POZVÁNKA

12. 9. 2017

3. října 2017 od 17.00 hod. v MěKS Labuť (ulice 17. listopadu) proběhne veřejném projednání stavby vodovodních a rozvodných řadů Strašín, Pacov, Radošovice. Platí pro vlastníky nemovitostí v ulicích (v těch částech, kde vodovod není): Nad Bahnivkou, Nad Potokem, Na Ladech, Výhledová, Maková, Na Mýtince, Letní, Domácí, Horní, Osadní, V Kapradí, Mechová, Pokračovací, Na Okraji.

Jednání povede starosta města Říčan pan Mgr. Vladimír Kořen, na programu bude opětovné představení projektu, informace o pokroku a informace o splnění podmínek pro proplacení dotace, která byla městu v srpnu letošního roku přiznána z Operačního programu životní prostředí na projekt č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_043/0004742.

Prosíme o co největší účast. V případě kontaktů volejte: Ing. Monika Burešová, mobil: 607 082 355, Bc. Petr Frank, mobil: 605 373 685

Děkujeme

Město Říčany

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál