo osobně (Masarykovo náměstí 53/40, 251 01, Říčany)

pokračování


Poptávka: Výměna vodovodního potrubí ve sklepě nemocnice v čp. 315, 251 01 Říčany

26. 3. 2019

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 19.4.2019 do 10,00 hodin – poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany), nebo e-mailem (karla.egidova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Nákup tonerů pro příspěvkové organizace

21. 3. 2019

Lhůta pro podání nabídek: do 1.4.2018 10:00

pokračování


Poptávka: výměna vodovodního potrubí ve sklepě nemocnice v čp. 315, 251 01 Říčany

13. 3. 2019

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání:: do 22.3.2019 do 10,00 hodin – poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany), nebo e-mailem (karla.egidova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Nákup židlí pro Městský úřad v Říčanech - hudební sál

27. 2. 2019

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 6.3.2019 do 15,00 hodin –e-mailem (stepanka.sritrova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Nákup SSD disků pro PO

8. 2. 2019

Lhůta pro podání nabídek: do 15.2.2019 9:00

pokračování


Poptávka: Kancelářský nábytek pro MěÚ Říčany

5. 2. 2019

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 13.2.2019  –osobně na podatelnu, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo emailem (vaclava.bohacova@ricany.cz)

pokračování


POPTÁVKA: VÝROBA A MONTÁŽ NÁPISU Z PLECHU

1. 2. 2019

NABÍDKY POSÍLEJTE EMAILEM DO 15.2.2019 NA ADRESU: alice.stepankova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Výmalba 2 bytů v čp. 35, 251 01 Říčany

23. 1. 2019

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 31.1.2019 do 10,00 hodin – e-mailem (karla.egidova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Výměna oken, Olivova čp. 1800, 251 01 Říčany

22. 1. 2019

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 31.1.2019 do 10,00 hodin – e-mailem (karla.egidova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Zpracování změny č. 4 územního plánu Říčan a úplného znění ÚP Říčan po změně č. 4

22. 1. 2019

 Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 3. 2. 2019 – emailem (daniel.pesta@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Kácení zeleně na pozemku parc.č. 1749/94 a parc.č. 1749/95, k.ú. Říčany u Prahy

21. 1. 2019

 Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 29. 1. 2019 – poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo emailem (stepanka.tajovska@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Výroba a dodávka plakátů pro CLV a venkovních navigací

6. 12. 2018

Lhůta a místo pro podání nabídek: 17. 12. 2018 do 9:00 hodin e-mailem: sarka.stoszkova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Vybavení JSDH Říčany – 6 ks pneu pro has. vozidlo Tatra T815, přezutí, vyvážení, ekologická recyklace použitých pneu

3. 12. 2018

Lhůta a místo pro podání nabídek: 11. 12. 2018 do 9:00 hodin e-mailem: jiri.skocdopole@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Dodání motorového vysavače na uliční smetky

26. 11. 2018

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 5.12. 2018 do 12:00 hodin  – emailem na adresu: lukas.vana@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Oprava venkovní fasády (západní strana) Masarykovo nám. čp. 83, Říčany

12. 11. 2018

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 20.11.2018 do 15,00 hodin –e-mailem (karla.egidova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: PD – Stezka pro pěší Pacov

2. 11. 2018

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 12.11.2018 – osobně nebo emailem (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany, alice.stepankova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Dodávka a instalace herních prvků - kolotoč a pružinové houpadlo – do Říčan

26. 10. 2018

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 2.11.2018 – emailem (eva.sebkova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Revize, kontroly a zkoušky plynových a tlakových zařízení, odborné prohlídky kotelen

23. 10. 2018

 Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 1.11.2018  – osobně, poštou nebo emailem

pokračování


Poptávka: Projektová dokumentace pro provádění stavby na opravu levého chodníku (chodník levý, úsek Široká – V Chobotě) ze zámkové dlažby v ulici Řipská a vozovky v ulici Řipská (úsek Blanická – V Chobotě) povrch ACO v Říčanech

11. 10. 2018

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 19.10.2018 do 12.00 hodin – emailem na adresu michal.svoboda@ricany.cz

pokračování


Poptávka: výměna nefunkčního výměníku vzduchu motorkompresoru MTZ80 na klimatizaci Carrier Komenského nám. čp. 1619, Říčany

4. 10. 2018

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 12.10.2018 do 11,00 hodin –e-mailem (karla.egidova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Měřící technika na měření úrovně hladiny OV v šachtě sběrače D, ul. K Podjezdu - včetně instalace, kalibrace a stanovení měrné křivky průtoku

1. 10. 2018

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 14.10.2018 včetně – osobně na podatelnu MěÚ Říčany, Masarykovo nám. č. 53, poštou nebo emailem zaslaným kontaktní osobě (jiri.sedlacek@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Nátěr podhledových říms domu Masarykovo nám. čp. 66, Říčany

27. 9. 2018

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 5.10.2018 do 11,00 hodin – emailem (karla.egidova@ricany.cz)  

pokračování


Poptávka: Sedací nábytek – obřadní síň MěÚ v Říčanech

26. 9. 2018

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 8.10.2018 do 12 hodin – emailem (marketa.javurkova@ricany.cz), poštou, osobně (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany)

pokračování


Poptávka: Dodání pracovního stroje

26. 9. 2018

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 11.10. 2018 do 12:00 hodin  – emailem na adresu: lukas.vana@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Zajištění autobusové dopravy na školní bruslení

21. 9. 2018

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 15. 10. 2018 do 17:30 hodin – emailem (petr.dusek@ricany.cz), poštou, osobně (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany)

pokračování


Poptávka: Vydláždění vjezdu do dvora Masarykovo nám. čp. 53, Říčany

12. 9. 2018

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 27.9.2018 do 11,00 hodin – e-mailem (karla.egidova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Oprava věžních hodin Masarykovo nám. čp. 83, Říčany

11. 9. 2018

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 19.9.2018 do 10,00 hodin – e-mailem (karla.egidova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Vydláždění vjezdu do dvora Masarykovo nám. čp. 53, Říčany

29. 8. 2018

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 10.9.2018 do 11,00 hodin – osobně na podatelnu v čp. 53, nebo poštou (Masarykovo nám. 53, Říčany, 251 01) Nabídky budou podány v řádně uzavřené neprůhledné obálce označené nápisem „Veřejná zakázka malého rozsahu – Vydláždění vjezdu do dvora...

pokračování


Poptávka: Vybavení šaten

24. 8. 2018

 Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 31.8.2018 do 12 hodin– osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo emailem stepanka.sritrova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Plůtek kolem dětského hřiště na Větrníku – ulice Leknínová, Říčany

24. 8. 2018

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 5.9.2018– poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo emailem (eva.sebkova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Vybavení šaten (2)

24. 8. 2018

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 31.8.2018 do 12 hodin– osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo emailem (stepanka.sritrova@ricany.cz)

pokračování


POPTÁVKA NA SLUŽBY – Oprava chodníku

15. 8. 2018

Oprava chodníku zámkovou dlažbou ulice Cesta Svobody – U Nádraží v Říčanech. Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 22. 8. 2018 do 18 h.

pokračování


Poptávka: Vybudování obslužné šachtice vrtu a instalace čerpací techniky

10. 8. 2018

Cenovou nabídku zašlete do 20.8.2018 na emailovou adresu: alice.stepankova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Dodávka autobusových označníků

1. 8. 2018

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 8.8. 2018 do 12:00 hodin  – emailem na adresu lukas.vana@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Nátěr plechové části střechy MŠ Srdíčko Edvarda Beneše čp. 204, Říčany

31. 7. 2018

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 10.8.2018 do 11,00 hodin – osobně na podatelnu v čp. 53, nebo poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) Nabídky budou podány v řádně uzavřené neprůhledné obálce označené nápisem „Veřejná zakázka malého rozsahu – Nátěr plechové části...

pokračování


Poptávka: Likvidace původní a zhotovení nové dopadové plochy na dětském hřišti Fialka

26. 7. 2018

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 2.8.2018 vč. – poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo emailem (eva.sebkova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Dodávka autobusových označníků

11. 7. 2018

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 30.7. 2018 do 12:00 hodin  – emailem na adresu:  lukas.vana@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Projektová dokumentace stavebních úprav bývalé kotelny pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů (SDH) v objektu MěÚ Říčany, Březinova č.p. 1650, 251 01 Říčany

2. 7. 2018

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 23.7.2018 do 18,00 hodin – osobně na podatelnu  Masarykovo nám. 53, Říčany nebo poštou Nabídky budou podány v řádně uzavřené neprůhledné obálce označené nápisem Veřejná zakázka malého rozsahu – Projektová dokumentace stavebních úprav...

pokračování


POPTÁVÁME zpracování 3 územních studií ve městě Říčany

25. 6. 2018

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 4. 7. 2018 na emailovou adresu daniel.pesta@ricany.cz Přílohy: viz přiložené přílohy

pokračování


Poptávka: Dodávka a instalace 5 ks dopravních zrcadel, Říčany u Prahy

22. 6. 2018

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 29.6.2018 do 11.00 hodin – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (michal.svoboda@ricany.cz)

pokračování


POPTÁVÁME: zadání studie MŠ Srdíčko

21. 6. 2018

zadání studie proveditelnosti k navýšení kapacity a posouzení technického stavu objektu

pokračování


Poptávka: Roční servis plynových zařízení města Říčany

4. 6. 2018

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 12.6.2018  – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo emailem (vaclav.hornik@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Nákup kamer

22. 5. 2018

Lhůta pro podání nabídek: do 30.05.2018 11:00 Nabídky se podávají přes systém Tendermarket. Odkaz na zadávací dokumentaci: https://www.tendermarket.cz/common/zakazka/zakazkaList.seam?idZakazka=T004/18V/00008451  

pokračování


Poptávka: Plovoucí molo

21. 5. 2018

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 30.5.2018 na emailovou adresu alice.stepankova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Přístroj na likvidaci plevele pomocí infračerveného záření v kombinaci s horkým vzduchem

11. 5. 2018

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 18.5.2018 vč. – emailem (eva.sebkova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Likvidace bioodpadu z údržby zeleně ve městě Říčany

9. 5. 2018

 Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 16.5.2018 vč. – emailem (eva.sebkova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Koordinátor BOZP na akci Vodovod Říčany - přiváděcí a rozvodné řady včetně veřejných částí přípojek

2. 5. 2018

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 10. 5. 2018 - osobně, poštou (Masarykovo nám. 53, Říčany) nebo e-mailem (monika.buresova@ricany.cz) Vyhodnocení nabídek v příloze

pokračování


POPTÁVKA Dodavatele – ODVOZ A LIKVIDACE ZEMINY A STAVEBNÍHO ODPADU

25. 4. 2018

POPTÁVKA Dodavatele – ODVOZ A LIKVIDACE ZEMINY A STAVEBNÍHO ODPADU Název poptávky: ODVOZ A LIKVIDACE ZEMINY A STAVEBNÍHO ODPADU  ZADAVATEL Název zadavatele: Město...

pokračování


POPTÁVKA – OPRAVA STŘECHY MŠ

24. 4. 2018

Poptáváme opravu stávající střechy s asf. lepenkou – cca 200 m2, která je ve velmi špatném technickém stavu (lepenka je popraskaná zvlněná viz foto).

pokračování


Poptávka: Dodávka 6 závěsných sestav pro výsadbu květin na sloupy VO

17. 4. 2018

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 23.4.2018 vč. – e-mailem na eva.sebkova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Dodávka a provedení celoplošných polepů 4 zastávek

16. 4. 2018

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 24. 4. 2018 do 12:00 hodin – emailem na adresu:  lukas.vana@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na opravu chodníků a vozovky v ulici Bezručova

16. 4. 2018

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 24.4.2018 do 12.00 hodin – emailem na adresu : michal.svoboda@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Poslední míle - spoj

4. 4. 2018

Lhůta pro podání nabídek: do 16.04.2018 12:00 Nabídky se podávají přes systém Tendermarket. Odkaz na zadávací dokumentaci: https://www.tendermarket.cz/common/zakazka/zakazkaList.seam?idZakazka=T004/18V/00005834

pokračování


Poptávka: Nákup tonerů pro příspěvkové organizace

6. 3. 2018

Lhůta pro podání nabídek: do 19.03.2018 12:00 Nabídky se podávají přes systém Tendermarket. Odkaz na zadávací dokumentaci: https://www.tendermarket.cz/common/zakazka/zakazkaList.seam?idZakazka=T004/18V/00003524

pokračování


Provedení odborných řezů na exemplářích Crataegus laevigata v ul. Nerudova

15. 2. 2018

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 22.2.2018 vč. – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53, Říčany) nebo emailem (eva.sebkova@ricany.cz)

pokračování


Částečná rekonstrukce bytu č. 3, Masarykovo nám. čp.13, 251 01 Říčany

23. 1. 2018

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 2.2.2018 do 18,00 hodin – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo emailem (karla.egidova@ricany.cz)

pokračování


Zesílení dřevěných stropnic ocelovými podélnými pásy

5. 1. 2018

Poptáváme provedení zesílení dřevěných stropnic ocelovými podélnými pásy.

pokračování


5 ks výstavních stojanů

8. 12. 2017

Způsob zaslání cenové nabídky: pouze emailem na adresu alice.stepankova@ricany.cz Termín podání nabídky: do 19.12.2017 

pokračování


Poptávka: Pořízení 2 kusů rychlého mobilního skeneru a 1 kusu laminátoru

1. 11. 2017

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 20. 11. 2017 do 12 hodin – e-mailem na adresu petr.krejca@ricany.cz

pokračování


Dodávka laviček pro město Říčany

1. 11. 2017

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání:  10. 11. 2017 do 12:00 hodin  – emailem na adresu:  lukas.vana@ricany.cz

pokračování


Zajištění autobusové dopravy na školní bruslení

10. 10. 2017

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 19. 10. 2017 do 12 hodin – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo emailem (petr.dusek@ricany.cz)

pokračování


Úprava žlabů topnými kabely, Komenského nám. čp. 1910A, B, 251 01 Říčany

9. 10. 2017

 Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 18.10.2017 do 18,00 hodin – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo emailem (karla.egidova@ricany.cz)

pokračování


Projektová dokumentace stavebních úprav bývalé kotelny na spisovnu v objektu MěÚ Říčany, Březinova č.p.1650

9. 10. 2017

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 18.10.2017 do 18,00 hodin – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo emailem (karla.egidova@ricany.cz)

pokračování


POPTÁVKA NA SLUŽBY – realizace vodorovného dopravní značení + dodání svislého dopravního značení

19. 9. 2017

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 27. 9. 2017 do 12:00 hodin  – emailem na adresu marketa.vrtiskova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Výsadba 30 ks ovocných dřevin v ulici Olivova v Říčanech včetně 3leté následné péče

5. 9. 2017

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 13.9.2017 vč. – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (eva.sebkova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Dodávka herního prvku „hnízdo“ na DH Olivova

14. 8. 2017

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 21.8.2017– e-mailem (eva.sebkova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: TDI A BOZP – REKONSTRUKCE HRÁZE, OBJEKTŮ A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA SRNČÍ

8. 8. 2017

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 15.8.2017 – osobně (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (stepanka.sritrova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Výroba a montáž plotu Rugby hřiště Říčany

8. 8. 2017

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 16.8.2017– osobně (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (stepanka.sritrova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: oplocení hřiště Strašín, na parc.č. 547/1, v k. ú. Strašín u Říčan

31. 7. 2017

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 8.8.2017 do 18,00 hodin – osobně, poštou nebo e-mailem (karla.egidova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Zpracování návrhu změny č. 3 ÚP Říčan

26. 7. 2017

Poptáváme zpracování změny č.3 ÚP Říčan, termín podání nabídek je do 2.8.2017, 24h. Forma podání nabídky: emailem (na adresu daniel.pesta@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Oplocení hřiště Strašín, na parc. č. 547/1, v katastrálním území Strašín u Říčan

13. 7. 2017

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 28.7.2017 do 18,00 hodin – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (karla.egidova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: TDI a BOZP – Odbahnění Jurečku a vytvoření biotopů

3. 7. 2017

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 11.7.2017 do 11 hodin  – osobně (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (stepanka.sritrova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Roční servis plynových zařízení města Říčany

22. 6. 2017

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 1. 7.2017  – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (vaclav.hornik@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Revize, kontroly a zkoušky plynových a tlakových zařízení, odborné prohlídky kotelen

22. 6. 2017

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 1. 7. 2017  – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (vaclav.hornik@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Vystěhování a zpětné nastěhování knihovny

1. 6. 2017

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 9.6. 2017 vč. – e-mailem (stepanka.sritrova@ricany.cz)

pokračování


Pooptávka: Mlýnský rybník – chytací místa pro invalidní rybáře

17. 5. 2017

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 26.5.2017 vč. – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem jiri.sedlacek@ricany.cz

pokračování


POPTÁVKA NA SLUŽBY – TDI a BOZP – Půdní vestavba č. p. 83

15. 5. 2017

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání:         23.5.2017 – osobně nebo emailem Kontaktní osoba zadavatele:     Ing. Štěpánka Šritrová, tel. 323 618 173 / 724 539 045, e-mail:...

pokračování


Dodávka hasičských zásahových hadic pro jednotku SDH Říčany

11. 5. 2017

Název: Dodávka hasičských zásahových hadic pro jednotku SDH Říčany Podklady: viz příloha Lhůta pro podání nabídek: 31.5.2017 Způsob podání nabídky: osobně, poštou (Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem: jiri.skocdopole@ricany.cz Ostatní: Poptávka byla...

pokračování


Dodávka a instalace herních prvků na DH do Říčan

19. 4. 2017

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 5.5.2017– osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (eva.sebkova@ricany.cz)

pokračování


Projektová dokumentace na rekonstrukci hřbitovní zdi, K Solné stezce čp. 72

3. 4. 2017

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 11.4.2017 do 24,00hodin – e-mailem (karla.egidova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Oprava sociálního zařízení mužů v rekreačním objektu Kořenov

30. 3. 2017

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 8.4.2017 do 24,00 hodin – e-mailem (karla.egidova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: TDI a BOZP na Inženýrské sítě Na Hradě a U Hradu včetně komunikace

20. 3. 2017

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 29.3.2017 – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (monika.buresova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Archeologický dohled na akci Inženýrské sítě Na Hradě, U Hradu včetně rekonstrukce komunikace

20. 3. 2017

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 27. 3. 2017 do 15hod. – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e mailem (monika.buresova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Projektová dokumentace na rekonstrukci hřbitovní zdi, K Solné stezce čp. 72, Říčany 251 01

16. 3. 2017

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 24.3.2017 do 11,00hodin – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (karla.egidova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Technický dozor investora a koordinátor BOZP na investiční akci „Oprava chodníků v k.ú. Říčany“

3. 3. 2017

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 10.3.2017 do 11.00 hod. emailem Kontaktní osoba zadavatele: Michal Svoboda tel. 323 618 123, e-mail: michal.svoboda@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Nákup tonerů pro příspěvkové organizace

16. 1. 2017

Lhůta pro podání nabídek: do 26.01.2017 10:00 Nabídky se podávají přes systém Tendermarket. Odkaz na zadávací dokumentaci: https://www.tendermarket.cz/common/zakazka/zakazkaList.seam?idZakazka=T004/17V/00001183

pokračování


Poptávka: ÚPRAVA VODY REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ LUTOVÁ

13. 1. 2017

Vaši cenovou nabídku vč. technického popisu navrhovaných opatření v obou variantách (nezávadná voda, pitná voda) nám zašlete na emailovou adresu : alice.stepankova@ricany.cz v termínu do 26.1.2017.

pokračování


POPTÁVÁME výměnu pohonu vstupních aut. dveří

11. 1. 2017

Poptávkové řízení na výměnu pohonu vstupních aut. dveří – prodejna Květ, Komenského nám. čp. 1619, 251 01 Říčany

pokračování


POPTÁVÁME výměnu pohonu vstupních aut. dveří

20. 12. 2016

Poptávkové řízení na výměnu pohonu vstupních aut. dveří – prodejna Květ, Komenského nám. čp. 1619, 251 01 Říčany

pokračování


POPTÁVÁME TDI a koordinátora BOZP

19. 12. 2016

Technický dozor investora a koordinátor BOZP na investiční akci „Rekonstrukce a dostavba chodníků podél komunikace II/101“

pokračování


POPTÁVKA NA SLUŽBY – PROJEKČNÍ PRÁCE

28. 11. 2016

Předmětem poptávky je vyhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro tlakový řad kanalizace v délce 96m včetně 4 ks domovních přípojek dle přiloženého schématu. Součástí díla je rovněž zajištění kompletní inženýrské činnosti za účelem podání žádostí o ÚR a SP.

pokračování


POPTÁVÁME: Výroba bezpečnostního přístřešku pro kočárky

28. 11. 2016

Rozsah zakázky: Výroba bezpečnostního přístřešku pro kočárky –ochrana osob v blízkosti hřišť pro míčové hry, proti shora padajícím míčům. Ostatní viz. příloha. Přesný předmět poptávky je specifikován v přiložené technické zprávě

pokračování


Úprava povrchu parkoviště Komenského nám., Říčany

10. 10. 2016

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 17.10.2016 včetně – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (dusan.suchy@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Vánoční výzdoba 12 ks dekorů s příslušenstvím

19. 8. 2016

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 29. 8. 2015  – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo emailem (vaclav.horník@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Kamerový systém v areálu sběrného dvora

5. 8. 2016

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 15.8.2016, do 8 hod. – emailem (monika.kusova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Vypracování Plánu odpadového hospodářství města Říčany

4. 8. 2016

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 19.8.2016, do 8 hod. – e-mailem (monika.kusova@ricany.cz)   V hodnocení nabídek hodnotíme celkovou cenu včetně DPH.

pokračování


Poptávka: Výroba dvou autobusových čekáren v Říčanech „Říčany, U Větrníku“ a „Říčany, U Nemocnice“

29. 7. 2016

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 8.8. 2016, do 8 hod. – e-mailem (monika.kusova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Dodání a montáž rozdělovací ochranné sítě v tělocvičně ZŠ Bezručova čp. 94, Říčany

29. 7. 2016

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 8.8.2016 do 15 h. e-mailem (karla.egidova@ricany.cz)

pokračování


Dodávka a instalace stožárů na vlajky na Masarykově náměstí v Říčanech

20. 7. 2016

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 1.8.2015 – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (dominik.landkammer@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Revize, kontroly a zkoušky plynových a tlakových zařízení, odborné prohlídky kotelen

27. 6. 2016

 Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 4.7.2016  – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo emailem (vaclav.horník@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Roční servis plynových zařízení města Říčany

24. 6. 2016

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 1.7.2016  – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo emailem (vaclav.horník@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Oprava trámu střechy 1.ZŠ Masarykovo nám. čp. 71, 251 01 Říčany

20. 6. 2016

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 30.6.2016 do 15,00 hodin – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo emailem (karla.egidova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Oprava bytu č.5, Masarykovo nám. čp. 12, 251 01 Říčany

8. 6. 2016

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 20.6.2016 do 18,00 hodin – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo emailem (karla.egidova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Demolice zděného přístavku p.č. 92/1, Masarykovo nám. čp. 13, 251 01 Říčany

8. 6. 2016

 Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 20.6.2016 do 18,00 hodin – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo emailem (karla.egidova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Projektová dokumentace úpravy stávající kotelny v budově MěÚ Říčany, Komenského nám. č. p. 1619, Říčany 251 01

13. 5. 2016

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 31.5.2016 do 18,00 hodin – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (karla.egidova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Technické zajištění filmového festivalu - interiérová projekce

11. 5. 2016

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 19.5.2016 do 12 hodin – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (jitka.bahenska@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Pronájem sedacích vaků

11. 5. 2016

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 19.5.2016 do 12 hodin – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (jitka.bahenska@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Technické zajištění filmového festivalu - exteriérová projekce

11. 5. 2016

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 19.5.2016 do 12 hodin – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (jitka.bahenska@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Telemetrická stanice se dvěma ultrazvukovými snímači (rozdělovací komora a retenční nádrž na kanalizačním sběrači A) včetně instalace a kalibrace

3. 5. 2016

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 16.5.2016 včetně – osobně na podatelnu MěÚ Říčany (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany), poštou nebo emailem (jiri.sedlacek@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Vanové hákové kontejnery pro přepravu odpadu z ČOV

2. 5. 2016

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 11.5.2016 včetně – osobně na podatelnu MěÚ Říčany (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany), poštou nebo emailem (jiri.sedlacek@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Aktualizace pasportu zeleně v Říčanech

26. 4. 2016

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 20.5.2016 – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo emailem (eva.sebkova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Oprava ploché střechy v budově čp. 1910AB, Komenského nám., Říčany 251 01

21. 4. 2016

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 4.5.2016 do 18,00 hodin – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53, Říčany 251 01) nebo emailem (karla.egidova@ricany.cz).

pokračování


Projektová dokumentace - Doplnění chodníku pro pěší v ulici Táborská - v úsecích od křížení s ulicí Kyjevská po ulici Ruská, 251 01 Říčany

20. 4. 2016

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 28.4.2016 do 8,00 hodin – emailem na stepanka.sritrova@ricany.cz

pokračování


Zhotovitel pro provedení stavby „Obnova nátěrů výkladců a vchodových dveří“ Komenského nám. čp. 1910A+B, Říčany

11. 4. 2016

 Lhůta pro podávání nabídek: 15.4.2016 do 11,00hodin způsob podání: osobně, poštou (podatelna Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo emailem karla.egidova@ricany.cz

pokračování


Projektová dokumentace úpravy stávající kotelny v budově MěÚ Říčany, Komenského nám. č. p. 1619, Říčany 251 01

6. 4. 2016

lhůta pro podávání nabídek: do 17.4.2016 do 18,00 hodin způsob podání: osobně, poštou na podatelnu MěÚ Říčany, Masarykovo nám. 53, Říčany nebo e-mailem karla.egidova@ricany.cz

pokračování


Vanové hákové kontejnery pro přepravu odpadu z ČOV

4. 4. 2016

lhůta pro podávání nabídek: do 18.4.2016 včetně způsob podání: osobně nebo poštou na podatelnu MěÚ Říčany, Masarykovo nám. 53, Říčany,                                    ...

pokračování


Organizace zadávacích řízení na veřejné zakázky - sdružené dodávky elektrické energie a zemního plynu

17. 3. 2016

Lhůta pro podávání nabídek: do 31. 3. 2016 do 10:00 hodin Místa podání nabídky: podatelna Městského úřadu Říčany, Masarykovo nám. 53, Říčany nebo e-mailem: marketa.javurkova@ricany.cz

pokračování


Poptávka: Přenosný vzorkovač odpadních vod pro vzorky typu C

21. 1. 2016

Lhůta pro podávání nabídek: do 5.2.2015 včetně – osobně na podatelnu MěÚ Říčany, poštou nebo emailem.

pokračování


Poptávka: Zhotovitel zaměření objektu Zateplení Nemocnice Říčany, a.s. – ul. Smiřických, Říčany

15. 1. 2016

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 25. 1. 2016 do 13h pouze e-mailem.

pokračování


Poptávka: Zpracování změny č. 1 regulačního plánu lokality Větrník I.

18. 11. 2015

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 30.11.2015 do 12.00 hodin osobně, poštou, e-mailem.

pokračování


Poptávka: Jednostupňová dokumentace pro provedení stavby – Navýšení kapacity ZŠ U Říčanského lesa, vč. inženýrské činnosti a autorského dozoru

21. 10. 2015

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 3.11.2015 – pouze emailem.

pokračování


Název poptávky: Zhotovení dvoustupňové PD na chodník v Pod Strašínem, Říčany - Strašín

14. 10. 2015

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 23. 10. 2015 – osobně, poštou nebo emailem.

pokračování


Název poptávky: Dodávka 6 ks pneumatik na hasičské vozidlo TATRA T815 CAS 32 včetně demontáže, montáže, vyvážení a likvidace starých pneu

12. 10. 2015

Vyhlášení poptávky + záznam o hodnocení nabídek.

pokračování


Poptávka: Výměna podlahové krytiny na rekreačním objektu v Kořenově

24. 9. 2015

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 1.10.2015 – osobně, poštou nebo e - mailem.

pokračování


Poptávka: Dodávka víceúčelových šatních skříní

14. 9. 2015

Lhůta pro podání nabídek: do 22.9.2015 do 12 hodin – osobně, poštou nebo emailem

pokračování


Poptávka: Opravy povrchu vozovek tryskovou metodou TURBO

10. 9. 2015

Lhůta pro podávání nabídek do: 25.9.2015 10:00 hodin – osobně, poštou nebo emailem.

pokračování


Poptávka: Vánoční výzdoba 12 ks dekorů s příslušenstvím II

18. 8. 2015

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 27. 8. 2015 – osobně, poštou nebo emailem.

pokračování


Poptáváme: vánoční výzdoba 11 ks. dekorů s příslušenstvím

28. 7. 2015

Lhůta pro podání nabídek je do 12.8.2015

pokračování


Název poptávky: Automatická závora do vjezdu dvora ZUŠ, Masarykovo nám. č.p. 37, Říčany

15. 7. 2015

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 27. 7. 2015 – osobně, poštou nebo e-mailem.

pokračování


Název poptávky: Výměna podlahové krytiny v kanceláři právního oddělení a auditu v budově Masarykovo nám. č.p. 53, Říčany

13. 7. 2015

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 20. 7. 2013 – osobně, poštou nebo e-mailem.

pokračování


Poptávka: Revize, kontroly a zkoušky plynových a tlakových zařízení, odborné prohlídky kotelen 2015

30. 6. 2015

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 09. 07. 2015 – osobně, poštou nebo emailem.

pokračování


Název zakázky: Rekonstrukce podlah ZŠ II. etapa + výmalba

26. 6. 2015

Lhůta pro podávání nabídek: Písemné nabídky lze podávat od 26. 6. 2015 do 10. 7. 2015.

pokračování


Název zakázky: Pravidelná údržba - výmalba prostor školy ZŠ Bezručova Říčany

9. 6. 2015

Lhůta pro podávání nabídek: do 23. 6. 2015 v 15.00 hodin.

pokračování


Veřejná zakázka malého rozsahu - Vestavba recepce do zádveří Základní školy Říčany, Bezručova 94

5. 6. 2015

Lhůta pro podání nabídek do 15.6.2015 do 18:00 hodin.

pokračování


Název: Projektová dokumentace pro opravu chodníku ulici Družstevní v Říčanech

1. 6. 2015

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 15.6.2015 – osobně, poštou nebo emailem.

pokračování


Poptávka: Oprava hasičského automobilu Tatra T815 CAS 32

25. 5. 2015

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 2. 6. 2015, 12:00 hodin – osobně, poštou nebo e-mailem.

pokračování


Poptávka: Dělící příčka prostor Mě Policie, Komenského nám. 1619, Říčany, 251 01

4. 5. 2015

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 18. 5. 2015 – osobně, poštou nebo e-mailem.

pokračování


Zhotovení PD na opravu 4 úseků lesních cest

29. 4. 2015

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 18. 05. 2015 – osobně, poštou nebo emailem

pokračování


Název veřejné zakázky: HW pro free wifi Říčany

29. 4. 2015

Doba plnění do 22.5.2015.

pokračování


Poptávka: Řez thují a buxusů na říčanském hřbitově

29. 4. 2015

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 10. 5. 2015– osobně, poštou nebo emailem.

pokračování


Poptávka: Přeložka kabelů O2 v obci Kořenov, na pozemku p.p.č. 1312/5, kat. úz. Polubný Říčany

22. 4. 2015

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 4. 5. 2015 – osobně, poštou nebo e-mailem.

pokračování


Poptávka: Prováděcí projekt pro obnovu izolací podlahy vč. oprav podlahových sítí kuchyně ZŠ Bezručova, Říčany

21. 4. 2015

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 30. 4. 2015 – osobně, poštou nebo emailem.

pokračování


Název zakázky: Dodávka nástrojů a nářadí pro výuku práce se dřevem učitelek MŠ - Muzeum Říčany

14. 4. 2015

Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015. Lhůta pro podání nabídek do 28. 4. 2015 do 9:00 hodin.

pokračování


Poptávka: Dosadba ukradených keřů do remízu u obce Kuří u Říčan

13. 4. 2015

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 20. 4. 2015 – osobně, poštou nebo emailem.

pokračování


Poptávka: Výměna s vymístěním ZM VO RY013 z objektu TS ČEZ - Říčany, ul. U Vodojemu

10. 4. 2015

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 30. dubna 2015 – osobně, poštou nebo emailem.

pokračování


Název zakázky: ICT do výuky – 19 x učitelský notebook

3. 4. 2015

Lhůta pro podávání nabídek: 3. 4. 2015 – 17. 4. 2015.

pokračování


Poptávka: Oprava podlah v bytě správce sportovní haly, Škroupova ul. Říčany

27. 3. 2015

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 7. 4. 2014 – osobně, poštou nebo e - mailem.

pokračování


Poptávka: Výměna klimatizační jednotky v serverovně MěÚ Říčany, Komenského nám. č. p. 1619

25. 3. 2015

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 10. 4. 2014 – osobně, poštou nebo e - mailem.

pokračování


Název zakázky: ICT do výuky – 19x notebook pro učitele

26. 2. 2015

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 2. 2015 – 13. 3. 2015 12:00 hodin.

pokračování


Poptávka: Úprava pasportu veřejného osvětlení v programu MISYS

26. 2. 2015

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 06. 03. 2015 – osobně, poštou nebo emailem do 11:00.

pokračování


Název poptávky: Dodávka samozavlažovacích závěsných nádob se závěsem

29. 1. 2015

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 6. 2. 2015 vč. – osobně, poštou nebo emailem.

pokračování


Název poptávky: Kácení 16 ks hlohů v ulici Sedláčkova

29. 1. 2015

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 9. 2. 2015 vč. – osobně, poštou nebo emailem.

pokračování


Název poptávky: Malířské práce v ZŠ Nerudova, Říčany

28. 1. 2015

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Nejpozději do 20. února 2015, 12 hodin- osobně, poštou, e-mailem, kurýrem (rozhoduje termín doručení nabídky, ne datum podání nabídky).

pokračování


Název poptávky: Obnova nátěrů 42 ks stožárů veřejného osvětlení ulice Černokostelecká, 251 01 Říčany

26. 1. 2015

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 13. 2. 2015 – osobně, poštou nebo emailem.

pokračování


Poptávka: Rovnání 45 ks stožárů veřejného osvětlení v k.ú. Říčany u Prahy včetně částečné výměny svítidel

15. 1. 2015

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 30. 1. 2015 – osobně, poštou nebo e-mailem.

pokračování


Poptávka: Výmalba sociálního odboru na Komenského nám., Říčany

14. 1. 2015

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 20. 1. 2015 – osobně, poštou nebo e-mailem.

pokračování


Poptávka: Výměna 9 ks stožárů veřejného osvětlení v k.ú. Říčany u Prahy

13. 1. 2015

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 31. 1. 2015 – osobně, poštou nebo emailem.

pokračování


Poptávka: Výměna stožáru veřejného osvětlení č. RY01511 vč. přeložení vrchního vedení do země

2. 1. 2015

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 30. 1. 2015 (včetně) – osobně, poštou nebo emailem.

pokračování


Veřejná zakázka malého rozsahu - Nákup vybavení hraček a pomůcek pro MŠ Zahrádka v Říčanech

23. 12. 2014

Lhůta pro podání nabídek: 19.1.2015 v 10:00 hodin.

pokračování


Veřejná zakázka malého rozsahu ICT do výuky – 19x notebook pro učitele

19. 12. 2014

veřejná zakázka malého rozsahu zadavatele I.ZŠ Říčany, Masarykovo nám.71, okres Praha - východ; písemné nabídky lze podávat: 19.12.2014 – 12.1.2015 12: 00

pokračování


Veřejná zakázka: Tablety pro pedagogické pracovníky v ZŠ Nerudova, Říčany

15. 12. 2014

Lhůta pro podávání nabídek: 7. 1. 2015 ve 12.00 hodin v Základní škole Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, Nerudova 481, Říčany.

pokračování


Veřejná zakázka malého rozsahu - Nákup vybavení hraček a pomůcek pro MŠ Zahrádka v Říčanech

5. 12. 2014

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 12. 2014 v 10:00 hodin.

pokračování


Název poptávky: Doplnění ohřevu vzduchu ve stávající VZT pro jarní a podzimní období v budově MěÚ Říčany

27. 11. 2014

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 10. 12. 2014 – osobně, poštou nebo e-mailem.

pokračování


Poptávka: Dodávka a montáž IRTN dálkový odečet

25. 11. 2014

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 2. 12. 2014 – osobně, poštou nebo e - mailem.

pokračování


Poptávka: Základní škola Říčany, Bezručova 94 - nákup IT techniky

21. 11. 2014

Lhůta pro podávání nabídek: Lhůta pro příjem nabídek začíná dnem vyhlášení veřejné zakázky a končí 08. 12. 2014 v 10:00 hodin. Pokud bude nabídka doručena po této lhůtě, zadavatel obálku s takovou nabídkou neotvírá.

pokračování


Poptávka: Tablety pro pedagogické pracovníky - Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ

19. 11. 2014

Lhůta pro podávání nabídek: 3. 12. 2014 v 10 hodin v Základní škole Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, Nerudova 481, Říčany.

pokračování


Název poptávky: Realizace bezbariérového vstupu do MěKS, Říčany

13. 10. 2014

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 22.10.2014 pouze emailem.

pokračování


Poptávka - Školní knihovna a studovna - Základní škola Říčany – IT vybavení

10. 10. 2014

Lhůta pro podání nabídek: 24.10.2014 do 15:00 hod.

pokračování


Poptávka: Zhotovitel projektové dokumentace pro provedení stavby Rekonstrukce schodiště u trati – Zborovská ul. Říčany

12. 9. 2014

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 25. 9. 2014 do 15.00 hodin emailem.

pokračování


Poptávka: Dodávka samozavlažovacích závěsných nádob se závěsem

2. 9. 2014

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 9. 9. 2014 vč. – osobně, poštou nebo emailem.

pokračování


Poptávka: Oprava pálené krytiny a klempířských prvků na obj. č. p. 14 Lutová u Chlumu u Třeboně

1. 9. 2014

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 10. 9. 2014 – osobně, poštou nebo e-mailem.

pokračování


Poptávka: Výměna stožáru veřejného osvětlení č. RY01511 vč. přeložení vrchního vedení do země

21. 8. 2014

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 29. 08. 2014 (10:00) – osobně, poštou nebo emailem.

pokračování


Poptávka: Projektová dokumentace na doplnění chlazení v části 2.NP objektu Komenského náměstí 1619, Říčany

21. 8. 2014

Lhůta a způsob podání nabídek: 28. 8. 2014 – osobně, poštou nebo emailem.

pokračování


Poptávka: Dodávka a montáž dvou hracích prvků - Strašín

20. 8. 2014

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 27. 8. 2014 vč. – osobně, poštou nebo emailem.

pokračování


Poptáváme: Výmalba rondelu nádraží ČD v Říčanech

13. 8. 2014

pokračování


Poptávka: Rekonstrukce sociálního zázemí rekreačního objektu v Kořenově

11. 8. 2014

pokračování


Výměna stožáru veřejného osvětlení č. RY01511 vč. přeložení vrchního vedení do země

8. 8. 2014

Výměna stožáru veřejného osvětlení č. RY01511 vč. přeložení vrchního vedení do země Termín podání nabídek končí 18.8.2014 (včetně)      

pokračování


Poptávka - Muzeum Říčany: Dodávka nástrojů a nářadí pro workshopy práce se dřevem

1. 8. 2014

Lhůta pro podání nabídek: 14. 8. 2014 do 15:00 hod.

pokračování


Poptáváme: Odborné ošetření aleje 20 lip na hřbitově v Říčanech

17. 7. 2014

pokračování


Poptáváme: Odborné ošetření 24 lip a 1 hrušně v ul. K Solné stezce

17. 7. 2014

pokračování


Poptávka - Muzeum Říčany: Dodávka nástrojů a nářadí pro workshopy práce se dřevem

15. 7. 2014

Lhůta pro podání nabídek: 28. 7. 2014 do 15:00 hodin.

pokračování


Poptávka: Vybudování přechodového místa pro chodce ulice Mlýnská ulice v Říčanech

10. 7. 2014

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 28. 07. 2014 – osobně, poštou nebo emailem.

pokračování


Poptávka: Osazení a výroba vjezdové brány do pozemku č.61, k.ú. Jažlovice

10. 7. 2014

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 25. 07. 2014 – osobně, poštou nebo emailem.

pokračování


Poptávka: Dodávka a instalace plachet na pískoviště v Říčanech

2. 7. 2014

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 12. 7. 2014 vč. – osobně, poštou nebo emailem.

pokračování


Poptávka: Dodávka a montáž 2 vahadlových houpaček a 1 pružinové houpačky na dětská hřiště v Říčanech

2. 7. 2014

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 12. 7. 2014 – osobně, poštou nebo emailem.

pokračování


Poptávka: Okna 8 + 3 výměna a související práce

12. 6. 2014

Lhůta pro podávání nabídek: písemně od 16. 6. 2014 do 27. 6. 2014 12:00 hodin.

pokračování


Poptávka: Vánoční výzdoba

10. 6. 2014

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 20. 06. 2014 – osobně, poštou nebo emailem.

pokračování


Poptávka: Konektory pro vánoční dekory na sloupy veřejného osvětlení vč. montáže 10 ks

10. 6. 2014

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 30.6.2014 – osobně, poštou nebo emailem.

pokračování


Poptávka: Vytvoření geomorfologických a geobotanických prvků: Didaktické centrum geologie v zahradě 1. ZŠ Říčany

9. 6. 2014

Lhůta pro podání nabídek: 17. 6. 2014 do 12.30 hodin

pokračování


Poptávka: Jednostupňová prováděcí dokumentace DPS na hřiště Jažlovice na KN 61, v k.ú. Jažlovice u Říčan

22. 5. 2014

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 3. 6. 2014 do 13 hod. osobně, poštou nebo emailem.

pokračování


Poptávka: Školní knihovna a studovna - Základní škola Říčany Bezručova 94

19. 5. 2014

Lhůta pro podávání nabidek: 05. 06. 2014 do 16:00 hodin.

pokračování


Poptávka: Oprava podesty na lezecké stěně hřiště Strašínská

19. 5. 2014

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 26. 5. 2014 – osobně, poštou nebo emailem.

pokračování


Poptávka: Dodávka přírodních herních prvků v rámci projektu 50. rovnoběžka, Říčany

19. 5. 2014

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 30. 5. 2014, 9:00 – osobně, poštou nebo emailem.

pokračování


Poptávka: Rekonstrukce školních šaten - II. etapa (západní část)

13. 5. 2014

Lhůta pro podávání nabídek: do 30. 05.2014 do 16:00 hodin.

pokračování


Poptávka: Výsadba letničkového záhonu na kruhové křižovatce u hřbitova - Říčany

7. 5. 2014

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 14. 5. 2014 vč. – osobně, poštou nebo emailem.

pokračování


Poptávka: Aktualizace Povodňového plánu města Říčany a Povodňového plánu ORP Říčany

5. 5. 2014

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 16. 5. 2014 – osobně, poštou nebo e-mailem.

pokračování


Poptávka: Projektová dokumentace pro akci Chodník v ulici Květná, Kuří

28. 4. 2014

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 5. 5. 2014 – osobně, poštou nebo emailem

pokračování


Poptávka: Oprava falcované krytiny na obj.č.p. 35, Masarykovo nám. Říčany

28. 4. 2014

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 19. 5. 2014 – osobně, poštou nebo e-mailem

pokračování


Poptávka: Úprava travních pásů a výsadba pivoněk v ulici Táborská v Říčanech

22. 4. 2014

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 29. 4. 2014 – osobně, poštou nebo emailem

pokračování


Poptávka: Zhotovitel projektové dokumentace skutečného provedení stavby „Autobusová zastávka Strašín“, inženýrská činnost

16. 4. 2014

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 24. 4. 2014 pouze emailem

pokračování


Poptávka: Realizace záhonu trvalek pod lípami na Masarykově náměstí v Říčanech

16. 4. 2014

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 25. 4. 2014 vč. – osobně, poštou nebo emailem

pokračování


Zrušení poptávky: Dodávka ozvučovací aparatury včetně instalace a zapojení do MěKS Říčany

1. 4. 2014

pokračování


Poptávka - Studie proveditelnosti na akci „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Říčany“

1. 4. 2014

Lhůta pro podání nabídek - 10. 4. 2014 9:00 – osobně, poštou nebo e-mailem

pokračování


Poptávka: Zpracovatel jednostupňové projektové dokumentace „Půdní vestavba kanceláře“

28. 3. 2014

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 4. 4. 2014 – emailem.

pokračování


Poptávka: Posouzení stávajícího stavu a finanční náročnosti technického zhodnocení objektu vily v areálu nemocnice Říčany

19. 3. 2014

Prodloužena lhůta pro podávání nabídek na: 25. 3. 2014 do 10.00 hodin osobně, poštou nebo emailem.

pokračování


Poptávka: Obnova poškozeného vedení veřejného osvětlení ul. Sázavská

14. 3. 2014

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 03. 2014 – osobně, poštou nebo emailem.

pokračování


Poptávka: Oprava kabelového vedení RVO č. 10 dle přílohy

14. 3. 2014

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 03. 2014 – osobně, poštou nebo emailem.

pokračování


Poptávka: Koordinátor BOZP investiční akci „Denní stacionář Olga v Říčanech“

13. 3. 2014

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 22. 3. 2014 – emailem.

pokračování


Poptávka: Projektová dokumentace pro rekonstrukci chodníků v Pacově u Říčan podél komunikace III/10176- oprava

13. 3. 2014

Termín odevzdání nabídek: 28.3.2014

pokračování


Poptávka: Ochranný nástřik tesařských konstrukcí půd Masarykovo nám. č.p. 12, č.p. 13 a Lázeňská 10, Říčany

12. 3. 2014

Lhůta pro podávání nabídek: 24.3. 2014 – osobně, poštou nebo emailem.

pokračování


Poptávka: Osazení a výroba vjezdové brány do parkoviště pod budovou 1910 B, Komenského nám., Říčany

12. 3. 2014

Lhůta pro podávání nabídek: 24.3. 2014 – osobně, poštou nebo emailem.

pokračování


Poptávka: Projektová dokumentace pro rekonstrukci chodníků v Pacově u Říčan podél komunikace III/10176

10. 3. 2014

Lhůta pro podávání nabídek: 21.03.2014 – osobně, poštou nebo emailem

pokračování


Poptávka: Projektová dokumentace pro rekonstrukci chodníků v Strašíně u Říčan podél komunikace III/1011

10. 3. 2014

Lhůta pro podávání nabídek: 21.03.2014 – osobně, poštou nebo emailem

pokračování


Poptávka: Obnova poškozeného vrchního vedení rozvodu VO včetně svítidel - ul. K Podjezdu směr k ČD vchod do Rondelu

10. 3. 2014

Lhůta pro podávání nabídek: 21.03.2014 – osobně, poštou nebo emailem

pokračování


Poptávka: 2 sady molitanových stavebnic do přístavby Mateřské školy U Slunečních hodin

4. 3. 2014

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 3. 2014.

pokračování


Poptávka: Dodávka interaktivního systému včetně dataprojektoru do ZŠ Nerudova, Říčany

24. 2. 2014

Lhůta pro podávání nabídek: 11. březen 2014 do 12.00 hodin, osobně, e-mailem, poštou.

pokračování


Poptávka: Výměna rozvaděče veřejného osvětlení včetně odpojení a znovu zapojení jednotky regulace veřejného osvětlení - Domažlická x Smiřných a Hybešova

24. 2. 2014

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 03. 2014 – osobně, poštou nebo emailem.

pokračování


Poptávka: Jednostupňová projektová dokumentace na: „Úprava vozovky 17. Listopadu a rozšíření chodníku (Masarykovo náměstí – Mlýnská) a úprava chodníku včetně návrhu bezbariérového přechodu Mlýnská, křížení s ulicí 17. Listopadu.“

24. 2. 2014

Lhůta pro podávání nabídek: 14.3.2014.

pokračování


Poptávka: Podřezání části objektu č.p.10, Lázeňská, Říčany, 251 01

19. 2. 2014

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 4. 2014 – osobně, poštou nebo e - mailem.

pokračování


Poptávka: Likvidace nelegální skládky na pozemku KN 538/6 v kat. území Strašín u Říčan

19. 2. 2014

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 3. 2014 – osobně, poštou nebo e-mailem.

pokračování


Poptávka: Organizace zadávacích řízení na veřejné zakázky - sdružené dodávky elektrické energie a zemního plynu pro město Říčany

18. 2. 2014

veřejná zakázka malého rozsahu na služby; lhůta pro podání nabídek do 10.3.2014 do 9:00 hodin; podání nabídek prostřednictvím e-tržiště Tendermarket

pokračování


Poptávka: Projektová dokumentace na opravu chodníků v Říčanech, Černokostelecká – II. etapa

17. 2. 2014

Lhůta podání: 27.2.2014 – osobně, poštou nebo emailem.

pokračování


Poptávka: Kácení dřevin pro MŠ Zahrádka v ulici Labská

14. 2. 2014

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 20. 2. 2014 - poštou nebo emailem

pokračování


Poptávka: Projektová dokumentace na opravu chodníku podél komunikace č. III/00322 na, pozemku č. KN 437/1 v k.ú. Voděrádky u Říčan

13. 2. 2014

Termín podání nabídek do 28.2.2014.

pokračování


Poptávka: Vánoční výzdoba

13. 2. 2014

Termín podání nabídek do: 15.3.2014

pokračování


Poptávkové řízení na vymalování učeben školy ZŠ Nerudova Říčany

12. 2. 2014

Přijímání nabídek do 28.2.2014 v budově školy - elektronicky, osobně nebo poštou.

pokračování


Poptávka - Výměna 10 ks stožárů veřejného osvětlení v k.ú. Říčany u Prahy

12. 2. 2014

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 28. 02. 2014 – osobně, poštou nebo emailem

pokračování


Poptávka: Rekonstrukce chodníku Říčany na parc. č. 473/19, k.ú. Strašín

10. 2. 2014

Termín odevzdání nabídky: 28.02.2014 – osobně, poštou nebo emailem.

pokračování


Poptávka - Rovnání stožárů veřejného osvětlení v k.ú. Říčany u Prahy

10. 2. 2014

Termín: odevzdání nabídky: 28.02.2014 – osobně, poštou nebo emailem

pokračování


Poptávka - Dodávka propagačních předmětů města

10. 2. 2014

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 02. 2014 – osobně, poštou nebo emailem

pokračování


Poptávka - Technický dozor investora a koordinátor BOZP na investiční akci „Vestavba rondelu nádraží ČD v Říčanech“

5. 2. 2014

pokračování


Poptávka - Oprava 6 ks City light vitrín (oboustranné provedení) na autobusových zastávkách města Říčany

4. 2. 2014

pokračování


Poptávka - Výroba a montáž 1 ks autobusové čekárny ca. 160 x 400 x 240cm

4. 2. 2014

pokračování


Poptávka - Zhotovitel na výměnu PVC v jedné třídě a sanaci podlahových krytin ve dvou třídách v ZŠ Nerudova Říčany

23. 1. 2014

Vedení Základní školy Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, vyhlašuje poptávkové řízení na výměnu PVC v jedné třídě a sanaci podlahových krytin ve dvou třídách. Předpokládaný termín realizace: květen 2014 Předpokládaná cena: do 29.999,- Kč bez DPH Přijímání nabídek: do 4.2.2014 do 12 hodin v...

pokračování


Roční servis plynových zařízení města Říčany

23. 12. 2013

pokračování


Revize, kontroly a zkoušky plynových a tlakových zařízení, odborné prohlídky kotelen

23. 12. 2013

pokračování


Poptávka - Zhotovitel zámečnické konstrukce markýzy nad vstupem do MěKS v Říčanech

20. 12. 2013

pokračování


Poptávka - Zhotovitel a dodavatel skleněných prvků vč. kotvení markýzy nad vstupem do MěKS v Říčanech

20. 12. 2013

pokračování


Poptávka - Dodávka přetlakového dýchacího stroje pro potřeby Hasičského záchranného sboru

11. 12. 2013

pokračování


Poptávka - Prováděcí projekt pro stavební úpravy hřbitovního domu K Solné stezce 7, Říčany

9. 12. 2013

pokračování


Poptávka - Zhotovení DPS a výkazu výměr, kontrolní rozpočet včetně doměření a inženýrské činnosti na “Oplocení fotbalového hřiště v Říčanech včetně kanalizační přípojky“

28. 11. 2013

pokračování


Poptávka - Obnova školního nábytku - Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ

6. 11. 2013

Lhůta pro podání nabídek do 15.11.2013 do 12 hodin.

pokračování


Poptávka - Výsadba 6 kusů dřevin do travního pásu ulice Smetanova

6. 11. 2013

pokračování


Poptávka - TDI pro opravu střešního pláště Staré radnice č. p. 83, Masarykovo nám. Říčany

16. 10. 2013

pokračování


Poptávka - Opatření na stokové síti města Říčany, ul. Sadová – zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby

3. 10. 2013

pokračování


Poptávka - Zhotovení zjednodušené PD a výkazu výměr - oprava chodníku Zděbradská - Jažlovice

1. 10. 2013

pokračování


Poptávka - Zhotovení záhonu na Spojce

20. 9. 2013

pokračování


Poptávka - Prvky na dětské hřiště v Pacově

16. 9. 2013

pokračování


Poptávka - Čištění přístřešků BUS zastávek

12. 9. 2013

pokračování


Poptávka na stavební práce, odstranění povodňových škod – oprava/rekonstrukce propustku

12. 9. 2013

pokračování


Poptávka - Poptávka – Odstranění povodňových škod – frézování a úprava tělesa odvodňovacího příkopu

4. 9. 2013

pokračování


Poptávka - Výměna atypického rozvaděče zapínacího místa veřejného osvětlení RY001

29. 8. 2013

pokračování


Poptávka - Podřezání části objektu č.p.10,Lázeňská, Říčany, 251 01

29. 8. 2013

pokračování


Poptávka - Osazení protisněhových zábran a další práce na střeše a štítu na rekreačním středisku města Říčany v Kořenově č.p. 1320

26. 8. 2013

pokračování


Poptávka - Dodávka profesionálního úklidového stroje pro potřeby Hasičského záchranného sboru

26. 8. 2013

pokračování


Poptávka - Oprava City light vitrín

15. 8. 2013

pokračování


Poptávka - Provedení revize dětských hřišť v Říčanech

13. 8. 2013

pokračování


Poptávka - Výměna podlahové krytiny

13. 8. 2013

pokračování


Poptávka - Výroba a instalace stojen se stříškou pro lavičkovou houpačku

15. 7. 2013

pokračování


Poptávka - tonery pro příspěvkové organizace

15. 7. 2013

pokračování


Poptáváme - Výměna podlahové krytiny v ZŠ - učebně družiny v Bezručově ulici č. p. 94, Říčany

12. 7. 2013

pokračování


Poptáváme - Přestavba pracoviště oddělení dopravy odboru správních agend a dopravy

11. 7. 2013

pokračování


Poptáváme - Výměna podlahové krytiny v kanceláři hasičů v Březinova 1619, Říčany

10. 7. 2013

pokračování


Poptávka - Zasklení přístřešku ZŠ Nerudova

9. 7. 2013

pokračování


Poptávka - Demolice bývalé prodejny Kuří č. p. 19

4. 7. 2013

pokračování


Poptávka - Obnova vodorovného dopravního značení na Masarykově náměstí v Říčanech

27. 6. 2013

pokračování


Poptávka - Dodávka a instalace dvou hracích prvků na dětské hřiště Scheinerova v Říčanech

27. 6. 2013

pokračování


Poptávka - Zřízení provizorní pěšiny pro chodce na komunikaci Olivova v Říčanech

19. 6. 2013

pokračování


Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Rekonstrukce Mateřského centra Mraveniště

18. 6. 2013

pokračování


Poptávka - Technický dozor investora TDI s BOZP na akci stavební úpravy čp. 1110 – ZUŠ Říčany

10. 6. 2013

pokračování


Veřejná zakázka malého rozsahu - Rekonstrukce cvičné školní kuchyňky

7. 6. 2013

Zadavatel: I.ZŠ Říčany, Masarykovo nám.71, okres Praha - východ. Lhůta pro podání nabídek: do 19.6.2013 do 12:00.

pokračování


Veřejná zakázka malého rozsahu - Podlahy ve škole

7. 6. 2013

Zadavatel: I.ZŠ Říčany, Masarykovo nám.71, okres Praha - východ. Lhůta pro podání nabídek: do 19.6.2013 do 12:00

pokračování


Poptávka - Třístupňová projektová dokumentace na odvodnění parkoviště U Jurečku

5. 6. 2013

pokračování


Poptávka - Provedení bezpečnostního řezu 15 jasanů - Voděrádky

5. 6. 2013

pokračování


Poptávka - Výroba náhradních prken na lavičky

28. 5. 2013

pokračování


Poptávka - Výsadba 130 ks hlohyň šarlatových

28. 5. 2013

pokračování


Poptávka - Rozšíření osvětlení VO, obec Říčany, ul. U Trati

22. 5. 2013

pokračování


Poptávka - Vánoční výzdoba a oprava stávajících prvků

22. 5. 2013

pokračování


Poptávka - Konektory pro vánoční dekory na sloupy veřejného osvětlení vč. montáže

22. 5. 2013

pokračování


Poptávka - Odborné prohlídky (revize) kotelen

21. 5. 2013

pokračování


Poptávka - Oprava východního štítu čp. 53, Masarykovo nám.

21. 5. 2013

pokračování


Poptávka - Provedení kanalizační přípojky rekreačního objektu č. p. 1320, Kořenov

20. 5. 2013

pokračování


Poptávka - Osazení 60 závěsných košů letničkami

13. 5. 2013

pokračování


Poptávka - vypracování prováděcí dokumentace včetně výkazu výměr a rozpočtu pro výběr zhotovitele pro akci Stavební úpravy v čp. 1110, ul. Pod Školou v Říčanech

7. 5. 2013

pokračování


Poptávka - Podklady pro povolení k odstranění stavby a výkon TD

23. 4. 2013

pokračování


Poptávka - Obnova - Překlad světelných bodů veřejného osvětlení v lokalitě Na Vysoké včetně pokládky vedení NN

16. 4. 2013

pokračování


Poptávka - Likvidace plevele na chodnících v Říčanech

12. 4. 2013

pokračování


Poptávka - Vypracování jednostupňové PD pro vyřešení havarijního stavu kanalizace Štefánikova v Říčanech včetně všech potřebných povolení či vyjádření

12. 4. 2013

pokračování


Poptávka - Prováděcí dokumentace na opravu komunikace Botičská v Říčanech

11. 4. 2013

pokračování


Poptávka - Zhotovitel projektové dokumentace úprav hřiště Strašínská, Říčany

8. 4. 2013

pokračování


Poptávka - Osazení a výroba vjezdové brány na hraně pozemku města Říčany, k.ú. Jažlovice

5. 4. 2013

pokračování


Poptávka - nucený odtah vozidel

5. 4. 2013

pokračování


Poptávka - Technický dozor investora TDI s BOZP na akci „Oprava chodníku Černokostelecká – etapa I.“

4. 4. 2013

pokračování


Poptávka - Prováděcí dokumentace na opravu komunikace Botičská v Říčanech

2. 4. 2013

pokračování


Poptávka - Provozní sklad oddělení správy majetku

28. 3. 2013

pokračování


Poptávka - Obnova světelných bodů veřejného osvětlení na Masarykově náměstí, 251 01 Říčany

22. 3. 2013

pokračování


Poptávka - Sestava hracího prvku

19. 3. 2013

pokračování


Poptávka - Dodávka a montáž lanového minicentra na dětské hřiště Jizerská v Říčanech

18. 3. 2013

pokračování


Poptávka - Revize spotřebičů a nářadí dle ČSN 33 1600 ed.2

15. 3. 2013

pokračování


Poptávka - Osazení nové vany a odpadu

12. 3. 2013

pokračování


Poptávka - Osazení protisněhových zábran na střechu ZUŠ, Masarykovo nám. 57, Říčany

12. 3. 2013

pokračování


Poptávka - Oprava střešního pláště Staré radnice, Masarykovo nám. 83, Říčany

11. 3. 2013

pokračování


Poptávka - Výsadba letniček do záhonu, mobilních nádob stojících a závěsných na Masarykově náměstí v Říčanech

7. 3. 2013

pokračování


Poptávka - Roční údržba lesoparku

5. 3. 2013

pokračování


Poptávka - Technický dozor investora TDI s BOZP na akci úprava okolí hradu v Říčanech

27. 2. 2013

pokračování


Poptávka - Vypracování projektových vodovodních přípojek v Říčanech

21. 2. 2013

pokračování


Poptávka - Odborné prohlídky (revize) kotelen a plynového zařízení

20. 2. 2013

pokračování


Poptávka - Projektová dokumentace na dostavbu chodníku a zřízení přechodu pro chodce přes I/2 v Říčanech, lokalita u Disku

11. 2. 2013

pokračování


Poptávka - Kácení 4 topolů u křižovatky ulic 17. listopadu a Pod Lihovarem

5. 2. 2013

pokračování


Poptávka - Výpočet účinnosti kotlů dle vyhlášky č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů MPO pro předložení STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCI

4. 2. 2013

pokračování


Poptávka - Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) pro budovy v majetku města Říčany v souladu s novelou zákon č. 318/2012 Sb.

4. 2. 2013

pokračování


Poptávka - Kácení dřevin – stromy, keře – Olivova, Říčany

31. 1. 2013

pokračování


Projekt revitalizace VKP „Lůmek u trati“ v Říčanech

30. 1. 2013

pokračování


Poptávka - odstranění keřů na Černokostelecké

28. 1. 2013

pokračování


Poptávka - Výměna podlahové krytiny v kadeřnictví v budově DPS – Komenského nám.1850, Říčany

18. 1. 2013

pokračování


Poptávka - Rovnání a oprava betonových základů u nestabilních sloupů veřejného osvětlení včetně výměny 4 stožárů

4. 1. 2013

pokračování


Poptávka - Kácení dřevin v různých lokalitách - Říčany

4. 1. 2013

pokračování


Poptávka - Projektová dokumentace na opravu chodníku podél komunikace I/2 v Říčanech

3. 1. 2013

pokračování


Poptávka - kácení hlohů

2. 1. 2013

pokračování


Poptávka - Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení na akci: „Osazení dvou světelných bodů v lokalitě Ruská ul., Říčany“

2. 1. 2013

pokračování


Poptávkové řízení - Dodávka interaktivních tabulí a dalšího vybavení dle specifikace uvedené v příloze, včetně montáže, servisu, dopravy a proškolení obsluhy - I. ZŠ Říčany

18. 12. 2012

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. Lhůta pro podání nabídek do 15. 1. 2013 do 12:00 hod.

pokračování


Poptávka - plůtek v ulici Scheinerova

12. 12. 2012

pokračování


Poptávka ZŠ Nerudova - Obnova školního pozemku v rámci projektu „MAS Říčansko“- „Chceme do přírody“

6. 12. 2012

pokračování


Poptávka - Výmalba v budově MěÚ Říčany č.p.53

6. 12. 2012

pokračování


Poptávka - Monitory OSAD

29. 11. 2012

pokračování


Poptávka - tonery

29. 11. 2012

pokračování


Poptávka - Dodávka svislého dopravního značení

22. 11. 2012

pokračování


Poptávka - Obnova stožárů veřejného osvětlení „Kuříčko“

12. 11. 2012

pokračování


Poptávka - Revize spotřebičů a nářadí dle ČSN 33 1600 ed.2

9. 11. 2012

Termín podání nabídek: 16. 11. 2012

pokračování


Výběrové řízení Vytvoření jednotného vizuálního stylu

8. 11. 2012

Předmětem výběrového řízení je návrh jednotného vizuálního stylu, jehož základem bude značka či logotyp města Říčany.

pokračování


Poptávka - Výměna stožáru veřejného osvětlení JB 10 v Říčanech

7. 11. 2012

Termín pro podání nabídek: 15. 11. 2012

pokračování


Poptávkové řízení - Dodávka techniky pro interaktivní výuku - I.ZŠ Říčany

5. 11. 2012

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. Lhůta pro podání nabídek do 15.11.2012 do 12:00 hod.

pokračování


Poptávka - Technický dozor investora nad prováděním stavby Rekonstrukce kmenového sběrače A – ETAPA 1

29. 10. 2012

pokračování


Poptávka - tonery II

29. 10. 2012

pokračování


Poptávka - Dodávka a instalace zábranových sloupků na komunikaci Cesta svobody v Říčanech

29. 10. 2012

pokračování


Poptávka - Zhotovení krycích desek a lišty včetně montáže na zábradlí ve sportovní hale

26. 10. 2012

pokračování


Poptávka - kácení topolů u fotbalového hřiště v Pacově

25. 10. 2012

pokračování


Poptávka - Oprava skleněných výplní autobusových zastávek v Říčanech

24. 10. 2012

pokračování


Poptávka - tonery

24. 10. 2012

pokračování


Poptávka - oprava poškozené podlahové krytiny v MŠ Srdíčko

24. 10. 2012

pokračování


Poptávka - Geometrický plán sítí NN veřejného osvětlení v pozemcích Krajské správy a údržba silnic Středočeského kraje

24. 10. 2012

pokračování


Poptávka - Vyhřívání ležatého rozvodu vody ve skleníku Březinova 1650

24. 10. 2012

pokračování


Poptávka - Výměna ponorného čerpadla ve studni sportovní haly

24. 10. 2012

pokračování


Poptávka - Oplocení mezi stolním tenisem a farou Říčany

24. 10. 2012

pokračování


Poptávka - oprava zavírání dveří budovy radnice čp. 53

23. 10. 2012

pokračování


Poptávka - Zrestaurování dvojích vchodových dveří budovy radnice čp. 83

16. 10. 2012

pokračování


Poptávka - “Provozní řád pro trvalý provoz ČOV Říčany (16.158 EO)“

9. 10. 2012

Termín pro podání nabídek: 22. 10. 2012

pokračování


Poptávkové řízení - oplocení dětského hřiště v ulici Scheinerova

9. 10. 2012

pokračování


Poptávka - Dodávka a rozprostření ornice, založení trávníku po první seč v ulicích M.Horákové, U Březské cesty v Říčanech

5. 10. 2012

Termín pro podání nabídek: 10. 10. 2012

pokračování


Poptávka - Notebook SMM

4. 10. 2012

Termín pro podání nabídek: 9. 10. 2012

pokračování


Poptávkové řízení - Obnova vodorovného dopravního značení na komunikacích Spojovací a Bezručova v Říčanech

7. 9. 2012

Termín podání nabídek 14.9.2012

pokračování


Výzva k podání nabídek na VZ malého rozsahu “Web a e-learning“ pro grantový projekt “Řemeslo má zlaté dno“

4. 9. 2012

pokračování


Poptávkové řízení - MŠ ČTYŘLÍSTEK - ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

22. 6. 2012

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. Lhůta pro podávání nabídek: 9.7.2012 do 11 hod.

pokračování


Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve věci poptávkového řízení “Nucený odtah vozidel“

21. 5. 2012

pokračování


Výzva k podání nabídky - poptávkové řízení

23. 4. 2012

Nucený odtah vozidel

pokračování


Poptávkové řízení - Nucený odtah vozidel

22. 3. 2012

Lhůta pro podání nabídek: do 4.4.2012 do 13:00 hod. Lhůta pro podání nabídek prodloužena do 13. 4. 2012 do 10:00

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)