Pozemky ČD u nádraží budou patřit městu. Podobu přednádražního prostoru navrhne ve spolupráci s veřejností urbanistická studie

3. 6. 2018

Vedení radnice se podařilo vyjednat koupi pozemků přímo u nádraží od Českých drah. Využití těchto i dalších pozemků v lokalitě okolo železniční zastávky má prověřit urbanistická studie. Do přípravy návrhu řešení byla zapojena veřejnost a stane se zásadním podkladem pro další rozvoj této části města. Starosta Vladimír Kořen (Klidné město) na jednání zastupitelstva navrhl pozastavit přípravu investičního záměru, v němž se hovoří o umístění parkovacího domu.

Stavba železniční tratě Praha-Benešov roku 1869 měla pro rozvoj města Říčany naprosto zásadní význam. Ze zastávky v polích se nádraží stalo centrem města a i po 150 letech se jeho význam nezmenšil, pouze proměnil. Železnice byla dříve využívána hlavně pro přepravu zboží a surovin. V okolí trati se nachází mnoho pozemků, které sloužily pro překlad či skladování nákladu (sýpka nyní KASIA, uhelné sklady atd.). Nyní se většina těchto pozemků nachází v soukromém vlastnictví. S některými vlastníky město o koupi pozemků jednalo, ale bez úspěchu.

 

Po dlouhých jednáních vedení radnice s Českými drahami došlo k dohodě o koupi pozemků přímo u nádraží. Nákup okolo pěti tisíc metrů čtverečních schválilo na červnovém zasedání zastupitelstvo.  

„Skvělá práce lidí ze správy majetku a kolegy D. Michaličky. Jednání s Českými drahami jsou na dlouhá léta, pozemky jsou protkány nejrůznějšími inženýrskými sítěmi, služebnostmi, jsou potřeba pro samotný provoz dráhy… Trvalo dlouho, než se určil rozsah pozemků. Jsme před finálním podpisem smluv,“ vysvětluje starosta Vladimír Kořen (Klidné město).

Aktuálně se na těchto pozemcích parkuje stylem „kde se dá“.  To chce radnice změnit. Prověřit možnosti využitelnosti má zadaná urbanistická studie. Ta bude zahrnovat širší lokalitu okolo železniční stanice. Prověří i využití pozemku v křížení Cesty Svobody a ulice Politických vězňů. Pozemek město odkoupilo od společnosti RIM ENGINEERING, s.r.o. začátkem loňského roku. Nachází se za nevzhledným vlnitým plechem proti bytovým domům Na Fialce. V srpnu minulého roku schválilo zastupitelstvo investiční záměr Přednádražní prostor. Zahrnuje vytvoření veřejného prostranství včetně doplnění občanské vybavenosti, více zeleně, doplnění autobusových zastávek pro možnost přestupu z MHD na vlak. Projekt počítal i s dostatečným počtem K+R míst pro individuální zastavení a přestup na vlak a také s dostatečnou parkovací kapacitou pro střednědobé až dlouhodobé parkování. Jednou z variant, kterou měl investiční záměr prověřit, byla velikost parkovacího domu. Uvažováno bylo o dvou až třech patrech pro 200 vozů. Režim parkovacího domu a další dopravní opatření, by upravovala, kdo by parkovací dům využíval. Tento investiční záměr však odmítají obyvatelé sousedních nemovitostí. „Privátní investoři občas prosazují svůj projekt na úkor svého okolí. Město by ale mělo jednat jinak, je tu pro občany a musí naslouchat jejich názoru. Mnohdy jsou to názory protikladné, ale jenom v dialogu se dá najít schůdné řešení. Proto jsem navrhl pozastavení přípravy tohoto investičního záměru, než bude zpracována urbanistická studie,“ doplňuje starosta.  

 

Příprava urbanistické studie v plném proudu

Radnice se tedy rozhodla zadat dlouhodobou koncepci řešení využití veřejných prostranství a dopravní obslužnosti širšího okolí nádraží. Urbanistickou studii rozvoje tohoto území svěřila rada města renomovanému studiu UNIT architekti. Kromě kladných referencí byla rozhodující i metodika tvorby návrhu řešení. Jako jedni z mála totiž aktivně pracují s názory veřejnosti z řešené lokality. Architekti nejprve uspořádali tři kola setkání, kde zjišťovali klady a zápory lokality, vize a plány. První setkání bylo s vedením radnice a vedoucími odborů. Další workshop proběhl se „zájemníky“, tedy majiteli okolních nemovitostí a pozemků. Největší skupinou byla široká veřejnost. Architekti využívají osvědčený koncept, kdy pracují s menšími skupinkami osob, aby získali a zpracovali co nejvíce podnětů. Tato první zjišťovací a analytická fáze předchází samotnému zpracování. Během letošního léta by měla být koncepce hotová. K navrženému řešení se bude moci opět vyjádřit veřejnost. Projednání se plánuje na podzim. Návrh budou opět prezentovat architekti ze studia UNIT, kteří za sebou mají celou řadu urbanistických studií doma i v zahraničí. Jak sami na posledním uskutečněném setkání uvedli: „V Říčanech se jedná o vekou výzvu. Řešené území je jedno z nejsložitějších možná v celé České republice.“

Koncept MHD se blíží k realizaci

Radnice již několik let připravuje koncepci školních autobusů, které by byly využity i pro městskou hromadnou dopravu. Od zavedení MHD si radnice slibuje lepší spojení z okrajových částí města třeba s nádražím. Provoz by se mohl spustit již na podzim. Jak říká autor koncepce projektový manažer a radní David Michalička (Klidné město) „Chceme, aby malé autobusy vozily obyvatele po městě zdarma, přehledně a v dostatečně krátkých intervalech. Nástup bez placení by totiž zásadně urychlil a zjednodušil provoz. Uvidíme, za jakou cenu provozování MHD vysoutěžíme, již brzy se otevírají obálky. Záleží pak na rozhodnutí zastupitelstva“.

Další jednání, které vede radnice se SŽDC a magistrátem hlavního města Prahy, je o přípravě záchytného parkoviše P+R a nové vlakové zastávky v polích mezi Kolovraty a Říčany, nedaleko mimoúrovňového křížení Černokostelecké ulice a plánované trasy Pražského okruhu SOKP 511. Vybudování záchytného parkoviště s přestupem na vlakové spojení v pásmu PID by bylo ideální zvláště pro mimoříčanské. Tato varianta však zatím nemá oporu v Metropolitním plánu (územní plán hl. m. Prahy). Myšlenka není nová, její prosazení je těžké, což dokládá článek ČTK z roku 2011:

Řada středočeských měst, jež mají železniční spojení s metropolí, v současnosti buduje takzvaná záchytná parkoviště P+R (Park and Ride). V Říčanech by se podle Kořena ale touhle cestou nechtěli vydat. "Rozhodně by to nemělo dostat podobu většího regionálního dopravního centra. To bychom byli neradi. Myslíme si, že by se ten tlak měl rozpouštět i mezi ostatní obce," uvedl.

Záchytné parkovací místo by podle něj mělo vzniknout blíže další plánované části pražského okruhu, zřejmě někde na úrovni Kolovrat. "Asi by to byla důležitá záležitost i pro Prahu samotnou," dodal starosta.

 

Modernizace trati Praha – Benešov a rychlé spojení s centrem metropole, přiláká denně tisíce cestujících. Počet zaparkovaných vozů v Říčanech prudce narostl nejen v souvislosti s suburbanizací, ale také se zavedením modrých parkovacích zón v hlavním městě. Praha tímto krokem přesunula problém s parkováním na předměstí metropole. Zavedení koncepce parkování v Říčanech, tak aby zvýhodňovala rezidenty, byla projednávána na podzim roku 2016. Veřejnost však tehdy podpořila pouze vznik nových parkovacích míst, legalizaci stání, zavedení jednosměrek a dílčí dopravní úpravy. I přes snahu radnice brzdit masivní výstavbu v Říčanech město každoročně roste v průměru o 300 obyvatel. K 31. 12. 2017 mají Říčany podle Portálu veřejné správy již 16.379 obyvatel. Provoz ve městě se zahušťuje a poptávka po parkování je a pravděpodobně bude stále větší.

 

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál