Poptávka: Tvorba webových stránek pro Muzeum Říčany

28. 1. 2020

Muzeum Říčany vyhlašuje poptávkové řízení Tvorba webových stránek pro Muzeum Říčany

Lhůta pro podání nabídek: 5. 2. 2020 do 8:00 hodin

způsob podání: e-mailem: jakub.halas@muzeum.ricany.cz
Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 10 MB

Přílohy

Poptávkové řízení_Tvorba webových stránek pro Muzeum Říčany.pdf (851 kB)

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.docx (23 kB)

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o prokázání způsobilosti.docx (267 kB)

Příloha č. 3 - Návrh Smlouvy o dílo.doc (71 kB)

Příloha č. 4 - Technická specifikace.docx (21 kB)

Příloha č. 5 - Návrh servisní smlouvy.docx (47 kB)

Příloha č. 6 - Cenová nabídka.xlsx (10 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál