POPTÁVÁME TDI a koordinátora BOZP

19. 12. 2016

Technický dozor investora a koordinátor BOZP na investiční akci „Rekonstrukce a dostavba chodníků podél komunikace II/101“

Veřejná zakázka malého rozsahu (poptávkové řízení ) na činnost technického dozoru a koordinátora BOZP na výše uvedené akci spočívá ve všech činnostech specifikovaných v návrhu příkazní smlouvy, která je přílohou poptávky. Součástí činnosti TDI je rovněž účast na jednáních před samotným započetím stavby s jednotlivými dotčenými orgány a správci sítí dle jejich požadavků uvedených ve stanoviscích a vyjádřeních.

Přílohou poptávky je dále část projektové dokumentace pro informaci o objemu a charakteru stavby, stavební povolení a některá stanoviska dotčených orgánů a správců sítí ke SP. Pokud se bude chtít uchazeč seznámit s dalšími podklady vč. vyjádření ke SP, požádá o to formou emailu .

Požadavek :

- uchazeč zašle živnostenské oprávnění k výkonu TDI a koordinátora BOZP ( popř. doloží jiné oprávnění )

- uchazeč zašle výpis z obchodního rejstříku

- uchazeč doloží formou čestného prohlášení soupis alespoň 3 staveb, na nichž prováděl výkon TDI v letech 2015-16

Upozornění – přílohou poptávky je část projektové dokumentace, některá stanoviska dotčených orgánů ke SP, text příkazní smlouvy – vše je také přílohou poptávky zveřejněné na e-poptavky.

Přílohy

Poptávkové řízení - Říčanská.doc (269 kB)

TDI - Říčanská - dle TAS.docx (57 kB)

Ke Křížku - ke zveřejnění.zip (15548 kB)

Chodníky podel_ II101.zip (14360 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál