POPTÁVKA Dodavatele projektových dokumentací na opravu povrchu chodníků v ul. Nerudova, U Mostu, U Olivovny

13. 8. 2020

Předmětem poptávky je pořízení projektových dokumentací na opravu povrchu chodníků v ul. Nerudova, U Mostu, U Olivovny.

POPTÁVKA Dodavatele projektových dokumentací na opravu povrchu chodníků  v ul. Nerudova, U Mostu, U Olivovny

Název poptávky:

Projektové dokumentace na opravu povrchu chodníků  v ul. Nerudova, U Mostu, U Olivovny

 ZADAVATEL

Název zadavatele:

Město Říčany

Sídlo zadavatele:

Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany     

IČ zadavatele:

00240702

Kontaktní osoba zadavatele:

Lukáš Váňa

tel. 323 618 130

e-mail: lukas.vana@ricany.cz

POPTÁVKA

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání:

21.8.2020 do 10:00 hodin  – emailem na adresu:  lukas.vana@ricany.cz

POPIS POPTÁVKY

Předmět poptávky:

Předmětem poptávky je projektových dokumentací na opravu povrchu chodníků v ul. Nerudova, U Mostu, U Olivovny:

- vyhotovení projektů na opravu povrchu chodníků na předmětných komunikací vč. obrub a potřebné části vozovky

- geodetické zaměření potřebné k vyhotovení PD

- oceněný výkaz výměr v ceníku URS

- slepý výkaz výměr, který bude součástí zadávací dokumentace k výběru zhotovitele oprav

- druh materiálu povrchu atd. bude upřesněn objednatelem

- 3 x paré, 1 x elektronicky pro každý chodník zvlášť 

 

Předpokládaná cena zakázky:

90 000,- Kč vč. DPH

Maximální přípustná výše nabídkové ceny:

100 000,- Kč vč. DPH

 

 

Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

Nabídka bude podána e-mailem – elektronický podpis není vyžadován.

Nabídka musí obsahovat:

1) cenovou nabídku na dodání PD na opravu povrchu chodníků v ul. Nerudova, U Mostu, U Olivovny

Hodnotící kritéria:

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude nabídková cena včetně DPH.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví nabídkovou cenu za celý předmět veřejné zakázky, a to níže uvedeným způsobem:

  • nabídková cena bude v české měně
  • nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nezbytné na řádnou a včasnou dodávku předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících

Uveřejněno:

webové stránky města Říčany, ePoptavka.cz

Přílohy:

  1. Mapový podklady s vyznačeným zájmovým území

Upozornění:

Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku malého rozsahu mimo zadávací řízení, v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zadání zakázky se řídí směrnicí města Říčany č. 5/2016, o zadávání veřejných zakázek.

Přílohy

NERUDOVA.png (735 kB)

OLIVOVNA.png (422 kB)

Poptávkové řízení PD Oprava povrchu chodníků.docx (85 kB)

U MOSTU.png (603 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál