Povolené kácení dřevin

15. 2. 2018

V dohledné době dojde ke kácení několika dřevin, které je povoleno rozhodnutím OŽP. Všechny dřeviny se kácí z důvodu špatného zdravotního stavu a z toho vyplývajícího nebezpečí úrazu nebo hrozícího poškození majetku při pádu stromu či velké kosterní větve.

 

Pokud bude příznivé počasí bude zhruba do týdne pokácen jasan v ulici Do Lehovic. Strom je zcela suchý.

Mezi 26. a 28. 2.  budou pokáceny 2 cypřiše v parku A. Švehly. Důvodem je špatný zdravotní stav, suché ze ¾. Současně s cypřiši bude pokácena vrba v ulici Domažlická na křižovatce s ulicí Poláčkova. Vrba je vyvrácena směrem do křižovatky.

 

Nakonec do poloviny března (dle termínu vytížení arboristy a počasí) bude pokácen javor acer negundo v ulici Sadová. I zde je důvodem špatný zdravotní stav a naklonění dřeviny.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)