Poptávka: Projektová dokumentace stavebních úprav bývalé kotelny pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů (SDH) v objektu MěÚ Říčany, Březinova č.p. 1650, 251 01 Říčany

2. 7. 2018

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 23.7.2018 do 18,00 hodin – osobně na podatelnu  Masarykovo nám. 53, Říčany nebo poštou

Nabídky budou podány v řádně uzavřené neprůhledné obálce označené nápisem Veřejná zakázka malého rozsahu – Projektová dokumentace stavebních úprav bývalé kotelny pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů (SDH) v objektu MěÚ Říčany, Březinova  č.p. 1650,  251 01 Říčany – NEOTVÍRAT  k rukám paní Egidové

Přílohy

Poptávkové řízení - PD čp. 1650 kotelna-prostory SDH.docx (219 kB)

SOD PD čp. 1650 - sklad pro SDH_rev AŠ.docx (128 kB)

Stavební program prostor pro SDH.docx (14 kB)

katastrální snímek Březinova čp. 1650.pdf (386 kB)

půdorys archivu Fabik.xlsx (15 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál