Povolení připojení sjezdu nebo místní komunikace na silnici II. nebo III. třídy?

Na odbor správních agend a dopravy podat Žádost o povolení připojení pozemku k silnici II. a III. třídy.

K žádosti se přikládá:

  • souhlas a podmínky Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
  • závazné stanovisko Policie ČR DI Praha venkov – jih v Mnichovicích (DI Kolín), tel: 974 882 452, 974 882 458; e-mail: poj.di@pcr.cz, Masarykovo náměstí 708, 251 64 Mnichovice
  • projektová dokumentace (situace)
  • doklad o vlastnických, uživatelských či jiných právech k připojení nemovitosti (výpis z katastru nemovitostí),
  • plná moc v případě zastoupení,

 

správní poplatek 500,- Kč.

Správní poplatek bude vybrán na pokladně MěÚ Říčany, lze platit i platební kartou.

Tištěné formuláře jsou také k dispozici na odboru správních agend a dopravy, Městském úřadě v Říčanech, Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany.

 

Kontakty pro další informace

Raková Marie, DiS.tel.: 323 618 275e-mail: marie.rakova@ricany.cz
Oddělení dopravy, silniční správní úřad a agenda silnic 2.a 3.tř.

Karásek Jiřítel.: 323 618 275e-mail: jiri.karasek@ricany.cz
Oddělení dopravy, silniční správní úřad a agenda silnic 2.a 3.tř.

 

Soubory ke stažení

Formulář - připojení pozemku k silnici II a III třídy

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál