POPTÁVKA – OPRAVA STŘECHY MŠ

24. 4. 2018

Poptáváme opravu stávající střechy s asf. lepenkou – cca 200 m2, která je ve velmi špatném technickém stavu (lepenka je popraskaná zvlněná viz foto).

 

Oprava bude spočívat ve stržení původní asfaltové krytiny v nezbytném rozsahu, vyrovnání podkladu (stěrka, asfalt atp.), penetrace podkladu např. penetračním nátěrem Penetral. Nová střešní krytina (např. Elastek 40, popř. jiná střešní krytina stejných nebo lepších technických vlastností) bude provedena dle technologických postupů výrobce. Součástí ceny je:

  • likvidace sutě vč. původní demontované lepenkové krytiny
  • demontáž stávajícího odtokového žlabu a háků
  • osazení nového odtokového žlabu a háků z pozinku

Předpokládaný termín realizace - květen až srpen 2018. Objednatel předá zhotoviteli výzvu k zahájení prací s ohledem na bezproblémový provoz MŠ. Po předání výzvy zhotovitel dokončí opravu střechy do 25 pracovních dnů.

 Na vyžádání budou poskytnuty fotografie stávajícího stavu, popř. po domluvě je možná prohlídka.

Zhotovitel přebírá záruku za provedené práce v délce 36 měsíců.

Fakturace proběhne po předání dokončených prací.

Termín podání cenové nabídky v zalepené obálce na podatelnu MěÚ Říčany - do 4. 5. 2018

Kontakt: Ing. Arch. Alice Štěpánková, alice.stepankova@ricany.cz, tel. 725 060 960

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál