Poptávka - Autobusová doprava do Borkenu (SRN) a zpět ve dnech 14.- 17. 5. 2020

18. 2. 2020

Poptáváme autobusovou dopravu do Borkenu (SRN) a zpět ve dnech 14.- 17. 5. 2020

Předmětem této zakázky je zajištění služeb autobusové dopravy pro max. 51 účastníků dračích lodí z Říčan do Borkenu ( Severní Porýní- Vestfálsko) ve Spolkové republice Německo v termínu 14.- 17. května 2020 a zpět do Říčan.  V průběhu pobytu v Německu - zajištění autobusových služeb v Německu v rozsahu max. 2 hodiny denně. Zadavatel zajistí a uhradí ubytování pro řidiče v Borkenu – viz příloha č. 4. Ostatní služby tvoří nabídku účastníka – ta zahrnuje veškeré náklady dopravce spojené s předmětem poptávky, tzn. mj. pojištění autobusu a řidičů, jakož i veškeré další nutné náležitosti pro řádný průběh dopravy. Více viz příloha č. 3 – návrh smlouvy a č. 4 – Předběžný program

Datum vyhlášení: 18. 2. 2020

lhůta pro podání nabídek:

27. 2. 2020 do 9:00 hodin

V listinné podobě osobně/poštou na  podatelnu Městského úřadu v Říčanech, Masarykovo nám. 53/40, 251 01, Říčany, elektronicky emailem na adresu: jana.vavrinova@ricany.cz,

Všechny dokumenty v příloze

Přílohy

rozhodnutí o zrušení_doprava_Borken.pdf (644 kB)

Poptavka_autobus_Borken.pdf (742 kB)

vyber_dodavatele_autobus.pdf (290 kB)

Příloha č 1 - KRYCÍ LIST NABÍDKY.docx (22 kB)

Příloha č 2 - Prohlášení o zpusobilosti VZMR.docx (86 kB)

Příloha č 3 - Smlouva o přepravě_autobus_Borken_.docx (41 kB)

Příloha č 4 - Předběžný program zájezdu do Borkenu.docx (14 kB)

Příloha č 5- Seznam poddodavatelu VZOR.docx (18 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál